Forskere: Fiskere smider ulovligt 1.300 ton torsk ud

Idioti, lyder det fra fisker, om ulovlig udsmidning af døde små-fisk.

(© dr)

Fra trawlere langt ude i dansk farvand smider danske fiskere tonsvis af små fisk, der som regel er døde, ud i havet igen, selvom det er ulovligt.

Den ulovlige udsmidning af døde små-fisk er et problem, fordi det er spild af ressourcer og kan føre til overfiskeri, som går ud over bestandene, mener eksperter.

Alene i Østersøen smed danske fiskere i 2016 over 1.300 ton torsk ud, på trods af at det er forbudt at smide torsk fra Østersøen og en lang række andre fiskearter ud.

Det afslører en opgørelse, som forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har lavet for DR Nyheder. Opgørelsen bygger på en systematisk overvågning af fiskeriet, hvor forskerne blandt andet deltager på fangstrejser.

Forbud mod at smide fisk ud kaldes også landingsforpligtigelse, og det er regler fra EU, som trådte i kraft for tre år siden.

- I alle de fiskerier, vi har været med ude på, er der stadig en udsmidning af de arter, der er en landingsforpligtelse på. Den lovgivning efterlever man i hvert fald ikke, siger Jørgen Dalskov, der er cheffiskerikonsulent på Danmarks Tekniske Universitet.

Godt 10 procent af al dansk torsk fra Østersøen blev i 2016 smidt ud igen, viser forskernes opgørelse. Og det kan føre til, at der bliver fisket flere fisk ud af havene, end fiskebestandene kan holde til.

- Det er jo klart, at hvis man hvert år tager mere ud af bestanden, end man havde forudsagt, der skulle tages ud, så vil det have en negativ effekt på fiskebestanden på sigt, vurderer Jørgen Dalskov.

Fisker: Det er idioti

Klokken er godt 01.00 mandag nat og trawleren HM 635 Karbak netop lagt til I Hanstholm Havn efter otte dage til havs.

- Vi har lige godt 40 tons fisk med ind. Det er o.k. på tiden, opsummerer skipper Rasmus Hald og rækker ud efter næste læs fiskekasser fra trawlerens kran.

Maskerne i skipper Rasmus Halds trawl er større, end loven kræver. Og derfor kan han undgå at fange de små fisk, som andre fiskere ofte smider ud. (© DR Nyheder)

Rasmus Hald ændrede sit fiskeri, efter de nye regler begyndte at blive indført i 2015. Han forklarer, at bådens ejer, Jan Hansen, blandt andet har investeret i større masker, end loven egentlig forlanger.

På den måde undgår fiskerne på Karbak at få fisk under mindstemålet, som ikke kan sælges som spisefisk, i deres net. Og derfor slipper de for at fange småfisk, som andre ender med at smide ud.

- Jeg ved ikke, om jeg vil forholde mig til det, siger han om forskernes opgørelse af udsmid af fisk.

- Men det kan sgu aldrig være godt, at man smider noget ud, der er en fælles ressource. Det er idioti, siger Rasmus Hald.

Formand: Det tager tid

Hos Danmarks Fiskeriforening erkender formanden, Svend-Erik Andersen, at det ikke er alle fiskere, som følger reglerne.

EU-forbud mod udsmid
 1. En EU forordning har siden 2015 indført en såkaldt landingsforpligtelse.
 2. Det er et krav om, at alle fisk, store som små, der bliver fanget, skal tages med i land. Og det er som hovedregel forbudt at smide dem ud.
 3. Reglerne gælder en lang række arter i flere danske farvande, og i 2019 vil reglerne gælde alle arter i alle danske farvande.
 4. Formålet er dels at undgå at der bliver fanget små fisk. Men også at undgå at fiskene går til spilde, og i stedet udnyttes til fiskemel, fiskeolie mm.

- Man har vendt op og ned på reglerne om beskyttelse af små fisk. Tidligere var det påbudt at genudsætte dem, nu er det påbudt at lande dem, også selvom de er levende, forklarer Svend-Erik Andersen.

Han siger, fiskerne har brug for tid til at vænne sig til de nye regler.

- Det giver nogle udfordringer med at lave den adfærdsændring, der skal til hos fiskerne, for til fulde at overholde reglerne, mener fiskeriforeningens formand.

Han frygter ikke, at det ulovlige udsmid fører til overfiskeri, som går ud af fiskebestandene. For ofte bliver kvoterne ikke brugt helt op, så selvom et omfattende udsmid tælles med, bliver der ikke fisket for meget, mener han.

