Flere går konkurs og på tvangsauktion

Antallet af både konkurser og tvangsauktioner gik lidt op i august, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af konkurser i august var det højeste i ni måneder. (Foto: Peter Skautrup © DR)

Den økonomiske krise bider fortsat. Antallet af konkurser steg i august, og samtidig måtte lidt flere gå på tvangsauktion. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I august var der 487 konkurser mod 465 måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er det højeste tal i ni måneder.

Sammenligner man med august sidste år er antallet i år faldet med 117.

Lav omsætning

Opgørelsen viser, at de konkursramte virksomheders omsætning samlet lå på 1,1 milliard kroner, mens de beskæftigede omkring 1000 ansatte. Begge tal er de laveste i mere end et år.

Der blev i august bekendtgjort 407 tvangsauktioner mod 386 måneden før, korrigeret for sæsonudsving.

Over de seneste seks måneder har antallet af tvangsauktioner dog vist en svagt faldende tendens, forklarer Danmarks Statistik.

Forbehold

Antallet i august skal tages med forbehold, fordi det er vanskeligere at sæsonkorrigere sommertal, oplyser privatøkonom Las Olsen, Danske Bank.

- Det reelle billede er, at der fortsat er omkring 400 tvangsauktioner om måneden, som de har været det meste af året. Det er en klar forbedring i forhold til sidste år, og der er altså stadig heller ikke tydelige tegn på, at det store antal boliger til salg og den svage handel på boligmarkedet har udløst en ny bølge af tvangsauktioner, siger Las Olsen.

- Det er faktisk positivt, at så forholdsvis få bliver ramt af det hårde slag mod privatøkonomien, som en tvangsauktion er - når man tænker på, hvor svært det er hurtigt at sælge et hus mange steder i landet, tilføjer han.

Næppe fald i antallet af tvangsauktioner

Renteniveauet er faldet de seneste måneder, og det kan hjælpe udsatte boligejere til at holde skindet på næsen.

- Men med det pressede boligmarked skal vi nok ikke forvente noget større fald i antallet af tvangsauktioner, lyder vurderingen fra Las Olsen.

Facebook
Twitter