Flertal klar til at give den en ekstra skalle

Tre ud af fire danskere ønsker at øge produktiviteten på det danske arbejdsmarked for at sikre fremtidens velstand.

Især håndværkerne på byggepladserne mener i udtalt grad, at det er muligt at gøre tingene bedre.

Tre ud af fire lønmodtagere mener, at produktiviteten i det danske samfund generelt skal i vejret for at forbedre konkurrenceevnen. Det viser en meningsmåling, som Analyse Danmark har gennemført for Ugebrevet A4.

Resultatet af undersøgelse falder helt i tråd med politikernes ønsker. Senest har S-R-SF-regeringen besluttet at nedsætte en såkaldt Produktivitetskommission i efteråret, der skal komme med bud på, hvordan Danmark igen kommer med i førerfeltet, når det handler om produktivitet.

Næstlavest i Europa

Danmark er nemlig sakket voldsomt agterud de sidste ti år. Hvor dansk produktivitet i 1990'erne lå 30 procent over gennemsnittet for verdens rige lande, så ligger vi i dag kun 12 procent over. Dertil kommer, at produktiviteten i Danmark fra 2000 til 2008 kun voksende med 0,5 procent i gennemsnit om året, og dermed ligger vi næstlavest i OECD.

På det private arbejdsmarked svarer over halvdelen af lønmodtagerne, nemlig 55 procent, at det i høj eller i nogen grad er muligt at øge produktiviteten på deres egen arbejdsplads, mens hver tredje privatansatte svarer, at det i mindre grad er muligt at være mere effektive.

Offentligt ansatte tvivler

Især håndværkerne på byggepladserne og ansatte indenfor bank- og forsikringsverdenen mener i udtalt grad, at det er muligt at gøre tingene bedre.

Indenfor den offentlige sektor mener knap så mange - nemlig 45 procent - af de ansatte, at det er muligt at øge produktiviteten.

Inden for undervisning svarer hver anden offentligt ansatte lærer på skoler, gymnasier og universiteter, at produktiviteten godt kan øges, mens det kun er godt hver tredje sygeplejerske og læge på hospitalerne, der mener, at produktiviteten kan øges på deres arbejdsplads.