FAKTA Sådan vil skatteministeren styrke tilsynet med Skat

Skatteminister Karsten Lauritzen meddelte i dag, at han vil styrke departementets overordnede tilsyn med Skat. Se her, hvordan.

Rigsrevisionen konkluderer, at Skatteministeriets departement ikke har reageret hurtigt nok på de advarsler, der kom. (Foto: ERik Refner © Scanpix)

Ovenpå en sønderlemmende kritik fra Rigsrevisionen, vil Skatteminister Karsten Lauritzen(V) nu styrke det overordnede tilsyn med Skat.

Det siger han i en pressemeddelelse.

- Det siger sig selv, at alle i Skatteministeriet tager kritikken alvorligt, og det er helt afgørende, at vi gør, hvad vi kan for, at sager som denne ikke gentager sig, siger ministeren med henvisning til skandalen om refusioner af udbytteskat.

Konkret har Skatteministeriet tre forslag til, hvordan tilsynet kan skærpes. Dem kan du se nedenfor:

  • Ministeriets koncernstyringsafdeling styrkes, og departementets overordnede tilsyn med Skat, herunder opfølgning på revisionsrapporter fra Intern Revision og Rigsrevisionen, samles i et nyt tilsynskontor.

    Kontoret får blandt andet til opgave at sikre, at det løbende risikobillede samt særligt kritiske revisionsrapporter forelægges Skatteministeriets øverste ledelse.
  • Proceduren omkring de såkaldte Early Warnings indskærpes over for alle medarbejdere i Skatteministeriets koncern.

    Skats pligt til at afgive Early Warnings til Skats ledelse og departementet skal sikre, at disse har mulighed for at reagere, hvis der opdages problemer med de gældende regler, eksempelvis mulighed for at misbruge skattesystemet til at unddrage skattebetaling.
  • Skatteministeriets procedurer omkring overvågning af skatte- og afgiftsindtægterne skærpes. Sigtet er at forbedre Skatteministeriets og Folketingets muligheder for at identificere unormale udsving i skatte- og afgiftsindtægterne.

    Kilde: Skatteministeriet

Desuden er skatteministeren klar til at sikre en mere robust lovgivning på området.

- Regeringen vil således gribe ind over for udenlandske investorers mulighed for at omgå udbytteskat, efter at Skatteministeriet har kortlagt to huller i lovgivningen, fremgår det af pressemeddelelsen fra Skatteministeriet.

Svindlen med udbytteskat har ifølge Rigsrevisionen kostet statskassen mindst 9,1 milliarder kroner.