Forsker: Vigtigt, at staten kan matche Kammeradvokaten

Offentlige principper om saglighed kolliderer med den private advokats ønske om at vinde retssager, mener Frederik Waage.

Kammeradvokaten kan blive en stat i staten, mener Frederik Waage fra Syddansk Universitet, der forsker i Kammeradvokatordningen ved Syddansk Universitet. (© (c) DR)

Kammeradvokaten risikerer at blive en stat i staten, hvis ministerierne ikke har de fornødne kompetencer til at matche det private advokatfirma. Det mener Frederik Waage, der er advokat og lige nu forsker ved Syddansk Universitet i netop Kammeradvokatordningen.

- Hvis staten ikke har de fornødne kompetencer til at matche Kammeradvokaten, kan Kammeradvokaten blive en stat i staten. Der er ikke tvivl om, at der er dygtige jurister i SKAT. Men Skatteministeriet organiserer ikke retssagerne på en måde så der er nok faglige jurister der kan matche Kammeradvokaten. Meget ofte optræder Skatteministeriet mere som et ekspeditionskontor. Og det er et problem, når Skatteministeriet for eksempel skal træffe beslutninger på baggrund af en indstilling Kammeradvokaten, siger Frederik Waage.

Kan man sige, at Skat har overdraget sin juridiske kompetence til Kammeradvokaten?

- Det har ministeriet formelt ikke, men i realiteten må man sige, at der ligger så meget ekspertise hos advokatkontoret Poul Schmith, at det er vanskeligt for Skatteministeriet at matche generelt, siger Frederik Waage.

Problem med retssikkerheden

Han ønsker ikke at forholde sig konkret til Peer Kølendorfs sag, men han mener, at organiseringen af forholdet mellem SKAT og Kammeradvokaten kan give anledning til nogle retssikkerhedsmæssige problemstillinger.

- Når det offentlige er part i en retssag, skal det offentlige også agere i overensstemmelse med et almindeligt forvaltningsretligt princip om saglighed. Det offentlige er også blandt andet forpligtet til at foretage en tilstrækkelig undersøgelse af sagen, før den kaster sig ud i en proces. Disse principper kollider med, at staten hyrer en privat advokat, der ikke er objektiv og som ønsker at vinde retssager. Derfor er statens mulighed for reel kontrol med Kammeradvokatens arbejde helt afgørende, siger Frederik Waage.