FAKTA: Sådan har Mærsk brudt reglerne

Vand i containerne og gennemtærede tønder. Sundhedsstyrelsen kritiserer opbevaring af radioaktivt affald.

Mange af tønderne med radioaktivt affald er gennemtærede eller rustne, viser en rapport fra Sunhedsstyrelsens kontrolbesøg. (Foto: Sundhedsstyrelsen)

Da myndighederne i 2016 vil inspicere Mærsk Oils opbevaring af lavradioaktivt affald, bliver samtlige 50 containere med radioaktivt affald gennemgået.

I den forbindelse peger myndigheden på en række forhold, som den finder kritisable bl.a. disse:

På Måde Industrivej i Esbjerg opbevarer Mærsk Oil 450 ton radioaktivt affald. Affaldet stammer fra Mærsk Oils olieindvinding i Nordsøen. (Foto: Mathias Sommer DR Nyheder)

I 29 ud af 50 containere er der ståltromler, der er rustne, gennemtærede, bulede og/eller har løse spændebånd. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport fra den 5. juli 2016.

Den defekte emballage lever ikke op til kravet om, at norm-affald skal opbevares sikret mod vandskade, da tromlernes fysiske stand ikke til fulde giver den fornødne afskærmning.

Defekt emballage giver ”risiko for spredning af radioaktive stoffer til omgivelserne og dermed bestråling af mennesker”, hvilket myndigheden finder problematisk.

Over halvdelen af tønderne på Mærsk Oils lager for radioaktivt affald er gennemtærede eller rustne. (Foto: Sundhedsstyrelsen)

I 13 containere observerer myndigheden ståltromler, der er placeret på paller uden fuld understøtning.

”En sådan ustabil stabling af tromler giver fare for spredning af radioaktive stoffer til omgivelserne/miljøet”, hvilket strider mod gældende regler, påpeger myndigheden.

I 10 containere observeres der fugtige gulve eller paller, stillestående vand på tromlerne eller kondensvand på loftet.

Det er ikke i overensstemmelse med kravet om sikring mod vandskade, vurderer myndigheden.

De 50 containere, der bruges til opbevaring af norm-affald, er alle ulåste. Dermed opfylder containerne ikke kravet om, at affaldet skal opbevares sikret mod tyveri, hærværk med mere.

Det er Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelses-enhed, der har været på kontrolbesøg og på den baggrund udstukket en række påbud.

Risiko for leukæmi og lungekræft

Striben af regelbrud har formentlig ikke ført til, at borgere i Esbjerg er blevet syge af stråling. Sundhedsstyrelsen skriver, at bestråling fra olieindustriens radioaktive affald ikke vil kunne give akutte sundhedsskader, men på længere sigt risiko for kræftsygdomme, bla. lungekræft.

Norm-affald fra Nordsøen er typisk lavradioaktivt affald, men radioaktiviteten er alligevel så høj, at der ifølge Sundhedsstyrelsen er risiko for skadevirkninger på mennesker, hvis affaldet ikke indkapsles og opbevares forsvarligt.

Mærsk Oil er blevet forelagt sagen, men ønsker ikke at stille op til interview om, hvad virksomheden gør for at håndtere det radioaktive affald forsvarligt. Virksomheden har i stedet sendt et skriftligt svar. Citat:

'Mærsk Oil håndterer norm-affald i overensstemmelse med lovgivningen. Området overvåges tæt af myndighederne, og vi følger deres anvisninger. Vi er regelmæssigt i dialog med myndighederne omkring norm, og vi har implementeret en række tiltag for at forbedre håndteringen af vores norm-lager, står der i svaret fra Mærsk Oil.'

Fakta: Radioaktivt affald

  • Det radioaktive materiale fra undergrunden er typisk lavradioaktivt materiale og går på engelsk under forkortelsen norm, der står for Naturally Occurring Radioactive Material; på dansk naturligt forekommende radioaktive materialer.

  • Norm-affald fra olie- og gasindustrien kan under håndtering og opbevaring potentielt spredes i det omgivende miljø, og derfor betragter myndighederne det som en åben radioaktiv kilde.

  • Det betyder bl.a., at affaldet med aktivitetskoncentrationer større end undtagelsesniveauerne skal håndteres som radioaktivt affald.

  • Det vil sige, at det skal sikres mod tyveri, brand og vandskade samt være forsynet med advarselsskilte og oplysninger om bl.a. indholdet og aktivitetskoncentrationer.

  • Kilde: DR Nyheder og Strålebeskyttelse/Sundhedsstyrelsen.