Google-computere vækker bekymring, men hvad kan de bruge oplysningerne til?

Forældre bør være skeptiske, lyder det fra Datastyrelsen

Folks færden på nettet og sociale medier kan (mis)bruges på mange måder. Datatilsynet undersøger nu 20 danske kommuner for ikke at beskytte børns data fra Google's Chromebook godt nok. Tilsynet opfordrer forældre til at være "skeptiske". REUTERS/File Photo (Foto: REUTERS FILE PHOTO © Ritzau Scanpix)

20 kommuner undersøges af Datatilsynet for mulige brud på lovgivningen i forhold til, hvorvidt skoleelevers data kan blive (mis)brugt af en tredjepart - her Google - der står bag programmet, der styrer Chromebook-computerne.

Baggrunden er en sag fra Helsingør, hvor kommunen ikke på forhånd havde undersøgt godt nok, hvorvidt elevernes data kunne ryge videre til Google og i strid med loven blive misbrugt.

Kommunen fik et forbud mod at bruge computerne, fordi den efter at have undersøgt sagen og fundet en lav risiko for misbrug alligevel valgte at bruge computerne.

Mulighed for misbrug

Men hvad kan der ske med data? Og hvilken form for data er det, der kan gå videre?

Allan Frank, der er jurist og IT-sikkerhedsspecialist i Datatilsynet, forklarer, at data fra computerne viser, hvordan børnene bruger computeren: Hvilke ord søger de på, hvilke hjemmesider besøger de, hvilke spil spiller de.

- Teoretisk set er det alle oplysninger om barnets færden og brug af maskinen, der kan gå videre både til Google, men også til andre aktører, sig Allan Frank.

Allan Frank påpeger, at tilsynet endnu ikke har set på, om der har fundet et misbrug sted, men oplysninger fra sager bl.a. i Holland viser, at oplysningerne kan slippe ud, eller blive brugt til andre formål end det, som den dataansvarlige – her kommunen - har instrueret om.

Børn er særligt beskyttede

Når voksne færdes på nettet, accepterer de frivilligt dagligt, at deres oplysninger kan bruges på forskellig vis på de hjemmesider og sociale medier, de bruger. De oplysninger om vores færden kan lagres og misbruges om mange år, hvor man har glemt alt om, hvad man har søgt på og skrevet på nettet.

Den mulighed har børn ikke, når det gælder udleveret skoleudstyr. Børn er samtidigt særligt beskyttede i den europæiske GDPR-lovgivning, der sætter rammerne for brugen og opbevaring af data om borgere.

Bør forældre være bekymrede for, at oplysninger om deres børns brug af Chromebook er blevet misbrugt?

- Bekymring er for meget sagt, men man skal være skeptisk til kendte udfordringer. Man skal have en forventning om, at dem, der giver vores børn noget udstyr i hænderne, hvor de skal benytte bestemte typer programmer, har foretaget alle de nødvendige vurderinger og håndteret alle kendte risikoscenarier.

I alt 40 kommuner bruger Chromebook.