Fejl får Klimarådet til at skrue markant op for CO2-reduktionen

Efter Energistyrelsen har rettet sit skøn, mangler der fire millioner ton CO2 i nationalregnskabet.

Formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen lægger op til en række anbefalinger, der skal gøre Danmark til såkaldt lavemissionsland i 2020. (Foto: Claus bech © Scanpix)

Energistyrelsens rettelse af sit skøn for fremskrivningen af Danmarks reduktion af CO2 frem mod 2030 har fået Klimarådet til at skrue markant op for sin vurdering af behovet for reduktion af CO2 med 42 procent.

Det fremgår af et indstik til Klimarådets rapport, som udkommer i dag.

- Opjusteringen er så væsentlig en ændring af rapportens præmisser, at Klimarådet har udarbejdet dette indstik, der indeholder rådets yderligere anbefalinger til opfyldelse af målet i lyset af den nye situation, står der i indstikket til rapporten.

Kredit hos EU

Klimarådet peger på træpillefyr i stedet for oliefyr og dyrkning af energipil som mulige løsninger på den akutte udfordring.

- Man har opjusteret fra 9,4 millioner ton til 13,4 millioner ton Co2. Det er baggrunden for, at vi har lavet et notat, der tager bestik af den nye situation, hvor der er et større reduktionsbehov, end det vi tidligere har lagt til grund, siger Peter Birch Sørensen, der er formand for Klimarådet, som er sat i verden for at 'etablere den overordnede ramme for Danmarks klimapolitik'.

I alt fire millioner tons CO2 mangler i reduktionsregnskabet svarende til det samlede strømforbrug for 1,3 millioner danske husstande. Forklaringen på opjusteringen er blandt andet, at reduktionen i CO2 allerede er bindende fra 2020.

I alt skal Danmark dog kun reducere sin i CO2 med fire procent for at leve op til EU's klimamål. Det skyldes, at Danmark får 'kredit' for udledninger af arealanvendelse og skove, lyder det fra Peter Birch Sørensen.

- Vi har lagt til grund, at Danmark tager den her kredit ombord og lader sig godskrive. Når man regner det frem, kommer man ned på det her ret beherskede reduktionsbehov på fire procent.

Men Klimarådet lægger op til, at Danmark bør sigte mod en større reduktion af udledningen, end der politisk allerede er lagt op til.

Ifølge Klimarådet vil det være udtryk for rettidig omhu i den sandsynlige situation, at EU skærper sine klimamål frem mod 2050 for at opfylde Parisaftalen.

Klimarådets anbefalinger:

 • Energirenovering af bygninger: 1,4 mio. ton CO2e.

 • Individuelle varmepumper: 3,3 mio. ton CO2.

 • Energieffektivisering i produktionserhvervene 2,6 mio. ton CO2.

 • Gas i tung transport 0,2 mio. ton CO2.

 • Store varmepumper 0,9 mio. ton CO2.

 • Solvarme 0,8 mio. ton CO2.

 • Forsuring af gylle 1,0 mio. ton CO2.

 • Elbiler 2,2 mio. ton CO2.

 • Energipil* 0,6 mio. ton CO2.

 • Træpillefyr* 1,8 mio. ton CO2.

 • Overlap -0,3 mio. ton CO2.

 • I alt 14,3 mio. ton CO2.

 • Biogas i naturgasnettet* 2,1 mio. ton CO2.

 • I alt 16,4 mio. ton CO2.