Finanstilsynet slår ned på Jyske Banks kontrol med hvidvask

Jyske Bank får seks påbud af tilsynet.

(Foto: © PEDERSEN MIKKEL BERG, Scanpix)

Hvidvaskkontrollen i Jyske Bank lever ikke op til gældende krav, og det gør bankens risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme høj.

Sådan lyder konklusionen i en redegørelse fra Finanstilsynet, der har udstedt seks påbud til banken efter et inspektionsbesøg. Blandt andet påbud om at sikre bedre kontrol med hvidvask i Jyske Banks datterselskab i Gibraltar og bankens filial i Hamborg.

- Banken mangler tilstrækkelig sikkerhed for, at dens udenlandske enheder overholder den lokale lovgivning samt for, at banken har overblik over koncernens samlede hvidvaskrisiko, skriver tilsynet i sin redegørelse.

Finanstilsynet påpeger, at Jyske Bank allerede har brugt "betydelige ressourcer" på at styrke foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering. Dog kræver tilsynet, at banken reviderer sin risikovurdering og den hvidvaskpolitik, der bliver ført.

- Bankens risikovurdering og hvidvaskpolitik sætter ikke i tilstrækkelig grad rammerne for bankens risikoappetit på området eller for bankens risikobegrænsende foranstaltninger, lyder det fra Finanstilsynet.

Jyske Bank: Flere forhold er løst

Jyske Bank skriver i en pressemeddelelse, at Finanstilsynets påbud er taget til efterretning.

Bankdirektør, Peter Schleidt udtaler i pressemeddelelsen, at "det har den allerhøjeste bevågenhed overalt i organisationen at undgå, at Jyske Bank misbruges til hvidvask".

Derfor har Jyske Bank ifølge Peter Schleidt "arbejdet videre med at forbedre foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering" siden tilsynet var på besøg.

- Flere af de forhold, der rejses i redegørelsen, er nu løst, lyder det.

Bankdirektøren tilføjer i pressemeddelelsen, at Jyske Bank finder tilsynets observationer betryggende, fordi de netop handler om at styrke kontrollen på hvidvaskområdet "og ikke om konkrete tilfælde af misbrug af banken til hvidvask".

Finanstilsynet har hverken politianmeldt banken eller udstedt bøde i forbindelse med inspektionsbesøget.