Forvirret over nye barselsregler? Sådan er dine muligheder

I dag træder de nye barselsregler i kraft. Her er de forskellige muligheder, forældre har for at holde orlov selv eller dele med hinanden.

Nye barselsregler fra 2. august 2022 giver fædre bedre mulighed for at holde orlov. (© (Grafik) Morten Fogde Christensen)

Fra 2. august træder nye barselsregler i kraft, der betyder en mere ligelig fordeling mellem forældrene.

Ændringen sker, fordi et EU-direktiv har pålagt medlemslandene at sikre, at der er minimum to måneders barsel til hver forælder.

I Danmark bliver 11 uger som udgangspunkt øremærket til hver forælder uden mulighed for at give det til den anden.

Hvis man som lønmodtager ikke ønsker at holde sin øremærkede orlov, mister familien de ugers orlov.

Reglerne indtil 2. august 2022

Et nyt EU-direktiv, som træder i kraft i dag, skal sikre, at mødre og fædre får mindst otte ugers barsel. I Danmark påvirker det familierne på forskellig vis ifht. de regler, der indtil videre har været. Arkivfoto. (Foto: © Mathias Løvgreen Bojesen, Scanpix Denmark)

Danmark har i en årrække sikret forældre 48 ugers barsel på dagpenge, som forældrene på forskellig vis kunne deles om at bruge.

Moren havde fire uger før fødslen, som ikke talte med i de 48 uger. Begge forældre havde to ugers øremærket barsel umiddelbart efter fødslen, og derefter var der 14 uger øremærket til moren. Det efterlod 30 ugers barsel på dagpenge, som forældrene kunne bestemme fordelingen af.

De 30 uger kan opfattes som et klippekort: Hvis begge forældre holdt orlov samtidigt, skulle de klippe to klip for hver uge. Hvis de holdt på skift, skulle de klippe én gang pr. uge.

På den måde kunne de strække eller forkorte den samlede orlovsperiode.

De nye regler for mor og far

Med de nye barselsregler bliver de 48 ugers orlov som udgangspunkt delt ligeligt mellem forældrene. To af ugerne skal holdes lige efter barnet er født, og for lønmodtagere bliver yderligere ni uger øremærket. Kilde: Beskæftigelsesministeriet. (Foto: © Grafik: Søren Winther Nørbæk, (c) DR)

Helt overordnet har moren stadigt de fire uger før fødslen, og begge forældre har hver to uger efter fødslen.

Begge forældre har desuden hver ni ugers øremærket orlov, mens de hver har 13 uger, de kan overdrage til den anden.

På den måde er der øremærket 11 uger til hver forælder, hvilket er mere end EU-kravet.

Hvad hvis jeg er selvstændig?

Alle forældre er garanteret retten til dagpenge i 24 uger, men hvis enten mor eller far er selvstændig, er de ikke sikret øremærket barsel. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Scanpix (Foto: © søren bidstrup, Scanpix Denmark)

Uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig, er hver forældre sikret retten til 24 uger. Dermed ikke sagt, at man skal holde det.

Hvis far er selvstændig og mor er lønmodtager, har han de første to uger, men ikke de ni ugers øremærket. I stedet har han 22 uger, som han kan holde – helt eller delvist – eller overdrage. Moren har 13 uger, som hun kan overdrage samt ni ugers øremærket orlov, hun skal holde.

Hvis mor er selvstændig og far er lønmodtager, har hun fire uger før fødslen, de to uger efter fødslen samt 22 uger, hun kan holde – helt eller delvist – eller overdrage. Far har 13 uger, som han kan overdrage samt ni ugers øremærket orlov, han skal holde.

Hvis begge er selvstændige, har mor de fire uger før fødsel samt to uger lige efter. Derefter har de begge 22 uger, som de kan overdrage til den anden. Der er med andre ord ingen øremærket barsel i den sammenhæng.

Jeg er den eneste forælder. Hvad så?

Hvis man er aleneforælder, er man sikret orlov i 46 uger. I 2024 bliver det muligt at dele orloven med andre. Arkivfoto. (Foto: © Thomas Lekfeldt, Scanpix Denmark)

Er du alene, har du ret til 46 ugers orlov. Det gælder både mor og far.

Fra 1. januar 2024 kan en ene-forælder overdrage 13 uger til et nærtstående familiemedlem.

Får jeg løn under min orlov?

De nye regler sikrer dig ikke løn under barselsorlov. Her skal du enten være på overenskomst eller virksomheden skal have en aftale om at betale løn under dele af orloven. (Foto: © Kristian Djurhuus, Ritzau Scanpix)

De nye regler garanterer ligesom de gamle regler kun dagpenge i 48 uger.

Du kan få løn, hvis du er omfattet af en overenskomst, der sikrer dig løn, eller din arbejdsplads har lavet en aftale om, hvordan du får løn under barsel.

Hvis du er almindelig lønmodtager og omfattet af en overenskomst på FH/DA-området, hvilket langt størstedelen af både offentlige og private lønmodtagere er, får du som far fuld løn de første to uger efter fødsel samt otte ugers orlov med løn. Mødre har løn de første fire uger før fødsel samt 19 uger med løn efter.

Forældrene kan derudover selv bestemme over tre uger med løn.

Resten af orloven op til de 48 uger er på dagpenge.

Du kan læse mere om de muligheder og regler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.