Fyring af 63-årig koster DR 300.000

Danmarks Radio skal betale 300.000 kroner til journalist, der blev fyret som 63-årig i 2007. Landsretten stadfæstede i dag er der var tale om aldersdiskrimination.

Danmarks Radio fyrede uretmæssigt ældre medarbejdere. (Foto: Holger Madsen- DR Syd)

Danmarks Radio skal betale 300.000 kroner i godtgørelse til en dengang 63-årig journalist, som DR afskedigede i juni 2007, og som, to retsinstanser nu har afgjort, blev fyret i strid med loven om forbud mod aldersdiskrimination.

Journalisten modtog en fyreseddel, da DR's ledelse iværksatte en spareplan for det følgende år. Planen medførte nedlæggelse af omkring 300 stillinger.

Da sagen blev behandlet i byretten, afviste DR, at alder var årsag til afskedigelsen, som ledelsen begrundede med en vurdering af evner og kvalifikationer.

Overvægt af ældre

Byretten fandt alligevel, at der blandt de afskedigede fandtes en klar overvægt af medarbejdere i alderen 50-69 år. I sin stadfæstelse af dommen fra byretten hæfter landsretten sig ved det statistiske materiale omkring de medarbejdere, der måtte sige farvel til jobbet i DR.

I den forbindelse var der, skriver Østre Landsret, "påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination i lov om forskelsbehandlingarbejdsmarkedet".

Dommen undrer Henriette Frandsen-Melau, som er underdirektør i DR's personaleafdeling (HR).

- Rigtig mange medarbejdere mistede deres job i sparerunden i 2007, og vi har hele tiden fastholdt, at opsigelsen af den pågældende medarbejder intet havde at gøre med medarbejderens alder, siger hun til DR Inline.