Ferieramt Skat tager let på klokkeklare tip: Koster 2,6 milliarder i udbytteskat

Dansk advokat alarmerede i detaljer Skat om, at et kæmpekup var i gang. Skat stoppede først udbetalinger af udbytteskat 50 dage senere.

København summer af sommer og valgkamp, da den erfarne danske advokat NN om morgenen den 16. juni 2015 sætter sig på et fly fra Kastrup til London.

Han skal tale med en engelsk klient, der har bedt om et fortroligt møde i den britiske hovedstad.

Advokaten ved ikke, hvad klienten har på hjerte, da han ankommer til byen, men han ved, at der er tale om opsigtsvækkende oplysninger, så snart han har afsluttet mødet.

Klienten viser sig nemlig at være insider med kendskab til kredsen omkring den britiske finansmand Sanjay Shah, der den dag i dag er hovedmistænkt i sagen om svindel med udbytteskat.

Dokumenter, som DR og Politiken er kommet i besiddelse af, afslører i dag - tre et halvt år senere - at den erfarne danske advokat fik detaljerede information fra insideren, der kunne have sparet den danske stat for milliarder, hvis Skat bare havde kunnet gennemskue, hvor opsigtsvækkende oplysningerne var.

I stedet gik der 50 dage, før skattemyndighederne lukkede det hul, de formodede svindlere var i fuld gang med at trække penge ud fra, og som advokaten advarede Skat om på stedet.

- Advokaten kan siges at være en rigtig uheldig helt i den her sag. Han kunne have stoppet danmarkshistoriens angiveligt største svindelnummer, men det lykkes ikke, fordi Skat ikke følger op på hans anmeldelse, påpeger Henning Fuglsang Sørensen, lektor i International Ret ved Syddansk Universitet.

Første mail blev sendt den 16. juni 2015

Insideren fra Sanjay Shahs netværk giver på det fortrolige møde en række informationer om selskaber og pensionkasser, der uberettiget får udbetalt udbytterefusion af aktier i danske børsnoterede virksomheder. Og på mødet viser han også den danske advokat, NN, en håndskreven liste over de udenlandske selskaber, der lænser den danske statskasse for milliarder.

Hvad klienten fortæller, gør stort indtryk på advokaten, der skriver listen over selskaber af, og så snart NN er ude af mødet med insideren, ringer han op til Skat.

NN får kontakt til underdirektøren i Skats afdeling for Særlig Kontrol og fortæller hende, hvad han har hørt på sit møde, og for at følge op på sit opkald skriver han senere, da han venter på sit fly hjem til København, en mail til underdirektøren med en på en gang klinisk og foruroligende indledning:

Derefter fortsætter han i samme mail med at opgive detaljer om, hvordan svindlen angiveligt foregår ved at udnytte en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Malaysia.

Et større antal selskaber i det malaysiske skattely, Labuan, har, "under foregivende af at eje aktier i danske børsnoterede selskaber gennem i alt fire udenlandske selskaber, der er specialiserede i at tilbagesøge indeholdte udbytteskatter, formået Skat til at udbetale skatterne (....)", skriver advokaten, der nævner "en mr. Sanjay Shah, som ejer Solo Capital Koncernen", som bagmand.

Af frygt for repressalier ønsker klienten i London at være anonym. Det samme gør NN selv, understreger han i sin mail til underdirektøren.

"Jeg anmoder om, at jeg ligeledes kan betragtes som anonym anmelder, indtil der måtte være klarhed over sagen".

Advokaten serverer navne på 25 selskaber

Advokaten lover allerede i sin første mail, at han hurtigst muligt vil sende Skat endnu flere oplysninger og også et udpluk af kontoudskrifter fra Solo Capitals bank, Barclays, som han har fået af sin klient.

Den 17. juni 2015 henvender han sig igen hos underdirektøren i Særlig Kontrol. NN skriver:

"Tak for din mail, og som lovet fremsender jeg kontoudtog for perioden 16. december 2014 – 15. januar 2015 i såvel DKK som i Euro (…). Jeg håber, at disse oplysninger kan være med til at få lidt mere overblik over denne meget specielle sag. Du er velkommen til at kontakte mig for at gennemgå de oplysninger, jeg har sendt (…)".

Kun to dage senere modtager underdirektøren i Særlig Kontrol endnu en mail fra NN. Denne gang med navne på 25 selskaber fra hans håndskrevne liste, der angiveligt skal være brugt som stråmænd i forbindelse med svindlen.

NN rykker i sin tredje mail også Skat for svar på, om henvendelsen bliver taget alvorligt:

Skat er på daværende tidspunkt, den 18. juni 2015, ikke i stand til at vurdere tippet. Det går ikke videre som anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK.

52 millioner bliver udbetalt om dagen

I et af de interne notater, DR er i besiddelse af, beskriver Skat senere advokatens mails som oplysninger, der er for "sparsomme til, at der umiddelbart kan handles på dem".

Skats enhed for Særlig Kontrol sætter dog efter den 16. juni 2015 en sagsbehandler i gang med at gennemgå navnene på de selskaber, NN har nævnt i sine mails, i to af Skats interne systemer. Men der bliver ikke søgt i det system, udbytterefusionen udbetales i, og sagsbehandleren tager ikke kontakt til de medarbejdere i Skats afdeling for Betaling og Regnskab, der står for at udbetale refusionsbeløbene.

Den 24. juni 2015, kort tid inden skolernes sommerferie, bliver sagen henlagt. Skats sagsbehandler kan ikke finde noget mistænkeligt.

  Professor i Forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, mener ved en gennemgang af advokatens mails, at Skat burde have gennemgået de "opsigtsvækkende oplysninger" mere grundigt. Det er nemlig ifølge ham en pligt, der påhviler myndighederne.

  - Som jeg læser de her emails fra advokaten, lyder de meget troværdige. De kommer fra en troværdig kilde, som skat har gode erfaringer med og har samarbejdet med, og de er forholdvis detaljerede.

  - Det er noget, der haster, og i sådan en situation bør Skat sætte udbetalingerne i bero, indtil man ved mere, siger forvaltningsretsprofessoren.

  Da Skat ikke finder mistænkeligheder ved gennemgangen, bliver der ikke sat prop i udbetalingen af refusionsbeløbene. Anmodningerne fortsætter derimod med at rulle ind i Skats afdeling for betaling og regnskab på næsten daglig basis, og der bliver udbetalt flere og flere penge til selskaber i den britiske finansmand Shanjay Shahs netværk, som advokaten har advaret om.

  'Operation Flypast'

  Sommeren går, og fupnummeret får lov at blomstre i juli måned. 27. juli 2015 modtager Skat endnu et tip udefra.

  I en krypteret mail skriver en medarbejder hos de britiske skattemyndigheders kontor på ambassaden i den hollandske regeringsby Haag, at myndigheden sidder med oplysninger om penge, der stammer fra muligt markedsmisbrug i Danmark.

  Det er første mail i en længere korrespondance mellem de britiske og de danske skattemyndigheder:

  Briternes efterforskning af de muligt hvidvaskede penge er godt i gang under det, de kalder 'Operation Flypast 15'. En flypast er i Storbritannien en flyopvisning, som ofte sker til ære for de kongelige, når man fejrer historiske begivenheder. Sådan er det ikke i dette tilfælde.

  Her dækker navnet over myndighedernes hemmelige og omfattende efterforskning af økonomisk kriminalitet, der tilsyneladende involverer en række lande.

  Briterne kan se, skriver de i mails til Skat, hvordan Sanjay Shah hvidvasker penge fra Danmark via banker i London. Og medarbejderen fra den britiske myndighed for told og skat, HMRC, oplister samtlige selskaber i Sanjay Shahs koncern, mens han præcist forklarer, hvilken rolle de spiller i den formodede svindel.

  "Vi mener, at der er tråd mellem selskaberne og Elysium Global, der er registreret på De Britiske Jomfruøer, og som ejes af Shanjay Shah. Dette selskab har 20 datterselskaber", lyder det i en af de første af de mails, de britiske myndigheder sender.

  Briterne fortæller, at Sanjay Shah udnytter to dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har lavet med henholdsvis USA og Malaysia. Aftalerne gør det muligt at få refunderet den skat på 26 procent, som Skat normalt holder tilbage, når børsnoterede virksomheder udbetaler udbytte. Og ifølge mailen ved briterne også, hvilke handelssystemer Sanjay Shah stiller til rådighed for sine kunder. De fortæller, hvordan systemerne genererer en masse aktiehandler, som reelt ikke eksisterer.

  "(...) Vi vurderer, at disse handler i 2014 skabte en omsætning på 150 millioner britiske pund (...) Vi vurderer videre, at Solo Capital 2015 vil forsøge at få udbetalt 750 millioner pund, som Sanjay Shah forventes at få 80 procent af", står der i mailen.

  "Jeg er bekymret for den tid, vi bruger"

  Efter at have skitseret den svindel, som senere er opgjort til at have kostet Danmark 12,7 milliarder kroner, beder briterne først Skat om at bekræfte, om man i Danmark kender til selskaberne, de har nævnt i deres mail. Dernæst spørger de til, om Danmark har udbetalt udbytteskat til de samme selskaber.

  Hos Skat er det lige præcis det, der er sket, og Skat må senere konstatere, at der er stort sammenfald mellem de oplysninger, de får fra Storbritannien og den danske advokat.

  I slutningen af juli er det dog endnu ikke begyndt at gå op for Skat, hvor alvorlig henvendelsen fra briterne er.

  I sin mail til den danske kollega mandag den 27. juli beder efterforskeren fra Storbritannien om svar på sine spørgsmål senest to dage senere. Men svaret kommer ikke prompte, og det skaber bekymring i det britiske.

  "Jeg er bekymret med hensyn til både de meget følsomme spørgsmål i denne sag og den tid, vi bruger", lyder det i en mail fra efterforskeren til Skat den 29. juli 2015.

  Der er ferie i både Danmark og England, og danskerne kan ikke sætte hvem som helst til at stå for dialogen med briterne, forklarer den den danske skattemedarbejder i en mail næste dag, torsdag. Her skriver han også, at han nu har modtaget en formel bekræftelse på, at han må arbejde med sagen, men at han i mellemtiden har fundet ud af, at en af hans kolleger i Særlig Kontrol allerede har arbejdet på sagen i juni. Kollegaen er først tilbage på kontoren den 31. juli, understreger den danske skattemedarbejder.

  Briten beder ham om at blive ringet op for at diskutere sagen fredag. Ikke muligt, må danskeren forklare briten.

  Som flue i en flaske

  Briterne er hurtigt ved tasterne. De understreger, at sagen er en hastesag, og at de meget gerne vil i kontakt med relevante personer i Skat hurtigst muligt.

  "Jeg ser frem til at tale med dig tidligt i næste uge", skriver briten.

  Henning Fuglsang Sørensen, har læst de mange mails i korrespondancen mellem de danske og britiske myndigheder. Ud fra det konstaterer han, at danskerne gang på gang udfordrer briternes tålmodighed:

  - De mails, vi har fra briterne efterlader et indtryk af nogle britiske myndigheder, som virker som den berømte flue i en flaske. De vil så gerne i gang med at gøre noget ved Sanjay Shah. De vil gerne have stoppet Solo Capital, men de vil ikke gøre noget, før danskerne siger 'go'. Det 'go' får de bare ikke, siger Henning Fuglsang Sørensen.

  - Når vi kigger bagud i tid og kigger på, hvor mange penge, der er gået igennem det her system, er det jo helt åbenlyst, at briterne havde en god pointe i, at det her skulle gå stærkt, tilføjer han.

  Det frygtede sker. Flere millioner fortsætter ud af Skats pengekasse, mens danskerne afventer, at der bliver taget stilling til de mange oplysninger, de ligger inde med fra de detaljerige tips.

  I perioden fra 16. juni, hvor den danske advokat sender sin advarsel, og frem til 6. august, hvor danskerne endelig forstår alvoren i de to uafhængige henvendelser, bliver der ifølge DRs beregninger udbetalt refusion af udbytteskat for 52 millioner kroner om dagen.

  En prop i udbetalingen fra Skat

  I starten af august 2015 går det langsomt op for det danske skattevæsen, at der kan være noget om den formodede svindel, advokaten har advaret om.

  Danskerne begynder at forstå alvoren i de to uafhængige henvendelser, og 4. august aftaler Skats enhed for Særlig Kontrol og afdelingen for Betaling og Regnskab ifølge et intern notat, at de selskaber, der er advaret om, skal undersøges. Heller ikke de undersøgelser giver noget resultat, skriver Skat i det interne notat.

  To dage senere modtager Skat så "under hånden" en mail fra de britiske myndigheder med oplysninger på i alt 184 navngivne selskaber, der ifølge briterne har været benyttet til at tilbagesøge udbytteskat. I gennemgangen af selskaberne er der bid.

  Flere af selskaberne har endda samme navn som de selskaber, den danske advokat angav næsten to måneder tidligere.

  6. august 2015 holder Skat et krisemøde, hvor samtlige afdelinger er indkaldt. Med baggrund i oplysninger fra de britiske myndigheder om, at der er en større anmodning om refusion af udbytteskat på vej fra et navngivent selskab, beslutter Skat at stoppe alle udbetalinger.

  Det bliver sidste dag, det er muligt for formodede svindlere at trække penge ud af statskassen.

  - I den bedste af alle verdener havde Skat taget de første tre navne i advokatens anmeldelse og slået dem op i udbetalingssystemerne med det samme. Så havde Skat formentlig kunne se, at der var noget helt ravruskende galt og nå at trykke på den store stopknap. Så var der sparet masser af milliarder, siger Henning Fuglsang Sørensen.

  Den danske stat kunne formentlig have undgået et tab på 2,6 milliarder kroner, hvis Skat havde forstået alvoren af advokatens første mail den 16. juni 2015.

  DR Nyheder har været i kontakt med advokaten, der bekræfter forløbet, men ikke ønsker sit navn frem. Af hensyn til den pågældendes status som whistleblower, nævner DR Nyheder hverken hans navn eller navnet på det firma, han arbejder for.

  Shanjay Shah har nægtet sig skyldig i alle anklager om formodet svindel med udbytteskat.