GODE RÅD Fem råd ved skader i vaskehal

Selv om du kan bevise, at din bil er blevet skadet, mens den er blevet vasket i en vaskehal, er det svært at få erstatning.

Det kan være dejligt nemt at få vasket bilen i en vaskehal. Men hvem har ansvaret, hvis din bil bliver beskadiget i vaskehallen? Det kan være svært at få vaskehallens ejer til at betale erstatning.

Det skyldes, at vaskehallens ejer som udgangspunkt kun er ansvarlig for skader der skyldes manglende vedligeholdelse af vaskeanlægget eller en defekt ved anlægget.

Pas på løse dele

Når du vasker din bil i en vaskehal, må du være indstillet på, at børsterne tager fat om bilen, og løstsiddende eller ikke vedligeholdte dele på bilen derfor kan blive revet af. Det kan fx være spoiler eller lign., der ikke sidder korrekt eller er løse.

Bliver de revet af, kan du ikke forvente, at de bliver erstattet af vaskehallens ejer. Hvis det er muligt anbefales det, at du styrer vaskehallens børster manuelt for at minimere eventuelle skader.

Følg vaskeanlæggets anvisninger

Skader der skyldes fejlagtig betjening af vaskeanlægget, forkert placering af bilen eller manglende efterlevelse af vaskehallens anvisninger er dit ansvar. Du bør derfor altid nøje følge vaskehallens anvisninger. Desuden bør du afmontere løstsiddende dele og kontrollere, at soltag og vinduer er lukkede.

Er skaden sket

Er skaden sket, og er du ikke skyld i skaden, bør du sikre dig bevis for skaden og årsagen straks, da det er dig, der skal bevise, at skaden er sket i vaskehallen og ikke andre steder. En god ide er, at tage billeder af skaden med det samme på stedet, så man kan se skaderne og vaskehallen på billederne. Du skal desuden bevise, at skaden skyldes fejl ved vaskeanlægget eller manglende vedligeholdelse af denne.

Dokumenter skaden

I dag er de fleste vaskehaller videoovervåget. Du bør derfor med det samme, og helst inden du fjerner bilen, kontakte ejeren af den aktuelle vaskehal og fortælle, hvad der er sket. Bed om at se optagelserne fra videoovervågningen.

Har du mulighed for det, bør du også tage nogle billeder af skaden f.eks. med kameraet i din mobil. Er der synlige tegn på fejl eller manglende vedligeholdelse af vaskeanlægget, bør du også tage billeder heraf. Har du vidner, bør du også få deres kontaktoplysninger.

Forsikring

Nogle forsikringsselskaber afviser at dække skader forårsaget under bearbejdning og behandling af bilen. Selvom din forsikringsselskab ikke afviser at dække skaden, kan det dog både koste dig en selvrisiko og en forhøjelse af forsikringspræmie fremadrettet.