Forsker: Bryllups-fiasko i fagbevægelsen kan udløse voldsom faneflugt

Skepsis i begge lejre blandt LO-medlemmer og FTF'ere risikerer at sende fusion i graven og få forbund til at rive sig løs.

De to hovedorganisationer har blandt andet varmet op til en fusion med den årelange fælles oplysningskampagne 'Er du OK?'. I morgen er det knald eller fald for FTF-formand Bente Sorgenfrey (tv.) og LO-formand Lizette Risgaard. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Fredag 13. april er skæbnedato for flere års arbejde i fagbevægelsen med at samle LO og FTF i en helt ny politisk slagkraftig hovedorganisation for 1,5 millioner lønmodtagere.

De to hovedorganisationer har indkaldt til ekstraordinære kongresser i morgen for at afgøre, om man skal samle så forskellige faggrupper som privatansatte bankfunktionærer og offentligt ansatte sosu-assistenter under samme tag.

- Kikser det her, så har vi for åbent tæppe set, at fagbevægelsen ikke er i stand til at bære et ellers stort projekt i mål. Og så tror jeg stille og rolig godt, at man kan sætte en krisemærkat på, siger Søren Kaj Andersen, arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet.

LO's 400 delegerede mødes fredag formiddag på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, mens 233 FTF'ere samtidig mødes i Odense Koncerthus for at sige ja eller nej til at sende deres egne organisationer på pension.

Ja vil styrke fagbevægelsens gennemslagskraft

Et ja, der kræver to tredjedelsflertal i begge organisationer, vil åbne et helt nyt kapitel i dansk fagbevægelses historie efter 110 år med LO og 65 år med FTF.

- Lykkes det for dem at danne en ny fælles hovedorganisation, så er det en sejr for dem. Så vil det være en markering af en ny samhørighed i toppen af dansk fagbevægelse på tværs af meget forskelligartede lønmodtagergrupper, siger Søren Kaj Andersen.

En ny hovedorganisation, der rummer faggrupper lige fra kontorfolk i det offentlige til bankansatte og ufaglærte rengøringsassistenter, vil få større muskler at spille med.

Med flere lønmodtagere i ryggen og et sekretariat, der kan mønstre mere regnekraft og kommunikativ gennemslagskraft vil fagbevægelsen få mere tyngde over for både arbejdsgivere og politikere - lyder argumentet.

- Det er klart noget af det, der bliver interessant at følge i de kommende år, om det lykkes en så stor ny hovedorganisation med så forskelligeartede interesser rent faktisk at kunne markere sig tydeligt og have positioner i forhold til større velfærdspolitiske debatter, siger Søren Kaj Andersen.

Danmarks største fagforbund er på vippen

I fagbevægelsen er det dog ikke lykkedes at mobilisere fuld opbakning til en ny hovedorganisation, der har været på tegnebrættet siden daværende LO-formand Harald Børsting luftede ideen i 2012.

LO-siden stritter en række forbund imod – særligt bemærkelsesværdigt 3F, der er Danmarks største fagforbund med 280.000 faglærte og ufaglærte medlemmer.

Her frygter man blandt andet, at et giftermål med FTF vil føre til en svækkelse af det politiske lobbyarbejde i kommunerne, som FTF ikke har tradition for.

Derfor forlanger 3F i 11. time en række krav indskrevet i grundlaget for den ny organisation.

Samtidig bør den have politisk afsæt i det, som man i 3F kalder centrum-venstrefløjen.

- Kravet er, at vi har nogle formuleringer, som gør, at vi tager udgangspunkt i de klassiske fagforeningsdyder. At alt, hvad der knytter sig til arbejdslivet, har vi klare politiske holdninger til, siger formand Per Christensen.

Da 3F på grund af sin størrelse alene tegner sig for 134 af de delegerede på LO-kongressen, skal der ikke ske meget, før læsset tipper til fordel for et nej på Radisson Blu H.C. Andersens Hotel i Odense.