Undersøgelsen og aktindsigt
 1. 10 procent af torsk i Østersøen blev i 2016 smidt ud, viser en opgørelse fra Danmarks Tekniske Universitet.
 2. Ifølge opgørelsen blev der smidt over 1.300 ton torsk ud i Østersøen i perioden.
 3. I samme periode indberettede fiskere kun udsmid af 14 ton torsk i Østersøen, viser DR Nyheders aktindsigt i danske fiskeres indberetninger til Fiskeristyrelsen.
 4. DTU’s opgørelse bygger på data fra 51 fangstrejser fra Østersøen. Herefter er data blevet bearbejdet efter en videnskabelig metode og indberettet til Fiskeristyrelsen, EU og det Internationale Havundersøgelsesråd.

Det er Socialdemokratiets fiskeriordfører uenig i.

- Det er fuldstændig uholdbart, at det foregår. Særligt at det er så stort omfang, siger Simon Kollerup.

Han mener, at udsmidet risikerer at ødelægge fiskebestandene og kan koste job i fiskeriet i fremtiden.

- Det er afgørende, at vi passer på bestandene for at sikre, at der er grundlag for fiskeri i Danmark i årene fremover, og at der er liv i de små havne og kystsamfund. Og det gør vi ikke, hvis der er udsmid i det omfang her, mener Simon Kollerup.

Skjuler udsmid

Det ulovlige udsmid foregår som oftest i det skjulte. Det dokumenterer en aktindsigt fra Fiskeristyrelsen. Alle fiskefartøjer skal føre logbog og indberette deres fangster og udsmid til Fiskeristyrelsen.

Men selvom fiskere har smidt over 1.300 ton torsk ud i Østersøen, har de kun indberettet, at 14 ton torsk er blevet smidt ud. Det dokumenterer indberetningerne til Fiskeristyrelsen.

Og det undrer fiskeriminister Karen Ellemann (V).

- Jeg synes absolut ikke udsmid er i orden. Derfor synes jeg, det er nogle rigtig gode regler, vi har vedtaget fælles i EU, siger Karen Ellemann.

Derfor er der penge i at smide fisk ud
 1. Det hele handler om at få så meget ud af fiskekvoten som muligt.
 2. En fiskers kvote afgør, hvor mange ton fisk, der må fanges – uanset størrelsen.
 3. Så det gælder om at fange fisk, der ikke er under EU’s mindstemål, for de kan ikke sælges som spisefisk, men kun til fiskemel, fiskeolie mm., og det giver meget mindre i betaling.
 4. En torsk skal for eksempel være over 35 cm for at kunne sælges som spise-fisk.
 5. Men ér de små torsk først fanget, må de ikke smides ud: Så skal de med i land og tælle med i, hvor meget fiskeren har brugt af sin kvote. Sådan er loven for en lang række fiskearter. Og fra 2019 for alle arter.
 6. Derfor er der, ifølge eksperter, fiskere som smider de små fisk ud, for at få plads til de større fisk, der giver bedst betaling.

Hun kritiserer fiskerne for at spekulere i at smide små fisk ud, fordi de ikke kan sælges som spisefisk. Og i stedet for at de små fisk så skal trække på fiskernes kvote, fristes de til at smide dem ud og undgå at bruge kvote på dem.

- Vi skal have sat en stopper for, at man kommer til at fiske for små fisk, som man så ikke kan få den rigtige pris for, og så af økonomiske årsager kyler tilbage i vandet, mener ministeren.

”Tilvænningsperiode”

Formanden for Danmarks Fiskeriforening erkender, at der kan ske fejlagtige indberetninger. Men han mener, det blandt andet skyldes, at systemet til elektronisk indberetning ikke virker godt nok.

Det er et besværligt indberetningssystem, vi har, siger Svend-Erik Andersen.

Men det er vel ikke i orden at snyde med indberetningerne, sådan som eksperter peger på der sker?

- Jeg tror ikke, der bliver snydt med indberetningerne. Der er en tilvænningsperiode, og det synes jeg, man skal have respekt for, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening.

Men loven skal følges, understreger ministeren.

- Vi kan ikke bare se igennem fingrene med, at man bare smider det over bord. Det er ikke i orden, det er derfor, vi har lavet de her regler, siger Karen Ellemann.

Løn i procenter

På kajen på Hanstholm Havn er Rasmus Hald og de andre fiskere på HM 635 Karbak lønnet procentvis, efter hvor mange fisk de fanger på deres tur på havet.

(© DR Nyheder)

Alligevel er det bedst at undgå udsmid af små fisk. Også for økonomien.

- Hvis jeg kan lukke den (fisk under mindstemålet, red.) igennem trawlet, og jeg så kan fange den om tre år, og den måske koster 100 kroner, så er det jo logik for høns, at det er en meget bedre forretning, forklarer Rasmus Hald.

- Jeg skal jo også gerne være fisker om 5-10 år.