Fut under byggeri af bofællesskaber for ældre

Ensomhed er et voksende problem for mange ældre. Derfor tager Realdania nu initiativ til, at der bygges flere seniorbofællesskaber.

Sonja Delfs og naboerne i seniorbofællesskabet Sonnesgården støtter ideen om, at der bygges flere olde-koller (Foto: Foto: dr)

Mit hjem er mit fæstning - siger en talemåde. Men for mange ældre bliver en traditionel dansk bolig lidt af et fængsel, når man kommer op i årene. Undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at hver tiende dansker over 65 år føler sig ensom.

Det er baggrunden for, at Realdania tager initiativ til, at der bygges flere seniorbofællesskaber.

- Vi har lavet en undersøgelse, der viser, at ældre, som bor i bofællesskaber, har en høj livskvalitet, når det handler om de sociale værdier. Samtidig peger vores analyse på, at mange godt kunne tænke sig at flytte ind i et bofællesskab, siger Jesper Nygård, der er administrerende direktør i Realdania.

Holder øje med naboerne Organisationen har afsat 52 millioner kroner til initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’. Konkret handler det om at støtte forsøgsbyggerier, og så vil man indsamle viden fra de ca. 8000 danskere, der allerede bor i seniorbofællesskaber.

En af de dem er Sonja Delfs, der bor i Sonnesgården i det centrale Århus. I boligforeningen er der 95 lejligheder, og mange fællesarealer ude og inde.

- Vi bliver holdt i live af vores naboer her i boligforeningen. Huset er simpelthen bygget, så man holder øje med hinanden og naboskabet trives. Derudover så er der mange aktiviteter ude og inde, som man kan melde sig til, hvis man har lyst, forklarer Sonja Delfs, der også er næstformand i Sonnesgården beboerbestyrelse.

PKA tror på eftersørgsel Det med at bygge, så der er en naturlig balance mellem privatliv og fællesskab vil Realdania samle konkret viden om. Desuden vil fonden yde direkte støtte til forsøgsbyggerier.

- I samarbejde med bl.a. pensionskassen PKA vil vi gå ind og støtte forsøgsprojekter. Groft sagt betaler vi for fællesarealerne, mens PKA betaler for boligerne. På den måde håber vi at sætte gang i en proces, hvor flere vil investere i seniorkollektiver, siger Jesper Nygård.

I dag er hver femte dansker over 65 år, men allerede i 2040 vil mere end hver fjerde dansker være + 65. Pensionskassen PKA, der blandt andet har sygeplejersker og socialrådgivere som medlemmer, mener på den baggrund, at det er en god investering at bygge seniorbofællesskaber.

- Grundlæggende tror vi på, at der er en efterspørgsel. Det er grundlaget for, at det over tid er en god og sikker investering, der sikrer et langsigtet afkast. En del af boligerne vil være forbeholdt vores egne medlemmer, og vi er sikrer på, at mange af dem gerne vil bo i et seniorbofællesskab, siger PKA's direktør Peter Damgaard.

Ud i ukendt terræn Man skal være over 55 år for at få en bolig i et seniorbofællesskab. Men selvom mange måske taler pænt om seniorbofællesskaber, så tvivler forskningschef Hans Thor Andersen fra Statens Byggeforsknings Institut på, at aldrende danskerne rent faktisk flytter i oldekoller.

- Nummer 1 på danskernes hitliste - det er parcelhuset - og det er det faktisk også for ældre. Det er først når man runder de 90, at man begynder at få andre præferencer end flertalsbefolkningen, forklarer Hans Thor Andersen.

Forskningen på området viser, at der er to grundlæggende årsager til, at aldrende danskerne ikke flytter så meget.

- For det første er det dyrt at flytte. Hvis man sidder i en ejerbolig, der er betalt, så stiger boligudgiften typisk, også selvom man flytter i en mindre bolig. Det andet er, at man bevæger sig ud i ukendt terræn. Hvordan vil man overhovedet have det med at bo i et fællesskab? Derfor ender mange på 55 år og derover med at blive boende, siger Hans Thor Andersen.

Ikke tvungen fællesskab Der er omkring 7.000 boliger i de nuværende knap 300 danske seniorbofællesskaber. I dem står står ca. 8.400 ældre på venteliste, og Sonnesgården er et af de populære oldekoller. Her kender man godt forestillingerne om, at fællesskabet kan blive for meget.

- Hos os er det helt OK, at man melde sig ud af fællesskabet. Der er enkelte beboere, der ikke deltager i de fælles arrangementer, og det er helt accepteret. Men de er nu alligevel glade for at bo her, siger Sonja Delfs.