FAKTA Hvad får man i dagpenge

Dagpenge er den ydelse, du får, når du er arbejdsløs, er medlem af en a-kasse og har optjent dagpengeret.

Hvor meget du får i dagpenge, afhænger af, om du netop har afsluttet en uddannelse, eller om du netop har mistet dit arbejde.

Følgende tal forudsætter, at du har optjent ret til dagpenge, er fuldtidsforsikret i din a-kasse og søger job på fuld tid. Beløbene er før skat.

Hvad kan du maksimalt få i dagpenge?

Hvis du er blevet arbejdsløs, er den maksimale dagpengesats før skat 17.918 kr. om måneden.

  • Hvor meget du modtager i dagpenge, vil variere, da din personlige dagpengesats udregnes ud fra din tidligere løn.

  • A-kassen beregner din dagpengesats ud fra 90 procent af din indberettede løn i optjeningsperioden.

  • Du kan dog aldrig få mere end maksimumsatsen, som er beskrevet oven for.

Dagpengesats som nyuddannet

For nyuddannede fungerer dagpengesystemet en smule anderledes.

Hvis du har været tilmeldt en a-kasse i et år under studiet, kan du modtage dagpenge, fra den dag du dimitterer.

Hvis ikke du har været tilmeldt a-kassen under uddannelse, kan du først modtage dagpenge, en måned efter du er dimitteret.

  • Nyuddannede får et fastsat beløb udbetalt hver måned.

  • Hvis du som studerende er fuldstidsforsikret, er dagpengesatsen før skat 14.690 kr. om måneden.

Hvis du er deltidsforsikret

Som deltidsforsikret ledig skal du være til rådighed for deltidsarbejde op til 30 timer om ugen.

  • Er du deltidsforsikret i din a-kasse, kan du maksimalt få udbetalt 11.938 kr. om måneden.

  • Hvis du som nyuddannet er deltidsforsikret i din a-kasse, vil du modtage 9793 kr. om måneden.

7 ud af 10 på arbejdsmarkedet er medlem af en a-kasse. Andelen har været stort set uændret siden midten af 2009.

I denne periode har andelen ligget mellem de 69-71 procent.

Facebook
Twitter