Forsker: Nordsøen kan give langt mere olie

Der kan pumpes dobbelt så meget olie op ad Nordsøen. Det mener en dansk professor, der efterlyser mere ambitiøs strategi for olieudvindingen.

Der kan pumpes dobbelt så meget olie op ad Nordsøen. Det mener en dansk professor, der efterlyser mere ambitiøs strategi for olieudvindingen. (Foto: Oyving Hagen © Scanpix)

Danmark udnytter langt fra olieressourcerne i Nordsøen optimalt.

Det mener en af landets førende forskere i olieindvinding, professor og institutdirektør på DTU, Erling Stenby, oplyser Radio24syv.

Erling Stenby efterlyser derfor en markant og ambitiøs strategi for at hente mere olie op af Nordsøen. Og hvis politikerne efter klima- og energiminister Martin Lidegaards bebudede serviceeftersyn vil genåbne Nordsø-aftalen fra 2003, er det en god anledning at sætte et væsentligt højere mål for indvinding af olie.

- Det er på høje tid, at man overhovedet får lavet en strategi for forvaltningen af Danmarks ressourcer i Nordsøen. Så det vil være helt naturligt at drøfte i samme omgang, siger professor Erling Stenby til Radio24syv.

Dobbelt så meget olie

Han mener, at Danmark næsten vil kunne fordoble mængden af den olie, vi henter i Nordsøen.

Ifølge en prognose fra Energistyrelsen vil Danmark, når vi lukker og slukker de nuværende oliefelter, have hentet 27 procent af den samlede mængde olie op.

Erling Stenby påpeger, at det er afgørende, at der etableres et forpligtende samarbejde efter en succesfuld norsk model mellem olieindustrien, myndighederne, forskningsmiljøet og de ekspertvirksomheder, der har kendskab til branchen, som hurtigt skal afdække Danmarks behov for at udnytte olieressourcerne bedst muligt.

Gør man det, bør det være realistisk at indvinde 50 procent af olien med de nye teknologier, der ligger foran os, mener han.

Flere arbejdspladser

Ud over at forlænge den tid, Danmark kan være selvforsynende med olie, vil en ambitiøs strategi på kort sigt give højteknologiske arbejdspladser og viden, som man efterfølgende vil kunne eksportere.

- Den største barriere er at komme i gang med at kortlægge og udarbejde en sådan strategi, som man burde have taget hul på for mange år siden. Det er meget akut at komme i gang, for der er grænser for, hvor længe man kan vente med at implementere ny teknologi, hvis man vil forlænge et oliefelts levetid, fastslår Erling Stenby.

Han understreger, at forretningen stadig vil være attraktiv for både staten og olieselskaberne, selv om omkostningerne stiger gradvist, når man maksimerer indvindingen på de sidste 23 procent, som er det uudnyttede potentiale i Danmarks olieressourcer.

Glad for mere fokus

I ingeniørvirksomheden GEO, der har Danmarks største geotekniske laboratorium og blandt andet laver havbundsundersøgelser for Mærsk, er man glad for, at der nu kommer politisk bevågenhed på området.

- Det er som om, den ellers rigtig gode ambition om, at vi skal gå efter vedvarende energi, står i vejen for, at vi udnytter de ressourcer, vi har i Nordsøen. Det er jo fjollet, at man ikke politisk tør sige, at begge dele er nødvendige, siger GEO's administrerende direktør Kim Sillemann.

Kim Sillemann savner stærkere rammer, som øger både statens og private virksomheders incitament til at investere på området.

- Det vil også blive en gevinst for forsknings- og uddannelsesmiljøet, som måske kan skabe en ny succeshistorie i stil med vindmølleeventyret.

Hurtig handling

Opfordringen fra professor Erlinge Stenby bliver positivt modtaget hos Dansk Folkeparti, der er et af forligspartierne bag den nuværende Nordsøaftale, og som er parate til at handle hurtigt.

- Der er ganske mange aktører i Nordsøen, som har store interesser. Og det er jo mange penge, vi taler om. Derfor må regeringen også vide, at når man først har sat det her til debat, skal der ikke gå mange uger, før man begynder diskussionerne om det, og man får samlet parterne, siger finansordfører Kristian Thulesen-Dahl.

Green Peace protesterer

Green Peace er ikke overraskende mere lunken over for opfordringen.

- De store investeringer, der skal til for at udvinde mere olie i Nordsøen, burde blive brugt på at investere i vedvarende energi, som er langt mere klimavenligt end olie, siger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder i Green Peace.

Facebook
Twitter