Fem årsager til danskernes faldende gasforbrug

Både spareiver, klimabevidsthed og varmt vejr spiller ind i fremgangen.

Prisen på gas har været kraftigt stigende på grund af Ruslands faldende leveringer. (© Nathalie Nystad)

Europa skal af med afhængigheden af russisk gas.

Og ser man på første halvår i år, går det fremragende på den front herhjemme.

Danske virksomheder, varmeværker og private forbrugere har nemlig reduceret det samlede gasforbrug med 17 procent sammenlignet med januar til juni i 2021.

Det viser nye tal fra Evida, statens gasdistributør.

- Det er et markant fald, og også et større fald, end vi havde forventet, siger udviklingsdirektør hos Evida Peter Kristensen.

Dermed er Danmark også foran EU’s mål om, at medlemslandene skal reducere deres gasforbrug med 15 procent frem mod den kommende vinter.

Læs mere her om fem af hovedårsagerne til det faldende gasforbrug:

1

Fjernvarmen i radiatoren

Avedøreværket syd for København kørte tidligere på gas samt kul og olie, men er siden blevet omstillet til at køre på biomasse. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Der, hvor der er blevet skåret mest i gasforbruget, er hos de danske kraftvarmeværker.

Det er de næsten 400 selskaber, der sender varme ud til 1,8 millioner danske husstande - cirka to tredjedele af landet.

Et typisk kraftvarmeværk har flere forskellige måder at producere varme på og kan skifte mellem dem med kort varsel - afhængig af indkøbsprisen på gas og el.

Så da gassen steg i pris, blev forbruget lagt om.

Desuden har flere af dem fokus på at udfase naturgassen og få installeret flere solfangere, varmepumper og elkedler, der kan køre på strøm.

Hagen her er, at strømmen ikke altid er fra grønne kilder. Den kan komme fra gas- og kuldrevne værker.

Men når det blæser meget, laver vindmøllerne grøn og billig el, og så køber kraftvarmeværkerne mere af den.

2

Private skruer ned for varmen

Der kan være både penge og CO2 at spare ved en lavere radiatorindstilling. (Foto: © TOLGA AKMEN, Ritzau Scanpix)

Skruede du radiatoren lidt længere ned sidste vinter, så var du ikke alene.

Uanset om det var for at spare på regningen eller at undgå at bruge Putins gas, så brugte de danske husstande generelt meget mindre varme.

Det gælder også husstandene med gasfyr.

Det kan da også hurtigt gøre en forskel: Som en tommelfingerregel sparer man fem procent på varmen for hver grad ifølge Videncentret Bolius.

I øvrigt har danskerne også sparet knap ti procent på strømmen derhjemme indtil videre i år.

3

Virksomheder skifter gassen ud

Erhvervslivet er storforbruger af gas. Det er dog oftere til produktionen end til opvarmning af bygningerne. (Foto: © MOGENS LADEGAARD, Scanpix Danmark)

I erhvervslivet har man også reageret på de høje gaspriser.

Dels forsøger nogle af de energitunge virksomheder at lægge deres forbrug om til det typisk grønnere el.

Og for andre har det simpelthen været for dyrt at fyre med gas hele tiden.

Virksomhederne frygter også, at der kan blive knaphed til vinter, hvis Rusland lukker af for forsyningerne.

Derfor leder de efter alternativer - som sjællandske CP Kelco, der har lejet en stor oliekedel for at sikre produktionen gennem en eventuel gaskrise.

Det har dog en sort bagside. Olie er omtrent en tredjedel mere klimaskadeligt end gas.

4

Energirenoveringer og droppede fyr

Isolering er ofte en af de mest effektive måder at bremse et løbsk varmeforbrug. (Foto: © Linda Kastrup, Ritzau Scanpix)

Stenuld på loftet, isolering i hulmuren og nye termoruder i vinduerne.

Eller bare at trække gardinerne for om aftenen og fra igen om morgenen.

Der er mange måder at gøre sin bolig mere energieffektiv på og gøre et indhak i varmeforbruget.

Er man en virksomhed, kan man også få støtte til energiforbedringer hos Energistyrelsen.

Et andet sted, man kan søge støtte, er til at afskaffe sit gasfyr.

I år startede de derfor den såkaldte afkoblingsordning, der skal hjælpe de 412.000 boligejere med gasfyr med at skrotte det til fordel for eksempelvis fjernvarme.

I første omgang blev der afsat 100 millioner kroner til det formål, og siden er der hældt yderligere 75 millioner kroner i puljen, som søges gennem Evida.

5

Det var varmere i år

Der var solskin, da køerne blev lukket ud på græs i april, og generelt lå temperaturen højere end normalt i første halvår af 2022. (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

En af de helt lavpraktiske grunde til, at der er blevet brugt mindre gas i år, er vejret.

Der var nemlig højere temperaturer igennem mange af vinter- og forårsmånederne, når man sammenligner med sidste år.

For eksempel var både januar og februar i 2022 i top ti for de varmeste, siden DMI begyndte at måle for næsten 150 år siden.

Det giver mindre behov for at pumpe varme ud gennem radiatorerne og dermed mindre gasforbrug i hjemmene og på varmeværkerne.

Tallet fra starten af artiklen - 17 procent - er dog for sammenligningens skyld renset for vejreffekten.

Ser man på den reelle gasbesparelse - som altså har fået en hjælpende hånd af klimaet - var den helt oppe på 24 procent.