Fra i dag indefryses dine feriepenge i en ny fond

Ny fond skal opbevare for op mod 100 milliarder kroners feriepenge.

Den ferie, du optjener næste år, bliver ikke udbetalt til dig selv, men bliver i stedet indefrosset i en fond. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Sommeren er forbi, og den nærmest fløj afsted. For rigtigt mange danskere er sommeren gået med at holde ferie med enten løn eller feriepenge.

I Danmark har vi nemlig en ferielov, hvor der optjenes 2,08 feriedag for hver måned, man er ansat. Er man løst ansat eller timelønnet, så går 12,5 procent af lønnen til feriepenge.

Ved at arbejde får man altså ret til at holde ferie med løn.

Fra i dag bliver tingene dog vendt på hovedet. Den ferie, du optjener næste år, bliver ikke udbetalt til dig selv, men bliver i stedet indefrosset i en fond.

Pengene i fonden, kan man som lønmodtager først se frem til at få fat i den dag, man forlader arbejdsmarkedet.

For at forstå, hvordan det kan gå til, er man først nødt til at kende til den nye ferielov, som blev vedtaget for to år siden.

Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Er man ny på arbejdsmarkedet i dag, så kan der gå helt op til 16 måneder fra man bliver ansat til man må holde ferie med løn.

I Danmark har vi nemlig forskudt ferie. Det betyder, at man som lønmodtager optjener ferie i kalenderåret 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter.

Med den nye ferieordning kan de, som er nye på arbejdsmarkedet, se frem til at afholde ferie stort set med det samme, de bliver ansat. Der bliver nemlig lavet om på den måde, man opsparer ferie på, så man fremover kommer til at kunne optjene og afvikle ferie på samme tid.

Hvis man optjener feriedage i februar måned, vil feriedagene altså i princippet allerede kunne afholdes måneden efter samme år.

Da loven blev vedtaget i 2017, udtalte daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V):

- Vi sikrer, at man optjener ret til feriepenge allerede fra første dag på arbejdsmarkedet. Dermed løser vi det problem, mange nyansatte har haft, hvor de har skullet vente i over et år på at kunne få feriepenge.

Ny fond skal varetage 100 milliarder

Selvom den nye ferielov først træder i kraft den 1. september 2020, så kan loven allerede mærkes nu for helt almindelige lønmodtagere.

Siden 1. januar har der været en såkaldt overgangsperiode til den nye lov. Som et led i overgangsperioden skal al ferie, der optjenes fra i dag, indefryses i en ny fond.

Fonden, der får det mundrette navn ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”, får til opgave at forvalte og administrere de tilgodehavende midler.

Det er ikke et småbeløb, som fonden nu skal tage vare på. Op imod 100 milliarder kroner forventes at blive indbetalt til fonden.

En arbejdsgiver kan dog også vælge at forvalte pengene selv, så det endelige beløb kendes først om et års tid.

Som lønmodtager kan du først få del i pengene den dag, du forlader arbejdsmarkedet.

Sådan kan du få udbetalt indefrosset ferie:

 • Du forlader arbejdsmarkedet

 • Du går på førtidspension

 • Du går på efterløn.

 • Du får tilkendt fleksydelse.

 • Du får udbetalt alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold.

 • Du har et varigt ophold i udlandet.

 • Kilde: Beskæftigelsesministeriet

For de yngste lønmodtagere betyder det, at der kan gå helt op til 50 år, før de kan få del i pengene. Fonden kan derfor betragtes som værende en form for ekstra tvungen pensionsopsparing.

Det er en smule kompliceret, og den nye ferielov har da også medført en lang række spørgsmål, lyder det fra Helene Grarup Smidth, der er advokat i fagforeningen HK, og som hjælper rådgivere i HK med at formidle den nye ferielov til deres medlemmer.

- Det er ikke sådan noget, man bare lige hører én gang, og så har man forstået det. Den ferielov, vi har i dag, er sådan set også kompliceret. Nu laver vi helt om på et system, som vi har haft i mere end 70 år, siger hun.

Sommerferien kan blive kortere

Selvom mange altså må vente en årrække på at få de indefrosne feriepenge udbetalt, så er det stadig muligt at afholde ferie næste år.

Indtil videre vil de fleste have optjent 16,64 feriedage indtil nu, og det er de feriedage, som kan bruges i ferieperioden næste år. Normalt vil man have optjent 25 feriedage på et år.

Men fra september begynder man som lønmodtager at optjene 2,08 feriedage, som kan afholdes med det samme. Dermed vil man stadigvæk ende med et optjene 25 feriedage på et år.

- Når man står 1. maj næste år, hvor ferieåret starter, så vil man være vant til at have 25 feriedage. Men næste år vil man kun have 16,64 og mange vil måske tænke, hvordan det mon kan hænge sammen? Der skal man vænne sig til at tænke, at fra 1. september der optjener man ferie igen, og det er noget ferie, man kan bruge med det samme, siger Helene Grarup Smidt fra HK.

Der, hvor der kan opstå udfordringer, er hvis man planlægger at holde mere end tre ugers sommerferie næste år, forklarer Helene Grarup Smidth.

- Så er det en god idé enten at overføre noget fra indeværende ferie til næste år eller bruge fra den 6. ferieuge eller feriefridage, som mange lønmodtagere har ret til via deres overenskomst eller kontrakt, siger hun.

Forstå overgangsperioden:

 • Inden den nye ferielov træder i kraft, er der et overgangsår, som løber fra den 1. september 2019 til 31. august 2020.

 • Feriepenge, du optjener i overgangsåret, bliver til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

 • Overgangsåret gælder alle lønmodtagere, og din opsparing er 12,5 % af din ferieberettigede løn.

 • Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler. I starten af 2021 får du et brev, hvor du bliver bedt om at tjekke, at din arbejdsgiver har indberettet de korrekte feriepenge til fonden.

 • Du får opsparingen udbetalt ved folkepensionsalderen.

 • Kilde: Borger.dk

Fonden er til for arbejdsgiverne

Den nye fond kan betragtes som en slags pensionsopsparing. Men i princippet er det jo lønmodtagernes egne penge, som bliver indefrosset i fonden.

Det er heller ikke gået alles næse forbi.

Eksempelvis er det blevet fremstillet et borgerforslag om at udbetale pengene, som har fået mere end 45.000 underskrifter.

Når man alligevel har valgt at indefryse ferien i en fond, så skyldes det ikke mindst hensynet til arbejdsgiverne.

Når lønmodtagerne går over til at optjene samtidighedsferie – altså ferie, som kan afholdes med det samme – risikerer en arbejdsgiver at skulle udbetale helt op til ti ugers ferie på et år, og det kan være noget af en mundfuld.

Derfor har man valgt, at arbejdsgiverne kan skylde fonden de tilgodehavende feriemidler, indtil fonden skal udbetale pengene.

Er man arbejdsgiver behøver man altså ikke at grave dybt i lommen lige til at starte med.

Du kan læse mere om den nye ferielov på Borger.dk.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter