Falck-ejere om skjult tilsværtning af konkurrent: 'Pinagtig læsning' og 'fuldstændig uacceptabelt'

Men domstolene bør afgøre, hvorvidt Falck har handlet ulovligt, siger hovedaktionær.

Konkurrencerådet har afgjort, at Falck misbrugte sin dominerende stilling i strid med konkurrenceloven ved at sværte konkurrenten Bios. Afgørelsen er "pinagtig læsning" for Falcks største aktionær, Lundbeckfonden. Falck har anket.

Falck får særdeles hårde ord med på vejen fra sine to største aktionærer, efter Konkurrencerådet onsdag kunne berette om en massiv tilsværtningskampagne rettet mod ambulance-konkurrenten Bios.

Afgørelsen er "pinagtig læsning" mener Falcks hovedaktionær, Lundbeckfonden, der ejer mere end halvdelen af selskabets aktier.

- Falck handlede i 2014-15 på en måde, der er skuffende, og afgørelsen er pinagtig læsning for Falck og for os som hovedaktionær, siger Lene Skole, der er administrerende direktør for Lundbeckfonden, i en skriftlig kommentar.

- Der er imidlertid stor forskel på at handle kritisabelt rent moralsk og på at overtræde lovgivningen, fortsætter hun.

Vil politianmelde Falck

I Konkurrencerådets afgørelse i sagen, lyder det, at Falck rettede alle kanoner og søsatte en massiv kommunikationskampagne mod konkurrenten.

Ifølge rådet benyttede Falck sig blandt andet af betalt spin, negativ pressedækning og en social medie-kampagne, da virksomheden i 2014 og 2015 forsøgte at tilsværte Bios.

Konkurrencerådet har på baggrund af afgørelsen besluttet "at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse".

Falck har dog allerede valgt at anke, hvilket kan betyde, at et længere juridisk tovtrækkeri venter forude.

- Vi synes, det er rigtigt at lade domstolene afgøre, hvorvidt Falck har handlet ulovligt, siger Lene Skole.

Ifølge hovedaktionæren er "Falck er en anden virksomhed i dag", og det synspunkt giver genlyd hos den anden af de store ejere.

- Falck er et helt andet sted i dag med en ny fokuseret global strategi og en ny ledelse, siger Søren Thorup Sørensen, administrerende direktør for holdingselskabet Kirkbi, der også ejer Lego.

Har handlet fuldstændig uacceptabelt

Ligesom Lundbeckfonden ser Kirkbi med stor alvor på Falcks opførsel i sagen, siger Søren Thorup Sørensen i en skriftlig kommentar.

- Der er ingen tvivl om, at den måde, der blev handlet på i dele af Falck tilbage i 2014 til 2015, er fuldstændig uacceptabel og ligger langt fra, hvad vi forventer af de virksomheder, som vi er medejere af, siger han.

Han mener dog, at tilliden til virksomheden vil komme tilbage med tiden.

- Alle i Falck, både medarbejdere og ledelse, arbejder hårdt for at gennemføre en turnaround af virksomheden og genskabe tilliden til Falck, siger Søren Thorup Sørensen.

De ejer Falck

  • Den erhvervsdrivende fond Lundbeckfonden ejer 57,42 procent.

  • Holding- og investeringsselskabet Kirkbi, der er ejet af Kirk Kristiansen-familien, ejer 27,75 procent.

  • TryghedsGruppen smba, der står bag forsikringsselskabet Tryg, ejer 14,34 procent.

  • Aktieandele til 'øvrig ledelse' udgør 0,50 procent.

  • Kilde: Falck

Facebook
Twitter