Flere får pension på grund af stress

Stadig flere må forlade arbejdsmarkedet, fordi de er stressede og udbrændte. Flere eksperter mener, at det er på grund af kontroltyranni og manglen på ledige hænder.

Det er blandt andet kontroltyranni, der gør danskerne stressede, mener eksperter. (Foto: Eva Serrabassa)

Psykisk nedslidning har nu overhalet fysiske skader som den væsenligste årsag til tilkendelse af førtidspension. Flere og flere må forlade arbejdsmarkedet på grund af stress og udbrændthed, skriver Politiken.

Det er kontroltyranni og manglen på ledige hænder, der er med til at stresse danskerne, mener flere eksperter.

I 2001 blev godt 32 procent af alle offentlige førtidspensioner tilkendt på grund af psykiske lidelser. Men sidste år var det tilsvarende tal steget til godt 44 procent.

Flere unge med psykiske lidelser

Hos Danica Liv & Pension er psykiske lidelser som årsag til invalidepension gået fra 15 procent i 2001 til 25 procent sidste år. Dermed er psykiske lidelser den største årsag til invalidepension fra selskabet. Det samme gælder for PFA Pension og Nordea Liv & Pension.

- Af det antal af forsikrede, der får udbetalt invalidepension, ser vi, at flere unge med psykiske lidelser samt flere borgere med mere alvorlige psykiske lidelser, såsom skizofreni, får udbetalt invalidepension. Vores bud på en årsag er, at personer, der tidligere stod uden for arbejdsmarkedet, nu bliver inddraget på grund af den generelle mangel på arbejdskraft. Virksomhederne er i dag blevet meget bedre til at finde alternative job til fysisk og psykisk nedslidte medarbejdere, som måske kan besidde andre typer job, siger Mia Aamund, underdirektør i Nordea Liv & Pension, til Politiken.

Mangel på hænder giver stress

Den anden årsag er, at de ansatte i både den offentlige og private sektor er så hårdt belastede, at det nærmest bare var et spørgsmål om tid, før der måtte komme kraftige reaktioner, siger Tage Søndergaard Kristensen, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

- I den offentlige sektor er der et stort forandringstyranni. Man laver hele tiden ændringer, som ikke giver folk tid til at fungere, før man laver en ny ændring. Det er enormt opslidende. Samtidig er der en voldsom kontrol- og mistillidskultur i det offentlige. De to ting tilsammen er nok til at forklare de tal, siger han til Politiken.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter