Flere ældre bliver i jobbet og udskyder folkepensionen

Hver tiende 65-årig beholder arbejdstøjet på og optjener retten til en større pose penge.

Det grå guld fortsætter med at knokle løs på landets arbejdspladser - og en stigende andel vælger at udskyde udbetalingen af folkepensionen til efter sidste arbejdsdag.

Siden reglerne om såkaldt opsat pension trådte i kraft i 2004, er antallet af personer i pensionsalderen, der har valgt at bruge ordningen, steget fra 0,3 procent til 3,3 procent i 2016. Det viser tal fra den fælles pensionskasse ATP.

- Opsat pension er en mulighed for at udskyde og opspare sin pension til senere. Så man får en højere pension. Og her har vi set en tidobling, siden ordningen trådte i kraft, siger analysechef Michael Jørgensen.

Gevinsten ved at udskyde udbetalingen af folkepension er, at den ikke bliver modregnet arbejdsindtægten, fordi pensionen først bliver udbetalt, når personen har lagt arbejdstøjet fra sig.

Som en ekstra bonus bliver folkepensionen samtidig forhøjet med en såkaldt venteprocent, der fastsættes ud fra en beregning af antallet af opsatte måneder og den gennemsnitlige levetid for mænd og kvinder.

En 65-årig, der vælger at udskyde sin pension med et enkelt år, får eksempelvis sine udbetalinger forhøjet med fem procent i resten af levetiden.

Slip for modregning i lønindkomst

Helt konkret kræver det stabil beskæftigelse med mindst 750 timers arbejde om året at få opsat sin pension. Det svarer til knap 14,5 timers arbejde om ugen.

Incitamentet til at udskyde pensionen stiger desuden i takt med lønniveauet, fordi folkepensionen bliver modregnet lønindtægten - jo højere løn, jo lavere folkepension.

I år må man tjene op til 322.500 kroner ved personligt arbejde, før der modregnes i folkepensionens grundbeløb. Herefter får den enkelte groft sagt færre penge udbetalt, jo højere arbejdsindkomsten er.

- Til sidst får man slet ikke nogen folkepension. Og hvis man ellers lever som gennemsnittet, kan det være en helt klar fordel at vælge opsat pension, siger Michael Jørgensen.

Sagt med en række forbehold siger Michael Jørgensen fra ATP, at årsindkomsten skal op på mindst 400.000 kroner, før det klart kan anbefales at opsætte pensionen.

- Dermed ikke sagt, at man ikke kan anbefale det til andre. Men det er afhængigt af mange forhold. Og hele pensionssystemet er i forvejen meget kompliceret, siger han.

Et svært valg - for nogle

Hos finanshuset Arvad fornemmer økonom Susanne Arvad, at mange flere ældre i arbejde burde overveje at opsætte deres pension.

Som uvildig økonomisk rådgiver møder hun kunder, der får udbetalt en stærkt reduceret folkepension, som de egentlig ikke har brug for, mens de arbejder.

- Det skyldes i de fleste tilfælde manglende viden. Men heldigvis kan man rette op på det og opsætte folkepensionen, selvom man er påbegyndt udbetalingen, siger Susanne Arvad.

Den enkelte må også gøre op med sig selv, om han eller hun forventer at leve længe. Er svaret negativt, så kan det måske slet ikke betale sig at udskyde udbetalingen af folkepensionen.

Og det er også en svaghed ved ordningen, lyder det fra Ældre Sagen.

- Nogle tænker 'hvad nu hvis jeg dør, så får jeg og mine arvinger ingenting.' Der er mange, der ikke bryder sig om tanken om, at hvis de ikke når til målstregen, så er det hele tabt, siger chefkonsulent Claus Blendstrup.

Ældre i arbejde: Valget var let

68-årige Robert Hvelplund er blandt den fjerdedel af de ældre i aldersgruppen 65 til 74 år, der har valgt at blive på arbejdsmarkedet.

Han føler sig frisk og rørig. Og derfor arbejder han videre som lead design manager på Ørsteds biomasseanlæg i Skærbæk ved Fredericia. Udbetalingen af folkepensionen har han parkeret imens.

Valget var knap så svært.

- Når jeg får den løn, jeg får, så udbetaler staten ikke folkepension. Så jeg kunne enten tabe den eller udskyde den, mens jeg arbejder.

Som alle andre har Robert Hvelplund mulighed for at opsætte sin pension i maksimalt ti år. Men så lang tid går der næppe.

- Det er jo klart, at familien også gerne vil se mig derhjemme. Men det er jo en balance. Jeg prøver at få tid til det hele, siger han.

Få beløbet udbetalt på én gang

Den opsatte pension er hidtil blevet administreret efter at blive udbetalt løbende i resten af den enkelte persons levetid efter sidste arbejdsdag. Men mulighederne blevet udvidet fra 1. juli.

En aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder blandt andet, at man kan vælge at få det opsparede pensionsbeløb udbetalt på én gang, når man går på pension.

Vælger man for eksempel at opsætte sin pension fra i år og ti år frem, venter der derfor ti gange folkepensionens årlige grundbeløb som en engangsydelse i 2028.

I alt knap 750.000 kroner før skat og eventuelle modregninger, lyder et estimat fra Ældresagen.

Derefter fortsætter udbetalingen af folkepensionen resten af livet inklusive venteprocenten.

Den mulighed skal lokke endnu flere til at gøre brug af ordningen - og derved øge det samlede arbejdsudbud i en tid, hvor hver fjerde opslåede stilling ikke bliver besat.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv er arbejdsmarkedschef Peter Halkjær begejstret for den udvikling som går i retning af, at flere og flere ældre vælger at blive længere på arbejdsmarkedet.

- Udover at det bidrager til at opretholde en levestandard, så holder det folk i gang og giver adgang til et socialt fællesskab. Og der er brug for de ældre, for der er masser af job, som virksomhederne brænder inde med, siger han.

Facebook
Twitter