Finansiel Stabilitet løfter sløret for planen: Sådan lukker vi Københavns Andelskasse

Oprydningen er i fuld gang efter andelskassens krak.

Henrik Bjerre-Nielsen er adm. direktør i Finansiel Stabilitet. Han har tidligere været direktør i Finanstilsynet. (© DR Nyheder)

Statens skraldespandsselskab for nødlidende pengeinstitutter, som Finansiel Stabilitet kaldes, har nu kontrol over hele Københavns Andelskasse - lige fra nøgler til it-systemer.

Det fortæller adm. direktør for Finansiel Stabilitet Henrik Bjerre-Nielsen ovenpå en nat, der ikke har budt på megen søvn efter indrykningen i andelskassens lokaler på Gammeltorv i København i aftes.

- Vi har i første omgang sikret os den faktiske kontrol. Det vil sige kontrol over it-systemerne og den fysiske kontrol over hele det sted, hvor andelskassen nu bor. Og så har vi forsøgt at få et overblik over andelskassens situation, fortæller han.

Allerførst har Finansiel Stabilitet sat ledelsen ud af spil og indsat Henrik Bjerre-Nielsen selv som bestyrelsesformand - sådan som det tidligere er sket med en række andre pengeinstitutter med Roskilde Bank og Amagerbanken som de mest iøjnefaldende.

Forhindrer kunder i at trække tabte penge ud

Efter overtagelsen i aftes kunne Københavns Andelskasses omkring 4.000 kunder opleve, at de i en overgang ikke kunne få adgang til netbanken og dermed ikke kunne få overblik over deres privatøkonomi.

- Vi har foretaget os nogle begrænsninger i de dispositioner, man kan foretage, hvis man har penge stående, som ikke er dækket af indskydergarantien. Men hvis man ikke har været i den situation, så kan man sådan set køre, som man har gjort hidtil, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Bankens kunder er garanteret mod tab af indlån på op til 750.000 kroner. Men alt, hvad der ligger derudover, må kunderne anse for tabt, ligesom deres andele er blevet værdiløse.

- Det er klart at dem, der har haft penge, som ikke er dækket af garantiformuen eller indskydergarantien, de mærker et tab. Og tabet for dem, der er andelshavere eller har skudt ansvarlig kapital ind i andelskassen, de må anse deres penge for tabt, slår Henrik Bjerre-Nielsen fast.

Omvendt er situationen i udgangspunktet uændret for de kunder, der skylder andelskassen penge - i hvert fald på den korte bane.

- Fordi vi er underlagt regler fra EU om statstøtte, så skal vi tilbyde kunderne de dårligste vilkår på markedet. Så det vil sige, at på et tidspunkt begynder vi at sætte renterne op, hvis ikke de ligger det sted i forvejen.

Finansiel Stabilitet undersøger samtidig, om andre pengeinstitutter er interesserede i at overtage de kunder, der har penge stående i andelskassen.

- Hvis ikke, der er det, så kan det være, vi bliver nødt til at opsige indlånene og hjælpe kunderne med at finde en anden bankforbindelse. Det har vi gjort før, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Andelskasse var på vej mod konkurs

Københavns Andelskasse har i de senere år fået en lang række påbud fra Finanstilsynet efter at have været leveringsdygtigt i det, der bekrives som et sandt rædselskabinet af beretninger om lån til ejerne selv, læk af fortrolige oplysninger og overdreven udlånsvækst.

For nylig anmeldte Finanstilsynet andelskassen til bagmandspolitiet for overtrædelse af hvidvaskreglerne, efter at personalet kun havde reageret på én ud knap 6.000 interne advarsler om mistænkelige pengeoverførsler fra kunder i udlandet.

Lukningen af Københavns Andelskasse sker dog først og fremmest fordi, myndighederne derudover vurderer, at pengeinstituttet hverken har midler eller ekspertise til at sikre bankdriften fremover.

Henrik Bjerre-Nielsen og Finansiel Stabilitet kalder afviklingen af andelskassen for et kontrolleret krak. Den er ikke gået konkurs, men ville være endt med det på sigt.

- Banken er reelt brudt sammen. For hvis vi ikke havde overtaget den, så havde den mistet sin tilladelse til at drive bankvirksomhed og var gået konkurs. Og så havde det været et rigtigt krak.

- Dermed ville kunderne fuldstændig have mistet deres adgang til deres dankort og netbank og i det hele taget disponering via banken. Det gør vi jo ikke her. Vi kommer ind og lukker kortvarigt ned og op igen, så kunderne får lov til at disponere, siger han.

Likvidation af Københavns Andelskasse kan tage mange år

Næste skridt i processen er at få et overblik over hele bankforretningen, inklusive hvad der kan sælges fra møbler til fast ejendom for at skaffe penge til kreditorerne.

- Vi skal have udpeget en vurderingsperson, som er uafhængig af os, og som skal lave det, vi kalder den endelige værdiansættelse. Det er det, der danner grundlag for, om kunderne kan få nogle af de penge tilbage, som vi har nedskrevet dem med i går aftes, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

- Så langsomt tømmer vi andelskassen for indhold. Og til sidste bliver den, hvad man selskabsretligt kalder likvideret, og så forsvinder den som en selvstændig enhed.

Likvidation af banken kan alt i alt ende med at blive en årelang proces.

Det viste den tilsvarende lukning af Roskilde Bank, som begyndte for ti år siden, og som stadig ikke er afsluttet på grund af en pågående erstatningssag mod den tidligere ledelse.

Københavns Andelskasse er ved at blive undersøgt af bagmandspolitiet for at have brudt hvidvaskreglerne ved at vende det blinde øje til mistænkelige pengestrømme fra udenlandske kunder.

Og det kan få processen til at trække ud, medgiver Henrik Bjerre-Nielsen.

- Det kan ikke udelukkes. Vi gør dog tingene teknisk set lidt anderledes, end man gjorde det tidligere. Så derfor vil jeg tro, at vi kan gøre det lidt kortere nu, end vi gjorde det dengang, siger han.

Facebook
Twitter