FAKTA Kartelsager kort fortalt

Carlsberg har fået en millionbøde i forbindelse med en større kartelsag i Tyskland. Her kan du læse, hvad en kartelsag går ud på.

* Et kartel er en ulovlig aftale mellem konkurrerende virksomheder, der begrænser konkurrencen.

* Kartelaktiviteter er karakteriseret ved, at de er vanskelige at afsløre, fordi karteldeltagerne har en fælles interesse i at holde aftalen hemmelig.

* Aftalerne i karteller drejer sig typisk om: Priser, begrænsninger af produktionen, markedsdeling eller samordning af tilbud.

Ensretning af priser

* Et kartel kan for eksempel være en aftale om at ensrette købs- eller salgspriser, en aftale om ens prisforhøjelser, en aftale om ens rabatter, eller en aftale, der forbyder deltagerne at give rabatter.

* Et andet eksempel på et kartel kan være en aftale om, hvad eller hvor meget den enkelte deltager af kartellet må producere eller sælge.

Opdeling af kunder og områder

* Det kan også være en aftale om at dele markedet i geografiske områder mellem karteldeltagerne med forbud mod at være aktiv på hinandens områder.

* Et kartel kan også være en aftale mellem karteldeltagerne om at dele kunder eller kundekategorier eller om import- eller eksportbegrænsninger.

* Endelig kan et eksempel på et kartel være en aftale om at samordne tilbud eller et system, der koordinerer buddene mellem deltagerne gennem forudgående udpegning af den virksomhed, som skal have ordren.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

/ritzau/

Facebook
Twitter