Folkeskolelærere: Ja til 25 undervisningstimer om ugen

En historisk ændring i folkeskolelærernes meget omdiskuterede arbejdstid kan være på vej.

I dag har folkeskolelærerne i gennemsnit 16 timer om ugen. Regeringen kræver i sit reformudspil, at lærerne skal undervise 18 timer - noget, som lærerne hidtil har afvist.

Men kun indtil i dag.

DR Nyheder har fået adgang til notat fra Danmarks Lærerforening med titlen 'Gør en god skole endnu bedre' - en direkte hentydning til regeringens reform 'Gør en god skole bedre'.

25 timer

Heraf fremgår det højst overraskende, at lærerne i et udspil til reformen lægger op til et opgør med skoledagens lektioner og frikvarter - og ikke mindst, at lærerne er villige til at have 25 timer om ugen - altså ni timer mere end i dag.

Udover undervisning af eleverne kan skolelederen så beslutte, om læreren også skal varetage en biblioteksfunktion, give vejledning mv. som en del af undervisningen, står der i notatet.

Vil have efteruddannelse

- Det afgørende for os er: Kan vi nytænke elevernes skoledag ud fra målsætningen om en sammenhængende skoledag, inddragelse af praktiske elementer, tid til fordybning - det giver vi et bud på. Og så vil vi også kunne levere de 25 timer, fordi vi har nytænkt det, siger Lærerforeningens formand Anders Bondo Christensen til DR Nyheder.

Men den øgede undervisning er ikke gratis. Til gengæld foreslår Lærerforeningen, at alle lærere får tilladelse til efteruddannelse svarende til ni dage årligt betalt af regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Positiv minister

Børne- og ungeminister Christine Antorini (S) er overrasket over lærernes udmelding.

- Det er positivt, at Danmarks Lærerforening melder så konstruktivt ud i forhold i til indholdet vores reformudspil, siger ministeren.

Hun vil dog ikke kommentere lærernes krav om efteruddannelse.

Det samlede udspil blev præsenteret torsdag for de lokale lærerforeninger - og i baglandet tror man på, at aftalen falder i god jord, lyder meldingerne.