Folk uden uddannelse har succes på arbejdsmarkedet

Folk uden et eksamensbevis eller et svendebrev klarer sig godt. De har stor tilknytning til arbejdsmarkedet og får også en god løn, viser en undersøgelse. Til gengæld er arbejdsgiverne ikke glade for halvt færdiggjorte uddannelser. Det er ren spild af tid, siger arbejdsgiverne.

En million danskere har ikke andet papir på deres uddannelse endet eksampensbevis fra folkeskolen eller gymnasiet. Men selvom deikke har en målrettet uddannelse, klarer de sig overraskende godtpå arbejdsmarkedet.

AgendaDu kanlæse rapporten hos

Gruppenudgør 44 pct. af de 15-64-årige i befolkningen og tæller pt.1.585.000 mennesker. 1 million af dem er 30 år ellerældre.

Gruppentæller dem der har folkeskolen eller gymnasiet som højesteuddannelse - og altså ikke har taget en uddannelse, der ererhvervskompetencegivende.De ufaglærte

Det er Dansk Arbejdsgiverforening, som har undersøgt, hvordan deufaglærte klarer sig på arbejdsmarkedet.

Resultatet viser, at de faktisk klarer sig overraskendegodt.

Tre ud af fire uden anden uddannelse end folkeskolen ellergymnasiet har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, og de fårogså lønninger som kan matche de faglærtes.

Hver tiende med kun en folkeskole-eksamen i bagagen sidder i etlederjob eller i en stilling på mellemhøjt eller højt niveau, ogfor ufaglærte med en gymnasiel uddannelse er det hver anden, derhar et lederjob eller en stilling på højt eller mellemhøjtniveau.

Muligt at arbejde sig op

Professor Niels Westergaard Nielsen fra Handelshøjskolen i Århusmener, at undersøgelsen er et bevis på det mobile danskearbejdsmarked.

- Får man et job, bevæger man sig hurtigt op i hierakiet. Detskyldes, at folk tilegner sig kvalifikationer på jobbet, siger hantil Berlingske Tidende.

Samtidig konkluderer Niels Westergaard Nielsen også, at det ersvært at betragte uafglærte som en samlet gruppe.

Ifølge undersøgelsen har 40 procent af de ufaglærte mellem 30 og39 år en højere løn end faglærte, og ti procent har en højere lønend folk med en videregående uddannelse.

Halv uddannelse er ingen gevinst

Til gengæld viser undersøgelsen også, at det er spildt arbejde ikkeat fuldføre en uddannelse, skriver Information.

Ifølge undersøgelsen er chancen for at komme i arbejde stort setden samme for personer, som aldrig har taget plads på skolebænken,som for personer, der er begyndt en uddannelse uden at fuldføreden.

Det gælder alle uddannelser - lige fra gymnasiet til devideregående uddannelser på universiteterne.

- Vi kan konstatere, at når folk søger job, så er det afgørendeat have et eksamensbevis i hånden. Det nytter ikke at sige, at manhar lært noget, hvis ikke man har et bevis på det, sigerchefkonsulent David Jensen fra Dansk Arbejdsgiverforening.

DR Erhverv - deseneste nyheder om penge, økonomi og erhverv, når det passerdig.Lyther