FAKTA Hvem er LO og FTF?

Mange mediers øjne er i disse dage rettet mod Aalborg, fordi LO holder kongres. Men hvorfor er det lige, at det er så interessant? Læs med her.

LO startede søndag deres 3-dages kongres i Aalborg. Her ses Harald Børsting ved siden af ham næstformand og kandidat til formandsposten Lizette Risgaard. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Der er travlhed i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

Søndag indledte Landsorganisationen i Danmark, LO, nemlig deres traditionsrige kongres, som kun afholdes hvert fjerde år, og i år er der ekstra spænding omkring den.

Kongressen byder blandt andet på et farvel med den nuværende formand, 63-årige Harald Børsting, og et goddag til en ny. Alt tyder på, at det bliver enten næstformanden Lizette Riisgaard eller formanden for Hærens Konstabel og Korporal Forening, Flemming Vinther.

Men hvem er LO? Hvad har det med mig at gøre? Og hvad er det for noget med fusionsplaner med FTF? Forstå meget mere herunder.

Harald Børsting har været formand for LO siden 2007, da han vandt formandsposten med 17 stemmer. Søndag trådte han tilbage, fordi han med sine 63 år falder for LO's aldersregel. (© LO)

LO: Stolthed, lighed og fællesskab

LO, som står for ’Landsorganisationen i Danmark’, er Danmarks største faglige fællesskab.

Det er paraplyorganisation for 17 fagforbund; heriblandt 3F, FOA, HK, Dansk El-Forbund, NNF og Dansk Metal, og i alt repræsenterer LO knap 1.5 millioner medlemmer. Det vil sige knap hver fjerde dansker - både offentlige og private.

LO er forbundenes samlede stemme overfor Folketinget, regeringen og EU, og med sloganet ’LO – stærkere sammen!’ kæmper LO for at sikre ordnede forhold for medlemmerne. For eksempel i form af bedre løn- og arbejdsvilkår og et job til alle.

Grundstenen i LO’s virke er den ’Danske Model’, som kort fortalt betyder, at arbejdsgivere og lønmodtagere laver frivillige overenskomster om løn- og arbejdsforhold.

Bente Sorgenfrey har været formand for FTF siden 2003. Hun er uddannet pædagog og er blandt andet medlem af Det Økonomiske Råd. Derudover er hun repræsenteret i talrige udvalg og Råd. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

FTF: For lærerne, sygeplejerne og politiet

FTF er, ligesom LO, paraplyorganisation for en lang række offentlige og private ansatte. Nærmere præcist 450.000. Altså er FTF en tredjedel af LO’s størrelse.

FTF blev stiftet i 1952 og arbejder i dag for flere end 80 forskellige foreninger og forbund.

Medlemmerne spænder vidt, fælles for organisationerne er dog, at deres medlemmer er professions- og erhvervsrettet uddannede, og tre fjerdedele af medlemmerne i organisationerne arbejder i det offentlige.

Blandt medlemsorganisationerne er for eksempel: Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Finansforbundet, Famakonomforeningen, Ergoterapeutforeningen, Dansk Socialrådgiverforening og Politiforundet i Danmark.

Den vigtigste af FTF’s roller er, ifølge FTF selv, at være politisk aktør. Altså at være et fælles talerør for organisationerne ind i den politiske verden og i offentligheden.

Et sprængfarligt samarbejde i vente

Men selv om LO er Danmarks største faglige fællesskab, så er det også et fællesskab i problemer.

Medlemstallet falder, de får mindre og mindre politisk indflydelse, og presset på lavtlønnede danskere øges på grund af stigende udenlandsk arbejdskraft. Stik mod LO’s vision.

For at opnå fordums styrke er det derfor kommet på tale, at LO slår sig sammen med FTF, så de to fagbevægelseskæmper bliver til en gigantisk superorganisation.

Fusionen har dog længe været et følsomt emne, fordi en håndfuld LO-forbund har været skeptiske over for idéen. I sidste måned lykkedes det dog parterne at indgå et kompromis:

De næste to år skal LO og FTF således prøve at samarbejde på det uddannelsespolitiske område.

Mandag finder vi ud af, om forlovelsen skal være mere omfattende. En beslutning, der har betydning for rigtig mange danskere. Tirsdag får LO ny formand.