Gennembrud i sag om milliardsvindel: Bank erkender groft bedrageri mod Danmark

Den tyske bank North Channel Bank får bøde på 110 millioner kroner for groft bedrageri i sag om svindel med udbytteskat.

Den tyske bank, North Channel Bank, har accepteret en bøde på 110 millioner kroner for sin rolle i udbyttesagen. (Foto: Anne Bæk © Scanpix)

For første gang er det lykkedes dansk politi ved en domstol at stille nogen til ansvar i danmarkshistoriens største svindelsag, udbyttesagen, som har kostet skatteyderne mindst 12,7 milliarder kroner.

Gennembruddet er sket ved middagstid ved Retten i Glostrup, hvor den tyske bank North Channel Bank har indrømmet 'groft bedrageri' mod Danmark.

Ifølge dommen skal North Channel Bank betale en bøde til den danske stat på 110 millioner kroner.

- North Channel Bank erkendte i retten at have begået groft bedrageri mod Danmark, siger undersøgende journalist hos DR Nyheder Niels Fastrup, som har fulgt dagens retsmøde i Glostrup.

Skatterefusioner for 1,1 milliarder kroner

Dansk politi har efterforsket udbyttesagen, siden Skat i august 2015 opdagede, at pengene væltede ud af statskassen.

Siden har Søik, bedre kendt som Bagmandspolitiet, været sparsomme med oplysninger om efterforskningen, hvorfra beskeden har været, at der har været foretaget beslaglæggelser i udlandet, og at et antal personer er sigtede i sagen.

Men for første gang accepterer en involveret part nu, at udbyttefidusen var i strid med dansk lovgivning.

Direktøren for North Channel Bank, Gunnar Volkers, erkendte i retten, at banken havde tjent 55 millioner kroner på at facilitere handler i banken, som samlet set har drænet statskassen for 1,1 milliarder kroner.

Og ifølge reglerne skal udmålingen af bødestraffen være dobbelt så stor som det samlede omfang af skatteunddragelsen. Derfor er bøden blevet udmålt til 110 millioner kroner.

North Channel Bank argumenterede for en bødestraf på 100 millioner kroner på retsmødet, der varede to timer.

- Som repræsentant for bankens nye ledelse er jeg tilfreds med, at vi med domstolens afgørelse kan sætte punktum for sagen, siger Gunnar Volkers i en pressemeddelelse fra North Channel Banks danske advokater Lund, Elmer og Sandager.

- Vi har i de sidste 2,5 år brugt al vores energi på at rydde op i banken, at give den en ny og vedholdende forretningsmodel, samtidig med at vi har arbejdet tæt sammen med myndighederne i Danmark, Belgien og Tyskland for så langt som muligt at få opklaret bankens og visse personers roller i forbindelse med bankens aktiviteter.

Det resterende beløb, som staten har tabt på handlerne i banken, forfølger Skattestyrelsen flere steder i verden, hvor der er anlagt i alt 476 sager mod parter involveret i udbyttesvindlen.

Lukket kredsløb

Ifølge DR Nyheders oplysninger faciliterede den tyske bank North Channel Bank store handler med danske aktier omkring tidspunktet, hvor danske selskaber betalte udbytte.

De enorme transaktioner foregik i et lukket kredsløb og var ikke baseret på reelle aktier, men på 'intentioner' om at købe aktierne.

Ifølge en ransagningskendelse fra 2017 udløste handlerne i North Channel Bank 1,1 milliarder kroner i tilbagebetaling af udbytteskat fra Skats afdeling i Høje Taastrup.

Et tilsvarende beløb har i dag været fremme under retssagen mod North Channel Bank.

DR Nyheder er i besiddelse af en undersøgelse af handlerne i North Channel Bank, som revisionsfirmaet KPMG har foretaget for det tyske finanstilsyn. Undersøgelsen viser, at aktiehandlerne blev foretaget i et lukket rum, som ikke havde hold i virkelige aktier.

- Aftalen er et resultat af, at bankens nuværende ledelse, der ikke deltog i de transaktioner, der har påført blandt andre den danske stat tab, i en længere periode har forhandlet om en samlet løsning på bankens situation med skattemyndighederne i en række lande. En sådan aftale er nu opnået, står der videre i pressemeddelelsen fra advokatfirmaet Lund, Elmer og Sandager.

Af kommentaren fremgår det, at North Channel Bank også har indgået en aftale med sine resterende kreditorer, så banken kan fortsætte sine aktiviteter og "over tid blive solgt til nye ejere."

Sagen om North Channel Bank og formodet svindel for 1,1 milliarder kroner er et parallelt spor til hovedsporet i udbyttesagen, hvor den britiske rigmand Sanjay Shah fortsat betragtes som hovedmistænkt.

Rådgivet af dansk advokatfirma

Til handlerne med aktier i de danske selskaber indhentede North Channel Bank af flere omgange rådgivning fra det danske advokatfirma Bech-Bruun.

I tre omgange fra august 2014 til april 2017 rådgav det velrenommerede advokatfirma via et tysk advokatfirma den tyske bank om de strafferetlige risici ved at være depotbank for de aggressive handler i banken.

Rådgivningen var dog helt efter bogen, har Bech-Bruun tidligere slået fast over for DR Nyheder:

- Vi mener sådan set, at notatet er fuldstændig korrekt, ordentligt og redeligt og udarbejdet fornuftigt, sagde Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, managing partner i Bech-Bruun, sidste år.

Baseret på den 'samfundsnorm, som gør sig gældende i dag,' ville Bech-Bruun dog ikke have påtaget sig den rådgivning, som advokathuset gjorde i 2014, og som senere blev bekræftet igen, lød det fra Bech-Bruun:

- Vi har jo netop heller ikke udviklet modellen, men der er, når man ser på det i dag, tale om noget, der vel bedst kan kaldes lovligt, men måske for aggressiv skatteplanlægning. Hvis det ligefrem måtte vise sig, at den tyske advokatvirksomheds klient, banken, har været involveret i svindel, gør dette sig så meget desto mere gældende også i henhold til den samfundsnorm, der var fremherskende i 2014. Det er hævet over enhver tvivl.

Om North Channel Bank

  • North Channel Bank blev grundlagt i 1924 som en privat bank og har sit hovedkvarter i dag i den Rheinland-Pfalz statshovedstad Mainz.

  • I 2009 erhvervede en nordamerikansk investorgruppe banken og omdøbte den til North Channel Bank. I de følgende år udviklede banken sig til en markant spiller inden for finansiering af amerikansk livsforsikring.

  • Fra 2010 gik banken over til at være en global spiller i det internationale investeringsmiljø.

  • I dag er den ejet af tre personer fra New York City, som betragtes som centrale i svindelkomplekset.

  • Kilde: North Channel Bank

FacebookTwitter