Fritvalgs-hvadfornoget? Industriarbejdere kan se frem til 22.500 kroners 'frihed' om året

Fire spørgsmål og svar om fritvalgskontoen, som vokser sig stor med ny overenskomst.

Fritvalgskontoen skal blandt andet give fleksibilitet til seniorer, så de kan få en mere glidende overgang til pensionen. (Foto: © Kasper palsnov, Scanpix)

Selv forhandlerne kan snuble i ordene, når de taler om den måske vigtigste krumtap i overenskomsten for industrien, som blev indgået søndag formiddag:

Fritvalgskontoen.

Overenskomstforhandlingerne for 230.000 ansatte i industrien har især handlet om at styrke en række ordninger, der giver større fleksibilitet for de ansatte.

Blandt dem er fritvalgskontoen, som med overenskomsten vokser fra nuværende fire procent til hele syv procent af lønnen.

Pengene sættes ind på en konto hos arbejdsgiveren. Og så kan medarbejderen selv bestemme, om pengene skal udbetales over lønnen, eller om de skal gå til børneomsorg, pension eller seniorfrihed.

- Det betyder virkelig noget, at der kommer noget økonomi ind i den her konto, siger Nana Wesley Hansen, der er lektor på FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier på Københavns Universitet.

- Det giver noget fleksibilitet og betyder, at man kan vælge og har nogle penge, så man kan finansiere sine børns sygedage eller som senior købe sig noget mere frihed og blive længere på arbejdspladsen.

Herunder har vi stillet nogle spørgsmål og givet nogle svar på fritvalgsordningen:

1

Hvad er en fritvalgskonto?

Fritvalgskontoen kan blandt andet bruges til omsorgsdage til børnene. (Foto: © Claus bech, Scanpix)

Fritvalgskontoen blev opfundet i 2007 og er med den nye overenskomst blevet forlænget og vokser med et procentpoint om året til syv procent af lønnen om tre år.

Kontoen er en procentdel af den ferieberettigede løn og sættes ind på en særlig opsparing.

Den ansatte bestemmer selv, om pengene på fritvalgsordningen skal gå til ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af ekstra børneomsorgsdage eller seniorfrihed.

Kort opsummeret kan fritvalgskontoen bruges til:

 • Frihed

 • Ekstra pensionsindbetaling

 • Seniorordning

Der er i overenskomsten lagt op til, at arbejdsgiverens øgede indbetalinger til fritvalgsordningen skal medregnes i lokalaftalerne.

Da overenskomsten i industrien er den første blandt mange, ventes den at skabe en platform. Derfor kan andre faggrupper også med stor sandsynlighed se frem til en voksende fritvalgskonto.

2

Hvor meget får man på fritvalgskontoen?

For butiksansatte gælder, at man to gange årligt kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen i forbindelse med, at man holder fri ved for eksempel ferie. (Foto: © Axel Schütt, Scanpix)

1. marts 2019 blev fire procent af lønnen sat ind på fritvalgskontoen. Det aktuelle beløb fremgår af den seneste lønseddel.

Med overenskomsten for industrien er det aftalt, at indbetalingerne på fritvalgskontoen stiger med et procentpoint af lønnen hvert år.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 steg fritvalgskontoen med to procentpoint til de nuværende fire procent, og nu vokser den altså yderligere med tre procentpoint over de kommende tre år.

Gennemsnitligt vokser det årlige beløb på fritvalgskontoen til 22.500 kroner det sidste år af overenskomsten.

En hurtig udregning:

 • I 2021: 16.000

 • I 2022: 19.300

 • I 2023: 22.500

- Vi kan være godt tilfredse med, at netop fritvalgskontoen forhøjes til syv procent over de næste tre år, og vi har for eksempel i forhold til småbørnsfamilierne fået sikret lidt mere frihed. Vi ser i HK Privat i høj grad fritvalgskontoen som en "arbejdslivskonto", og det er vi kommet et skridt tættere på med forhøjelsen, siger Simon Tøgern, der har forhandlet for HK Privat.

