Fem lande har mistet 410 milliarder: Sådan når vi frem til tallet

Formodet bedrageri og spekulation med udbytteskat har kostet lande i Europa milliarder.

Fem europæiske lande er gået glip af cirka 410 milliarder kroner i formodet svindel og spekulation med udbytteskat.

410 milliarder kroner.

Det er ufatteligt store beløb, som europæiske lande har mistet på formodet bedrageri og spekulation med udbytteskat.

Det viser et omfattende journalistisk arbejde på tværs af 12 lande, som i dag offentliggøres i hele verden.

For 410 milliarder kroner kunne man finansiere det danske sundhedssystem i tre år og og ni måneder. Eller man kunne sløjfe alle danskeres indkomstskat i over syv måneder.

Men hvordan er researchnetværket kommet frem til 410 milliarder kroner?

Det forsøger vi at forklare i denne artikel.

Formodet bedrageri og svindel

De officielle tabstal fra myndighederne i Danmark, Tyskland og Belgien viser, at alene disse tre lande har udbetalt over 50 milliarder kroner til bagmænd, der har stået bag forskellige varianter af “CumEx”, som går ud på, at en udbytteskat tilbagebetales til personer to eller flere gange.

CumEx går altså ud på, at man får refunderet en skat, man aldrig har betalt.

Den type skattespekulation mener myndigheder i Europa, er ulovlig. Derfor kalder vi denne udgave af skattefidusen for 'formodet bedrageri'. I den sammenhæng indgår den danske stats udbetaling af mindst 12,7 milliarder kroner til bagmænd, som har fået refunderet en skat, der ikke er blevet betalt.

Begrebet 'CumEx' henviser til at aktierne handles med udbytte (cum) og uden udbytte (ex).

Eksperter vurderer, at skaderne fra CumEx formentlig er væsentligt højere end 50 mia. kroner.

En anden type spekulation med udbytteskat er det, der kaldes CumCum, hvor en aktionær kort før datoen for en virksomheds udlodning af udbytte låner sine aktier ud til et selskab, der har ret til at få skatten refunderet.

Medregner man også denne variant, hvor skatten kun trækkes én gang op af statskassen, er det samlede tab alene for de fem hårdest ramte europæisk lande på cirka 410 milliarder kroner.

Regnestykket

I Tyskland har rådgiver af Rigsdagen og skatteprofessor Christoph Spengel brugt handelstal med tyske aktier omkring udbyttedagen og udbetalingerne af skat til udenlandske aktionærer til at beregne et samlet tal for skaderne på udbyttefidusen i alle dens afskygninger.

Han vurderer, at den tyske statskasse har mistet 237 milliarder kroner siden 2001 på spekulation og formodet bedrageri med udbytteskat. Altså både CumCum og CumEx.

I det tyske finansministerium vurderes det, at mindst 40 milliarder kroner er trukket ud af statskassen ved den grove metode - kendt som CumEx - hvor den samme udbytteskat refunderes flere gange til folk, der ikke selv har betalt skatten.

Belgiens skattemyndigheder har oplyst til DR, at man her er blevet snydt for 1,6 milliarder kroner og har stoppet forsøg på yderligere snyd for 5,8 milliarder kroner.

Sådan er tallet udregnet for hvert land:

 • Danmark. Tab=12,7 mia. kr., CumEx (Kilde: Skatteministeriet).

 • Belgien. Tab=1,5 mia. kr., CumEx (Kilde: Belgiske skattemyndigheder)

 • Tyskland. Tab= 237,2 milliarder kroner:

 • 53,7 milliarder kroner, CumEx (Baseret på beregninger fra tyske eksperter på baggrund af handelsdata fra 2005-2011).

 • 183,5 milliarder, CumCum (Estimat fra tysk ekspert på baggrund af tyske udbetalinger af udbytteskat fra 2001 to 2016).

 • Frankrig. Tab=127 milliarder kroner, CumCum (baseret på franske eksperters skøn på baggrund af franske udbetalinger af udbytteskat fra 2001 to 2016).

 • Italien. Tab = 34 milliarder kroner, 34 milliarder kroner, CumCum. (ifølge officielle data fra retssager, fra 1996 - 2003).

Kun lande, hvor det har været muligt at lave et estimat, er med, og det ikke været muligt at få tal fra alle de relevante år i alle lande. Det samlede reelle tab kan altså meget vel være betydeligt højere.

Dokumenter og insidere afslører, at også Spanien og Finland minimum er forsøgt svindlet med CumEx. Finlands skattemyndigheder mener ikke selv, de har været ramt, og spanske myndigheder har ingen kommentarer.

I begge lande er det muligt at benytte den mildere form af svindlen ’CumCum’, hvor pengene kun bliver trukket én gang op af statskassen.

Frankrig, Italien og Holland har alle været ramt af CumCum i milliardklassen.

Mindst 10 europæiske lande har tabt penge på fifleri med udbytteskat.
Mindst 10 europæiske lande har tabt penge på fifleri med udbytteskat.

Aktier, udbytte og skat

 • Når en virksomhed giver overskud, kan den vælge at udbetale en del af overskuddet til sine ejere, aktionærerne. Dem, der ejer en aktie i virksomheden kan altså - én gang om året, når der er generalforsamling – få en del af overskuddet udbetalt i form af et udbytte.

 • Når aktionærer modtager udbytte, skal de betale skat af det. Det kaldes udbytteskat.

 • I Danmark er satsen for udbytteskat 27 procent. De penge tilbageholdes automatisk af skat.

 • Men Danmark har særlige skatteaftaler med flere lande i verden. Det betyder, at visse selskaber i visse lande har mulighed for at få refunderet den udbytteskat, som skattevæsenet i Danmark har tilbageholdt. Blandt andre små amerikanske pensionskasser har skattefrihed, som betyder, at de ikke skal betale udbytteskat i Danmark.

 • Men ifølge de danske myndigheder har hundredvis af pensionskasser og selskaber fået refunderet udbytteskat, som de slet ikke har betalt. I alt har Skat fra 2012 til 2015 fejlagtigt udbetalt 12,7 milliarder kroner i refusion af udbytteskat.