Flere voksne i vuggestuen får mødre hurtigere tilbage på arbejde

Der er sammenhæng mellem antallet af voksne i vuggestuen og kvinders beslutning om at vende tilbage til job efter barsel.

- Normeringen i dagtilbuddene kan have effekter på forældrenes arbejdsudbud, står der i vismandsrapporten. (Foto: © Claus bech, Scanpix)

Hvis politikerne vil have flere kvinder hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet efter barselsorloven, kan det betale sig at se på antallet af pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne.

Det slår vismændene fast i deres forårsredegørelse.

Her regner vismændene sig frem til, at særligt mødre venter med at vende tilbage til jobbet, hvis der er få voksne til at passe mange børn i kommunernes vuggestuer eller dagplejer.

Formuleret i vismandsrapporten:

- Normeringen i dagtilbuddene kan have effekter på forældrenes arbejdsudbud.

Det er primært i slutningen af barselsorloven, i tiden omkring barnets etårs fødselsdag, at mødrene undlader at vende tilbage til jobbet, men i stedet fortsætter med at gå hjemme på lave barselsdagpenge, hvis pædagogerne i det lokale daginstitutioner har mange børn at se til.

- (Det, red.) tyder på, at familierne i højere grad er villige til at undvære indkomst for moderen i disse uger, hvis der er relativt mange børn pr. voksen i kommunens børnepasningstilbud, skriver vismændene.

Samtidig finder vismændene også frem til, at gravide, som allerede har børn i forvejen, vælger at gå tidligt på barselsorlov, hvis der er mange børn pr. voksen i daginstitutionen.

- Det tyder altså på, at mødre stopper med at arbejde tidligere inden en fødsel af hensyn til deres eksisterende børn, hvis der er mange børn pr. voksen i kommunens dagtilbud, står der i den økonomiske rapport.

Vismændene skriver, at konklusionerne på dette felt skal tages med forbehold, da der kan være problemer med den data, der er brugt, og da der ikke findes andet forskning på området.

På trods af det opfordrer vismændene på baggrund af beregningerne til, at magthavere og ministerier i højere grad regner på effekterne af offentligt forbrug, her det offentlige forbrug på børnepasning, i stedet for at anslå, at der ingen effekt er på for eksempel arbejdsudbuddet, som det sker i dag.

DE ØKONOMISKE VISMÆND

  • Det økonomiske Råd består af 25 medlemmer, der har til opgave at følge landets økonomiske udvikling.

  • Medlemmerne kommer fra blandt andet fra ministerier, fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer.

  • Rådet har et formandsskab med fire uafhængige økonomer, som hvert halvår tager temperaturen på dansk økonomi og diskuterer konklusionerne med medlemmer og presse.

  • Formandsskabet er i øjeblikket: Professor Michael Svarer fra Aarhus Universitet, professor Carl-Johan Dalgaard fra Københavns Universitet, professor Lars Gårn Hansen fra Københavns Universitet og forskningsdirektør Torben Tranæs fra Socialforskningsinstituttet (SFI).