3

Hvordan bruger jeg min fritvalgskonto?

Fritvalgskontoen har eksisteret siden 2007. En undersøgelse har vist, at langt størstedelen af kontoen udbetales i forbindelse med ferie. (Foto: © ERik Refner, Scanpix)

Man skal først beslutte sig for, hvordan man bruger fritvalgskontoen. Dernæst er der en række regler, der er gode at have styr på:

 • Seniorfrihed: Fem år før folkepensionsalderen kan man indgå i en seniorordning, hvor fritvalgskontoen bruges til seniorfrihed. Man kan få hele fridage, ugentlig arbejdstidsnedsættelse eller længere sammenhængende frihed.

 • Pension: Man vælger selv, om hele eller en del af opsparingen bliver indbetalt på pensionsordningen. Arbejdsgiveren skal have besked i god tid.

 • Børneomsorgsdage: Siden overenskomstforhandlingerne i 2017 har man kunnet finansiere to børneomsorgsdage per ferieår med fritvalgskontoen. Reglen gælder, uanset hvor mange børn man har. Børnene skal dog være under 14 år og medarbejderen skal have mindst ni måneders anciennitet i virksomheden. Med den nye overenskomst finansierer fritvalgskontoen desuden barnets 2. sygedag og barnets lægebesøg.

 • Til feriefridage: To gange årligt kan man få udbetalt et beløb i forbindelse med fri ved for eksempel ferie, feriefridage eller overenskomstsikrede fridage (gælder for butiksansatte i HK). Man vælger selv beløbet. Arbejdsgiver skal have besked senest den 10. i den måned, hvor udbetalingen skal ske.

4

Hvad sker der, hvis der er overskud på kontoen?

Fritvalgskontoen kan bruges til at spare ekstra op til pensionen. Det er dog relativt få, som udnytter den mulighed. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Dette afhænger af overenskomsten.

For eksempel bliver beløbet på overenskomsten tegnet med Dansk Erhverv Arbejdsgiver videreført til udbetaling det efterfølgende ferieår.

Omvendt bliver beløbet udbetalt ved kalenderårets udløb sammen med 24 øre per arbejdstime i kalenderåret, hvis man som faglært har tegnet overenskomst med Dansk Industri.

Ifølge funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service skal medarbejderen senest den 30. april fortælle sin arbejdsgiver, hvor mange feriefridage medarbejderen planlægger at holde det kommende ferieår, og hvordan værdien af de ikke afholdte feriefridage skal bruges.

Hovedpunkterne i aftalen

 • Her kan du læse om nogle af de punkter, som parterne er blevet enige om:

 • Mindste-satsen løftes med 7,5 kroner.

 • Det, der også kaldes mindstelønnen, øges med 7,5 kroner i løbet af aftalens løbetid. Hvordan det konkret udformes, nævnes ikke.

 • Fritvalgs Lønkontoen øges fra fire til syv procent.

 • Fritvalgs Lønkontoen betyder, at en del af den ferieberettigede løn sættes ind på en konto. Her kan lønmodtageren vælge at bruge dem på en række forskellige ting.

 • Pengene kan gå til mere ferietid eller flere penge under ferien. De kan også gå til pension, nedsat tid for seniorer eller to børneomsorgsdage. Den kan udbetales som løn.

 • Forliget vil forlænge aftalen og udvide den, så pengene også kan bruges på fravær ved barns lægebesøg og barns anden sygedag.

 • Samtidig skal indbetalingen løftes fra fire til syv procent af den ferieberettigede løn.

 • Tre ugers øremærket barsel til faderen.

 • DI og CO-Industris har aftalt, at der skal øremærkes yderligere tre uger end i dag til den anden forældre - det betyder, at der skal øremærkes otte uger til faderen.

 • Løn under sygdom udvides.

 • Perioden, hvor man kan få løn under sygdom, udvides fra ni til 14 uger.

 • Kilder: CO-Industri og Dansk Industri.

/ritzau/