Gode råd - hvis du får en p-bøde

Får du en parkeringsbøde efter at have parkeret på en en p-plads, kan du her læse nogle gode råd fra Forbrugerrådet om, hvad man kan gøre.

Får du en parkeringsbøde efter at have parkeret på en en p-pladspå et privat område, som f.eks. kan være i forbindelse med etsupermarked eller et storcenter, kan du her læse nogle gode råd fraForbrugerrådet om, hvad man kan gøre:

- Betal med det samme, såfremt du vedkender dig, at have holdtulovligt parkeret.

- Hvis ikke dette er tilfældet, skal du i første omgang gøreskriftlig indsigelse over bøden. Vedlæg eventuelt en kopi afp-billetten hvis du stadig har den, og send den som anbefalet brev.Det er vigtigt, at du reagerer på bøden, også selvom du ikke mener,du skal betale.

- Klag også til forretningen/ejeren af den private P-plads.Måske vil de ligefrem opsige et eventuelt samarbejde med detP-korps der uretmæssigt kræver pengene ind. Dette er sket i nogletilfælde.

- Det er P-korpset, der har bevisbyrden, når de påstår, at duhar holdt ulovligt parkeret - ikke dig. Der er ingen ankenævn, derkan behandle en sådan klage, og man kan risikere store udgifter iform af sagsomkostninger, hvis P-korpset anlægger retssag.

- Der kan ikke pålægges rykkergebyrer, så længe P-korpset ikkehar taget stilling til dine indsigelser.

- Hvis du har lånt din bil ud, skal du ikke selv betale for eneventuel p-bøde du måtte få tilsendt fra p-korpset. FDM har fåetmedhold ved byretten i Viborg, der slår fast, at en bilejer ikkekan blive pålagt at skulle oplyse navn, adresse, med mere på denperson, man har lånt sin ud bil til. Som tredjemand i en P-sag, erdu ikke omfattet af privat aftaleret, aftalen omfatter kun førerenaf bilen og P-kontrollen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk