Fik 500.000 kroner til ny kælder: Boligejere klagede over forsikringsselskab

Hvem femte får medhold i en klage over deres ejerskifteforsikring.

Nye boligejere bør klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis ejerskifteforsikringen ikke vil dække en skjult skade i det nye hus, som de lige har overtaget. mener eksperter. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Boligejere bør klage, hvis ejerskifteforsikringen ikke vil dække en skjult skade i huset. Mange kan nemlig alligevel, trods afslaget, ende med at hente høje beløb.

Det gjorde et par fra Kolding, som først fik et nej fra forsikringsselskabet, men som herefter fik medhold i deres klage og renoveret deres fugtskadede kælder for en halv million kroner.

Dét og en lang række andre eksempler får derfor flere eksperter til samstemmende at opfordre boligejere til at vælge at gå klagevejen, hvis deres forsikringsselskab ikke vil dække eksempelvis fugt i kælderen, skimmelsvamp på loftet eller mug under gulvbrædderne, skriver Business.dk.

- Forsikringsselskaberne vil ofte afvise en klage i første omgang, men her bør man overveje muligheden for at indbringe dem for Ankenævnet for Forsikring, da der i flere tilfælde kan være rigtig mange penge at hente, siger Sandra Bagger, advokatfuldmægtig med speciale i ejerskifteforsikringer hos Boligadvokat24.

Samme vurdering kommer fra Søren Ahlgren Mortensen, skadeschef hos Ejerskiftehjælpen, som lever af at hjælpe folk med at klage over deres ejerskifteforsikring.

- Mange, der kan få medhold i deres sager, klager ikke. Og rigtig mange, der rent faktisk klager, giver også op undervejs. Det er super ærgerligt, for der er mange, der ikke får den erstatning, de er berettigede til, siger han til Business.dk.

Søren Ahlgren Mortensen forklarer, at det er relativt simpelt at klage til Ankenævnet for Forsikring. Det koster 200 kroner, og vinder man sagen, får man omkostningen refunderet.

Hver femte får medhold

De seneste fem års statistik over klagesager om ejerskifteforsikringer hos Ankenævnet for Forsikring viser, at ud af de 200 klagesager, som nævnet har modtaget og behandlet, har mellem 18-22 procent af sagerne fået delvist eller helt medhold.

Det svarer til, at cirka hver femte, der klager over sit forsikringsselskab, vinder sagen og dermed har krav på at få dækket skaderne i det nye hus.

- Ejerskifte er et af de områder, hvor man traditionelt set oftere får medhold end ved andre store forsikringer, siger Kim Sparlund, direktør for Ankenævnet for Forsikring, til Business.dk.

Jimmy og Donna Wolff opdagede en fugtskade i deres kælder og valgte at klage til Ankenævnet for Forsikring, da deres forsikringsselskab ikke ville dække renoveringen.

Fugtskade kostede 500.000 kroner

Jimmi og Donna Wolff står bag en af klagersagerne, som har fået medhold hos Ankenævnet for Forsikring.

I 2008 købte parret et hus i Kolding, men tre år efter opdagede de, at der var fugtskader i kælderen. Ved boligkøbet fremgik det ved en fejl af tilstandsrapporten, at kælderen var fra 1937, men efter inspektion fra fagpersoner, viste det sig, at den var 1980.

Det betød, at fugtskaderne ikke burde være der, da kælderen skulle leve op til en række nyere krav til byggeriet, fundamentet og isoleringen. Parret kontaktede derfor forsikringsselskabet for at gøre brug af ejerskifteforsikringen.

- De nægtede at betale og kunne henvise til nogle paragraffer og ting i tilstandsrapporten, siger Jimmi Wolff, der er projektleder ved Danfoss, til DR Nyheder.

Herefter indgav parret en klage til Ankenævnet for Forsikring, som efter et års sagsbehandling gav parret medhold, og forsikringsselskabet accepterede herefter, at de skulle betale for renoveringen af kælderen.

- Det viste sig efter en undersøgelse, at muren og gulvene var ulovlige og farlige. Det hele kunne faktisk vælte, siger Jimmi Wolff.

Klagen til Ankenævnet for Forsikring betød, at forsikringsselskabet dækkede omkostningerne til renoveringen af kælderen, som løb op i cirka en halv million. Parret brugte selv 50-60.000 kroner, fortæller Jimmi Wolff.

- Vi havde aldrig selv brugt en halv million på det. I stedet havde vi nok fyldt kælderen med sand og undladt at bruge den.

Sådan klager du

Ifølge Tine Rand Sode, fagredaktør på boligejernes videncenter Bolius, er det først og fremmest vigtigt, at nye boligejere får huset gennemtjekket af en bygningssagkyndig i forbindelse med købet, og det kan være en god idé at få en advokat til at gennemgå ejerskifteforsinkringen, inden papirerne underskrives.

- Og så skal man sætte sig grundigt ind i de ting, som står i tilstandsrapporten. Fordi de ting, som står her, kan man ikke få dækket af ejerskifteforsikringen, siger hun til DR Nyheder.

Tine Rand Sode tilføjer, at det er svært at sige noget generelt om, hvad ejerskifteforsikringer dækker. Den store udfordring er ifølge fagredaktøren, at hvert hus er forskelligt, og derfor skal der laves en individuel vurdering hver gang.

Føler man, at forsikringsselskabet bør dække en skade via ejerskifteforsikring, som selskabet har afvist, kan man indgive en klage til Ankenævnet for Forsikring:

  • 1. Tjek sandsynligheden for at få behandlet en klage Kig på dit forsikringsselskabs begrundelse for afgørelsen og hold det op imod forsikringsbetingelserne. Vurder herefter, om der er en oplagt grund til at klage. Kig derudover i Ankenævnet for Forsikrings oversigt over typiske problemstillinger, som nævnet behandler, og i databasen over tidligere afgørelser. Her kan der være sager, som minder om din. Det er afgørende, at skaden er opstået eller nærliggende risiko for skade er opstår det tidspunkt, hvor du købte huset. Og så må den ikke fremgå af tilstandsrapporten, og du må ikke på anden måde have haft kendskab til forholdet, da du købte huset.

  • 2. Indgiv en klage Klager kan indgives online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside forbrug.dk. Du kan også klage via almindelig post. I den forbindelse skal du udfylde en formular, og herefter sende den til Ankenævnet for Forsikring. Adressen finder du her.

  • 3. Afvist eller medhold Klagesager om ejerskifteforsikringer tager mellem seks og otte måneder at blive behandlet. Omkring 80 procent af dem bliver afvist eller forkastet, men får du hel eller delvist medhold i din klage, bliver den bindende for dit forsikringsselskab 30 dage efter, at afgørelsen er forkyndt. Herefter kan udbedringen af din skade igangsættes i samarbejde med selskabet. I nogle få sager kan forsikringsselskabet afvise afgørelsen fra nævnet. Sker det, informerer Ankenævnet for Forsikring dig hurtigst muligt og oplyser, hvad du videre kan gøre for at forfølge dit krav mod selskabet.Kilde: Ankenævnet for Forsikring.