Finanstilsynets formand i redegørelse: Kendte ikke til Nordeas udbytte-ageren

I redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg renser Finanstilsynets formand sig selv.

Finanstilsynets formand David Lando spurgte ind til aktiviteterne i en afdeling af kapitalforening, hvor han sad i bestyrelsen, men fik ikke hele sandheden, fortæller han. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Selv om Finanstilsynets formand, David Lando, fra 2005 til 2011 sad i bestyrelsen for en kapitalforening, som Nordea i 2008 brugte til at spekulere i schweizisk udbytteskat, har han ikke haft kendskab til Nordeas ageren i foreningen.

Det skriver David Lando selv i et brev til Folketingets Erhvervsudvalg, som har krævet en redegørelse oven på en række afsløringer om Nordeas udbyttefidus bragt i Børsen.

- Hverken jeg eller den øvrige bestyrelse for Investin Pro var informeret om Nordeas ageren. Tværtimod viser bestyrelsesprotokollen og den øvrige dialog (...), at investoren var dansk, skriver David Lando i den syv sider lange redegørelse.

300 millioner kroner på få måneder

I marts 2008 oprettede investeringsforeningen Investin Pro afdelingen ”Merrill Lynch Invest Swiss Equity Institutional” med Nordea Bank Danmark som investor og Merrill Lynch som porteføljeforvalter.

Det var den afdeling, som Nordea investerede 17 milliarder kroner i. Afdelingen var kun aktiv i et par måneder hen over den schweiziske udbyttesæson i foråret 2008.

Derefter var fonden passiv. Investeringerne udløste ifølge Børsen over 300 millioner kroner i aktieudbytter, som der blev søgt skatterefusion af.

- Jeg blev betrygget i, at tilbagesøgningen skete i overensstemmelse med den dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomst med Schweiz, eftersom investoren (Nordea Bank Danmark A/S) var dansk, og foreningen Investin Pro var dansk, skriver David Lando i sin redegørelse.

Spurgte til skatteformål

David Lando har været formand for Finanstilsynet i et halvt år. Her afløste han Henrik Ramlau-Hansen, der trak sig fra posten i starten af maj på grund af afsløringer om hvidvask i Danske Bank, hvor han tidligere har været finansdirektør.

Foruden sit virke som formand for Finanstilsynet er David Lando professor ved CBS med speciale i blandt andet derivatmarkeder og finansiel risikostyring.

Lando skriver i sin redegørelse, at han har gennemgået bestyrelsesreferater fra perioden 2008 til 2009, hvor Nordea skal have spekuleret i udbytteskat igennem den forening, som Lando sad i bestyrelsen for.

Af Landos gennemgang fremgår det, at den særlige 'Swiss Equity"-afdeling adskillige gange var på dagsordenen i bestyrelsen, og at der blandt andet blev diskuteret aktieudlån omkring tidspunktet for Nordeas udbyttefidus, der skulle indbringe millioner til Nordens største bank.

Her spurgte Lando ifølge redegørelsen til, om der var skatteformål involveret i de store transsaktioner omkring udbyttedagen.

- Jeg spurgte til, om der også var et skatteformål med eventuelle udlån, og blev betrygget i, at eventuelle aktieudlån ikke var ”skattedrevne”.

- Det oplyste formål var altså ikke alene sædvanligt og lovligt, men fuldkommen etisk forsvarligt, da det er i dobbeltbeskatningsaftalens ånd, at en dansk investor skal beskattes i Danmark af schweizisk aktieindkomst, skriver David Lando.

Højesteretsdom fra 2015

I 2015 slog den schweiziske højesteret fast, at en række banker, herunder Nordea, ikke havde ret til refusion i en lang række sager, fordi bankerne måske på papiret, men ikke reelt, var modtager af udbyttet.

På trods af fondskonstruktionen afviste de schweiziske skattemyndigheder kravet om refusion. Og efter i en årrække at have fastholdt et skatteaktiv på 19,8 mio. schweizerfranc - eller omkring 100 millioner kroner i slutningen af 2008 - i fondens regnskaber, måtte man efter højesteretsdommen erkende, at dette krav ligesom Nordeas andre var uretmæssigt.

Den daværende chef for Nordea Markets Christian Hyldahl sagde for nyligt sit job i ATP op på grund af historier om spekulation med schweizisk udbytteskat i hans tid som topchef i Nordea.

På torsdag klokken 13.30 er erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) indkaldt til samråd i Erhvervsudvalget for at redegøre for, om han mener, David Lando fortsat kan bestride posten som formand for Finanstilsynet efter afsløringen af spekulation med udbytteskat i Investin Pro.