Forsker: Den dyreste overenskomst siden krisen

Dagens overenskomst for en halv million lønmodtagere er 'præget af penge', lyder det fra arbejdsmarkedsforsker.

Der er ikke tale om lønfest. Men overenskomsten mellem arbejdsgivere og privatansatte er alligevel den dyreste siden krisen, fortæller forsker. På billedet er det LO-formand Lizette Risgaard. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Det tog tre overenskomster at komme gennem krisen.

Sådan lyder den umiddelbare konklusion fra arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet, Søren Kaj Andersen, ovenpå dagens overenskomstaftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening og fagbevægelsen:

- Helt overordnet er vi kommet ud af krisen. Vi skal ti år tilbage for at finde en overenskomst, hvor man kan finde penge lige som dem, der er i den her aftale, siger Søren Kaj Andersen.

Med dagens overenskomst kan LO-medlemmer se frem til lønstigninger på over syv procent over tre år, en reallønsfremgang på over to procent.

Det betyder overenskomsten for dig

DA og LO har nikket ja til overenskomsten for de næste tre år. Den lægger op til syv procent i lønstigninger over de næste tre år.

Disponibel indkomst for LO-familie med to børn:

  • 2016: 455.006 kroner
  • 2017: 460.277

Gevinst for LO-familie med to børn de næste tre år:

  • 2017: 5.271 kroner
  • 2018: 4.569 kroner
  • 2019: 4.912 kroner.
  • I alt: 14.751 kroner

Tallene er udregnet på baggrund af OK17 og forventningen til de decentrale forhandlinger, der kommer nu. De er udregnet på baggrund af en model-LO-familie.

Kilde: Cepos

- Det er en overenskomst præget af penge. Det er ikke en lønfest, men lidt højere satsstigninger end de tre seneste overenskomster, hvor den har været behersket, siger Søren Kaj Andersen.

Mere fleksible overenskomster fremover

Aftalens øvrige overskrifter er større gennemsigtighed i udenlandske datterselskaber for at modvirke social dumping, fuld løn under forældreorlov og større valgfrihed for seniorer på arbejdsmarkedet.

- Det, der er humlen i det her, er de forskellige muligheder, der skabes for lønmodtagerne. På sigt bliver overenskomsterne mere fleksible for lønmodtagerne afhængig af, hvor man er i livet, siger Søren Kaj Andersen.

- Det skaber et mere attraktivt produkt, som LO gerne vil arbejde for. Spørgsmålet er, hvor meget arbejdsgiverne vil lægge over i den pulje. Dansk Arbejdsgiverforening har altid været lidt forsigtig med at begynde at lave ren velfærdspolitik, siger Søren Kaj Andersen.

Ifølge beregninger fra Cepos giver overenskomsten en nettogevinst på 14.751 kroner over de næste tre år for en LO-familie med to børn.

Mandag starter medlemmernes urafstemning om overenskomsten.

Overenskomst 2017

  • Løn: Over de næste tre år forventes lønnen at stige med cirka syv procent. Det svarer til en forbedring af reallønen på over to procent.
  • Social dumping: Indsigt i arbejdsgivernes brug af vikarer og underleverandører.
  • Frit valg: Op til fire procent af lønnen kan ombyttes til frihed eller pensionsindbetaling. Op til 32 seniorfridage.
  • Fuld løn under barsel: Fuld løn under forældreorlov. Børnefamilier får to børneomsorgsdage og øget frihed ved barns sygdom.