- På papiret har der været det her to-tredjedels flertal i LO for en ny hovedorganisation. Men det har været meget snært. Så det er ikke mange stemmer, der skal flyttes, førend at der ikke længere er flertal. Hvis 3F kommer med ombord og er positive over for det, så er der dog ingen tvivl om, at vi får et ja i LO, siger Søren Kaj Andersen.

Opbakningen i FTF kan også smuldre i Odense

I FTF er der på papiret også flertal forud for kongressen.

De store og medlemstunge fagforeninger som Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd har et et godt øje til kollegerne i LO.

Men også i FTF kan flertallet for en fusion vise sig at smuldre, når de 233 delegerede afgiver deres skriftlige stemmer.

På forhånd har det største fagforbund for privatansatte i FTF, de bankansatte i Finansforbundet, sagt nej tak.

Det samme har man i Farmakonom-foreningen og hos de it-professionelle i Prosa.

Hos sidstnævnte frygter formand Niels Bertelsen, at de mindre medlemsorganisationers faglige identitet og indflydelse ryger om på de bagerste sæder i en bus, hvor de store LO-organisationer sidder i førersædet.

- LO er meget fokuseret på, at jo større, du er, jo smukkere er du. Og tanken bag den nye organisation er præcis den samme. Og hos FTF er der omkring 50 organisationer, der er så små, at de ingen reel indflydelse vil få på det, der foregår, siger han.

Et nej til en ny organisation er størst i FTF, vurderer arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet.

Her kan det få afgørende betydning, at man stemmer efter kohale-princippet, hvor stemmerne vægtes i forhold til det antal medlemmer, de repræsenterer.

- Hvis nejsigerne møder op i stort antal, mens andre udebliver, så risikerer man, at man ikke kan mønstre det flertal, der skal til, siger han.

Nej truer med at splitte fagbevægelsen ad

Falder fagbevægelsens store projekt til jorden, vil det få uoverskuelige konsekvenser for de to hovedorganisationer, der fra alteret må gå tilbage til flere medlemmer, der står med overtøjet på.

Et nej kan igangsætte en trafik af forbund, der vil forlade deres nuværende hovedorganisation, hvis det glipper at danne en ny organisation.

- Der vil blive krisestemning, og der vil være diskussioner om medlemsforbund, både i LO og FTF, der vil flytte væk. Vi har allerede hørt gennem længere tid, at der har været ønsker om at få en anden type hovedorganisation, og hvis man ikke får det, så kan det meget vel være, at det nogle af dem vil flytte væk, siger Søren Kaj Andersen.

Han peger blandt andet på de offentlige organisationer i HK-familien - HK Kommunal og HK Stat - hvor man tidligere har luftet ideen om at skifte fra LO til FTF.

Omvendt er der FTF-organisationer, blandt andet Danmarks Lærerforening, der har sendt signaler om, at fremtiden kan være i LO frem for FTF.

FTF kan bløde medlemmer i flere retninger

Samtidig er der Finansforbundet, som har bejlet til at droppe FTF til fordel for den tredje hovedorganisation – Akademikernes Centralorganisation AC.

- Så vi kan forestille os en hel del vandringer, som måske i sidste ende kan kommet til at gå hårdest ud over FTF. Her har man en midterplacering, som betyder, at man kan miste organisationer til både LO og AC. Det gør dem ekstra sårbare, hvis det her falder til jorden.

Hvis det bliver et ja til en ny superorganisation, er der til gengæld næppe tvivl om, at det bliver LO-formand Lizette Risgaard, der tager topposten frem for sin kollega i FTF, Bente Sorgenfrey.

- Det her spørgsmål er ikke så vanskeligt, for LO er langt den største organisation. Så helt almindelig logik vil pege på LO-formanden i den her sammenhæng, siger Søren Kaj Andersen.