Gamle stridshaner: Miljøaftale rammer plet - men er for smal

Landbrug & Fødevarer og Naturfredningsforeningen roser miljøaftale - for det meste.

Regeringen og Dansk Folkepartis aftale om regulering af kvælstof i landbruget skal blandt andet beskytte vandmiljøet i fjorde og åer. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Fra næste år må danske landmænd ikke længere sprede den samme mængde gylle uanset hvor i landet, de har deres marker.

Ifølge den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i aftes, skal kvælstofudledningen justeres efter det lokale vandmiljøs sårbarhed.

- Vi er glade for, at der er aftalt nogle rammer for, hvordan vi skal arbejde med regulering af vores kvælstofforhold, siger formand for landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Fremover vil landmændenes miljøforpligtelser være underlagt lokale vurderinger af, hvad grundvand og kystvande kan tåle af udledning af kvælstof fra markerne.

Danmarkskortet bliver af Miljøstyrelsen opdelt i 3.000 såkaldte dyrkningszoner, hvor hver bedrift i en given zone får retningslinjer for, hvor meget kvælstof, der må udledes.

Ifølge aftalen får landmændene mulighed for at vælge mellem syv forskellige metoder til at forhindre kvælstof-nedsivning gennem jordlagene. Det kan for eksempel ske ved at så efterafgrøder på markerne lige efter høsten eller ved at sprede mindre husdyr- og kunstgødning.

Naturfredningsforening: De rigtige principper

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er stærkt begejstret for den nye aftale, der skal sørge for, at Danmark lever op til EU's krav om at sænke landbrugets udledning af kvælstof frem mod 2027.

- Vi har lavet verdens mest avancerede og moderne regulering af landbrugets miljøpåvirkning. Det betyder, at landmændene får lov til at udlede mere kvælstof på solide og robuste jorder. Og der, hvor jorden er mere sårbar, der må man udlede mindre, siger han.

Naturfredningsforeningen er en af de miljøorganisationer, der længe har efterlyst en målrettet regulering, sådan som det blev anbefalet af eksperterne i Natur og Landbrugskommissionen i 2013.

- Vi synes, det er en aftale, der bygger på de rigtige principper og har en tilstrækkelig målretning, siger landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard.

Skuffelse over smal politisk aftale

Hos Landbrug & Fødevarer er der skuffelse over, at det ikke lykkedes at samle en bred politisk kreds bag aftalen.

- Det er mit indtryk, at man har været tæt på en bred aftale. Og vi da kede af, at det ikke endte sådan. For vi vil i landbruget gerne have, at der er bred opbakning til det, vi laver, siger formand Martin Merrild.

Samme melding kommer der fra Naturfredningsforeningen.

- Det havde vi gerne set, for både landbruget og miljøet har brug for, at der er nogle brede politiske rammer, siger Thyge Nygaard.

Ifølge krav fra EU skal der i Danmark frem mod 2027 ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet.

Facebook
Twitter