Forstå balladen om ejendomsvurderingerne: Udskydelser på stribe og kæmpe milliardregning

Det er ni år siden, at der sidst kom offentlige ejendomsvurderinger - nu må utålmodige boligejere vente endnu længere.

Balladen om ejendomsvurderingerne har indtil nu varet i syv år. (Foto: © Thomas Lekfeldt, Scanpix)

- Rigsrevisionen finder, at Skatteministeriet har forvaltet området for ejendomsvurdering meget kritisabelt vel vidende, at området længe har været problemfyldt.

Sådan lød konklusionen i en rapport, der i 2013 endte med at blive startskuddet til en af de største skandaler i Skat i nyere tid.

Rigsrevisionen - hvis fornemste opgave er at sikre, at den danske stat forvaltes både effektivt og økonomisk hensigtsmæssigt - kom frem til, at de offentlige ejendomsvurderinger var skudt helt ved siden af.

I 2011 var myndighedernes vurdering, at tre ud af fire parcelhuse var ude af trit med de priser, som husene blev handlet til. Og det problem var ikke nyt. Det havde eksisteret siden 2003, hvor Skat overtog vurderingsopgaven.

- For det første er de såkaldte grundværdiområder kun inddelt korrekt i 17 ud af 98 kommuner. Det betyder, at Skat risikerer at vurdere 2 ens grunde forskelligt.

- For det andet bygger vurderingerne på oplysninger om salgspriser, som ifølge Skat ikke er pålidelige, lød konklusionen fra Rigsrevisionen.

Derfor skulle der ske en total reformation af vurderingssystemet, lød det fra et nedsat ekspertpanel året efter.

Det ville dog være noget af en overdrivelse at sige, at alt er kørt på skinner siden dengang.

Senest lyder det her til aften, at de nye vurderinger - som skulle have været sendt ud fra anden halvdel af i år og de kommende to år - bliver udskudt seks til otte måneder.

Udskydelsen kommer to dage, efter at direktøren for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Andreas Berggreen, stoppede med øjeblikkelig virkning. Han ledte den styrelse, som har hovedansvaret for udviklingen af det nye vurderingssystem.

Det betyder, at de første vurderinger formentlig først kommer til at lande i boligejernes postkasser i sommeren 2021

Hvad er en ejendomsvurdering?

  • En ejendomsvurdering er Skattemyndighedernes skøn over ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer.

  • Ejendomsværdien er værdien af hele din ejendom, inklusive grund og bygninger. Det er den pris, som skattemyndighederne skønner, du kan få, hvis du sælger din ejendom til en fornuftig køber.

  • Grundværdien er den værdi, en grund ville have, hvis den var ubebygget – her skønnes værdien først og fremmest efter beliggenheden og anvendelsesmuligheder.

Prisen eksploderede

Aftenens udskydelse er langt fra det første problem, skattemyndighederne har mødt de seneste år.

Problemerne med et nyt it-system til at håndtere de omkring 2,2 millioner ejendomsvurderinger rundt omkring i landet har nemlig tårnet sig op.

Først i 2016 blev politikerne enige om et system, der skal bygge på objektive kriterier.

Arbejdet med systemet fik ikke just den start, som politikerne havde håbet på. I juni 2017 rettede Rigsrevisonen endnu engang skarp kritik af Skatteministeriet

Denne gang kom kritikken, efter at udgifterne til det nye vurderingssystem var løbet løbsk.

- Ministeriet har ikke fulgt gængse principper i forhold til at styre økonomien, hverken i forhold til at etablere et styringsgrundlag eller i forhold til at følge op på sammenhængen mellem budget, forbrug og leverancer.

- Der er derfor behov for, at ministeriet styrker styringen af økonomien væsentligt, lød konklusionen.

Den styring kom ikke umiddelbart. Da politikerne blev enige om at opbygge det nye system, satte de 2,7 milliarder kroner af.

I november sidste år kunne Politiken så fortælle, at regningen var vokset til 4,7 milliarder, og at det beløb vil stige yderligere frem mod, at systemet kan tages fuldt i brug.

Udskydelse på udskydelse

Heller ikke overholdelsen af tidsplanen har været til ug med kryds og slange. Først lød det, at systemet ville være klar i første halvdel af 2019. Men sådan gik det ikke. Først blev det udskudt til slutningen af 2019 - så til sommeren 2020 - derefter til slutningen af 2020 - og nu altså til sommeren næste år.

De mange udskydelser har også betydet, at politikerne også udskød en boligskattereform fra 2021 til 2024 - simpelthen fordi der ikke var tid til at få sendt de nye ejendomsvurderinger ud.

- Problemerne er i dybde og omfang større end forventet. Og der har også vist sig at være utilstrækkelige ressourcer. Konklusionen er klar, der er behov for klar og bedre styring af it-projekterne, sagde skatteminister Morten Bødskov (S) sidste år.

Konkret betyder udskydelsen af ejendomsvurderingerne også, at omkring 715.000 boligejere kommer til at vente på at få i alt 13 milliarder kroner, som har betalt for meget i boligskat på grund af forkerte ejendomsvurderinger

Boligejerne kan dog trøste sig med, at de, mens de venter, får en rente på 6,2 procent af det beløb, som staten skylder dem.