Flere store vindmøller bekymrer naboerne

Regeringen vil have dobbelt så megen el fra vindmøller om bare ni år. Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller frygter for helbredet på grund af støjen fra flere store møller.

Regeringen vil have dobbelt så megen el fra vindmøller om bare ni år. Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller frygter for helbredet på grund af støjen fra flere store møller. (Foto: Content Power House)

Hvis regeringen får opbakning til planen om at fremme vindenergien, så vi i 2020 få halvdelen af vores el fra vindmøller. Det vil betyde at der blandt andet skal bygges 745 kæmpevindmøller på land til erstatning for 1600 mindre udtjente møller.

Landsforeningen Naboer til kæmpemøller frygter, at det vil ødelægge livet for naboerne. Formand for foreningen, Boye Jensen, driver et gartneri på Lammefjorden i Vestsjælland, hvor han er nabo til seks - og snart 16 - af de helt store møller på 2,3 megawatt.

- Det er den evindelige monotone støj. Det er som om der flyver en flyvemaskine over ejendommen hele tiden, siger han til DR-Nyheder.

Værre end trafik

Der er ellers grænser for hvor meget en vindmølle må larme: I det åbne land, hvor Boye Jensen bor, er grænsen 44 db når det blæser 8 meter i sekundet - 42 db når det blæser 6 meter i sekundet. Og det er faktisk mindre end hvad beboerne ved stærkt trafikerede veje må tåle.

Alligevel tyder noget på at vindmøllestøj er værre end vejstøj, siger professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet som er ekspert i lyd og akustik:

Lavfrekvent støj

- Vindmøller generer mere end trafikstøj af samme styrke. Ved trafikstøj kan man vælge at sove i et rum der vender væk fra trafikken. Den lavfrekvente vindmøllestøj er konstant. Støjen kommer ovenfra og er temmelig gennemtrængende, siger professor Henrik Møller.

Der er ikke lavet nogen undersøgelser herhjemme af de helbredsmæssige konsekvenser af den lavfrekvente vindmøllestøj, og det efterlyser Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller derfor.

- Vi skal have nogle ordentlige undersøgelser af hvad der er op og ned på det her, siger Boye Jensen fra Naboer til Kæmpevindmøller.