Forsvaret hjælper forsvarsindustrien med at sælge våben

Det udløser hård kritik, at Forsvaret udlåner pansrede køretøjer og fregatter til reklame for forsvarsvirksomheder.

Fregatten Niels Juel her er for nylig blevet brugt til at vise et dansk-produceret radarsystem frem i Canada. (Foto: DR)

Et usædvanligt samarbejde har bragt det danske forsvar og forsvarsindustrien tættere sammen end nogensinde før.

En ny strategi med navnet Open for Business betyder, at Forsvaret skal hjælpe forsvarsindustrien med at markedsføre deres produkter over for andre landes militær - eksempelvis ved at stille både materiel og personale til rådighed for virksomhederne.

Samlet har Forsvaret 26 gange udlånt udstyr og personel til forsvarsindustrien i strategiens første leveår.

Materiel til rådighed

Blandt andet har Forsvaret stillet fregatter, skydevåben, mandskab, pansrede køretøjer og dykkerudstyr til rådighed for de danske forsvarsvirksomheder, så de kunne markedsføre deres produkter over for indkøbere fra andre staters militær.

Dertil kommer en lang række af andre eksempler, hvor forsvarets personel leverer støtte til industrien ved for eksempel at holde foredrag for virksomhederne og deres samhandelspartnere, oplyser Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til DR Nyheder.

Glæde i industrien

Den nye strategi vækker jubel hos Jan Engmann, der er direktør i virksomheden PlastPack Defence, der producerer ammunitionskasser af plastik.

- Det sparer os både tid og penge, at det danske forsvar hjælper med at markedsføre vores produkter og sparke døre ind. Det har eksempelvis betydet, at vi nu konkret forhandler med det amerikanske forsvar om en handel. Vi har sprunget flere års salgsarbejde over.

Også hos Terma er man glade for samarbejdet.

- Det er altafgørende for os, at vi kan vise vores udstyr frem for vores potentielle kunder. Det kan være ved at tage kunderne ud på et af de danske skibe, når de er i havn og give en rundvisning, siger Thomas Blom, underdirektør i Terma, der blandt andet producerer radarsystemer og fortsætter:

- Open for Business har betydet enormt meget for os. Ofte åbner det nogle døre, som vi ikke selv kan åbne.

Ministeren stiller op

Strategien 'Open for business' blev søsat i maj 2013 med det formål at skabe vækst og arbejdspladser i forsvarsindustrien.

Strategiet har betydet, at forsvarsministeren indtil videre har deltaget i markedsføring af den danske forsvarsindustri syv gange.

Det er typisk sket ved at deltage i industrimesser i udlandet og besøge de danske virksomheders stande.

Statsstøtte til våben

Det er dog ikke alle, der klapper i hænderne.

Enhedslistens forsvarsordfører Nikolaj Villumsen hæfter sig blandt andet ved, at nogle af de lande, forsvaret benyttes som reklamesøjle over for, ikke er kendt for at vægte menneskerettigheder højt.

Blandt andet har Søværnet stillet en fregat til rådighed, da Terma i maj gerne ville vise deres systemer frem for indkøbere fra De Forenede Arabiske Emirater.

Også en delegation fra Qatar har været på besøg.

- Det er meget bekymrende. Vi har en situation, hvor der bliver givet statsstøtte til den danske våbenindustri, der sælger til meget mistænkelig lande. Er det virkelig i hr. og fru Jensens interesse, at deres skattekroner skal gå til det?, spørger han.

Masser af usikkerhed

Det er ikke kun danske forsvarsvirksomheder, der får glæde af forsvaret. EU's konkurrenceregler betyder, at forsvaret ikke må gøre forskel på virksomheder fra EU.

Derfor har man også udlånt et pansret Eagle-køretøj til den svenske Bofors-koncern, der blandt andet producerer tunge skydevåben.

Hos Amnesty International er man bekymret:

- Der er en vis uigennemsigtighed og masser af usikkerhed. Våbenhandel er en af de såkaldt røde sektorer, hvor man skal være meget, meget forsigtig med, hvem man handler med. Derfor er det vigtigt med en grundig analyse af, hvilke dele af våben man laver, hvem man sælger dem til, og hvor de kan ende henne, siger Trine Christensen, vicegeneralsekretær, Amnesty International Danmark.

En god samfundsopgave

Hos Forsvaret forsvarer man strategien.

- Jeg synes, vi er en god del af en samfundsopgave. Ligesom vi stiller et redningsberedskab til rådighed for den danske befolkning, så er det også en del af vores opgave at støtte op omkring vores industri, så den får nogle bedre muligheder for at tjene skattepenge hjem til Danmark, siger Brigadegeneral Peter Kølby Pedersen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Hvad får I ud af det?

- For det første får vi et godt markedskendskab. For det andet får vi en god dialog. Og for det tredje får vi faktisk meget ud af testresultaterne, der kommer. Vi går kun ind i samarbejdet, hvis der er noget i det for os. Det er ikke sådan, at vi blindt stiller op, siger han.

Men er det Forsvarets rolle at bruge penge på at være reklamesøjle for våbenvirksomheder?

- Det er ikke våbenvirksomheder. Hvis du kigger dig omkring her, så består industrien af subleverandører til de store industrier. Men, undskyld mig, vi er indsat i Afghanistan, og våben er en del af vores hverdag…

Men er det så Forsvarets opgave at være reklamesøjle til virksomheder, der leverer til forsvarsindustrien?

- Det er jo en del af "Open for Buisness"-strategien, så det er det, siger Peter Kølby Pedersen.

Kvit og frit

Som udgangspunkt betaler virksomhederne ikke for hjælpen fra Forsvaret, der dog sender en regning, såfremt der er større merudgifter forbundet med opgaven.

Eksempelvis betaler virksomhederne ikke de normale driftsomkostninger forbundet med eksempelvis en fregat, mens den står til rådighed for virksomhederne.

Men hvis fregatten skal sejle en større omvej, vil Forsvaret typisk opkræve en regning for brændstof.