Formand for huslejenævn er også kasserer i Konservative: Ingen politisk indblanding overhovedet

Politik spiller ingen rolle i nævnets afgørelser, siger formanden for huslejenævnet på Frederiksberg.

Jørgen Gawinetski er formand for huslejenævnet på Frederiksberg og samtidig kasserer for de Konservative. (© DR Nyheder)

Huslejenævn i konservative kommuner giver oftere udlejerne medhold, end i resten af landet.

Mens det er modsat i socialdemokratiske kommuner. Her får lejerne oftere ret i klager over husleje og andre lejeforhold.

På Frederiksberg giver nævnet udlejerne ret i op mod 47 procent af sagerne, mens gennemsnittet i resten af landet er 32 procents medhold til udlejerne.

Og den tendens kommer bag på formanden for huslejenævnet Jørgen Gawinetski.

- Det har jeg aldrig hørt om før, forklarer han.

Udover at være formand for huslejenævnet, er Jørgen Gawinetski også kasserer for de Konservatives partiforening på Frederiksberg.

- Nu har jeg været formand i 32 år og den juridiske garant for, at loven bliver overholdt. Og jeg har aldrig oplevet nogen indblanding fra nogen lokalpolitiker, siger Jørgen Gawinetski.

"Problem med politikere i huslejenævn"

Ifølge Jakob Juul-Sandberg, der er professor mso (med særlige opgaver) ved Syddansk Universitet, kan det skabe tvivl om huslejenævnets uafhængighed, når formanden også har en politisk post.

- Huslejenævnet skal være uvildigt. De politiske hensyn skal ikke skinne igennem i afgørelserne. Man skal kunne stole på, at huslejenævnet træffer afgørelse efter loven uanset, om man er socialdemokrat eller konservativ, siger Jakob Juul-Sandberg, der også selv sidder i et huslejenævn.

Det er flertallet i byrådet, som udpeger formanden for huslejenævnet. På Frederiksberg er borgmesteren konservativ og byrådet har altså indstillet en konservativ som formand for byrådet.

Ifølge loven er kravet, at en formand ikke må have økonomiske interesser i ejendomshandel og skal have en juridisk kandidatgrad. Så det er ikke i strid med loven, at en formand samtidig har en politisk post.

- Det er jo problematisk, fordi vi skal jo nå til den rigtig afgørelse, og det skal se ud, som om det er den rigtig afgørelse, der ikke er påvirket af udefrakommende hensyn, siger eksperten.

Formand: Holder mig til loven

Men politik har ingen indflydelse på Frederiksberg Huslejenævn, forsikrer formanden.

(© DR Nyheder.)

- Jeg har holdt mig til det faglige. Jeg driver ikke lejepolitik i huslejenævnet. Jeg holder mig, til det der står i lovgivningen, siger Jørgen Gawinetski.

Har dine politiske holdninger nogen indflydelse på, hvordan du afgør sagerne på i huslejenævnet? - Det skulle de jo meget nødigt have, for det er jo rent faglige vurderinger. Så det må de ikke, og det har de heller ikke, forklarer han.

Er det et problem, at du som nævnsformand også har en politisk post? - Det synes jeg ikke. Der er fuldstændig vandtætte skodder. Der er ingen politisk indblanding overhovedet i nævnets arbejde, overhovedet.

Kan det være forklaringen på, at I oftere giver udlejerne ret her på Frederiksberg? - Nej, vi afgør det rent fagligt. Det er jeg helt sikker på, siger Jørgen Gawinetski.

Det fremgik tidligere, at udlejere fik ret i 51 procent af sagerne på Frederiksberg. Det er rettet til 47 procent, da huslejenævnet har lavet en række fejlindberetninger. Det ændrer dog ikke ved tendensen i tallene.

Facebook
Twitter