GRAFIK Diamanten som får Realkredit Danmark til at hæve gebyrerne

Realkredit Danmark vil skubbe sine kunder ud af de korte F-lån, fordi Finanstilsynet indfører nye krav. Derfor hæver de bidragssatsen på korte variable lån, lyder forklaringen.

160.000 kunder hos Realkredit Danmark er blevet varslet bidragsstigninger på op til 29 procent.

Instituttets forklaring er, at Finanstilsynets 'tilsynsdiamant', der blev indført i 2015, og som træder i kraft fra 2018, tvinger Realkredit Danmark til at flytte kunder fra de korte variable låntyper F1-F4 over i fastforrentede lån.

- Tilsynsdiamanten kom i 2014 for at undgå en situation, hvor en meget stor gæld skulle serviceres af en stor rentetilpasning. Renterne ser ikke ud til at gå i vejret lige straks. Men de kan stige uventet og kraftigt, og det er den risiko, bankerne har, siger Jens Lunde, lektor i boligøkonomi ved CBS.

Da Nykredit i februar valgte at øge bidragssatserne markant for alle kunder, udløste det heftige protester fra kunderne.

Men bidragsstigningen udgjorde 'kun' 0,3 procent af den samlede lånemasse. Det, mener Jens Lunde, bør sætte tingene i perspektiv.

- Folk klagede vildt over en stigning på 0,3 procent af udlånsrammen. Men forestil dig så, hvis renten stiger med tre procent, siger han.

Tilsynsdiamanten var en del af anbefalingerne i den såkaldte Rangvid-rapport, der evaluerede Finanskrisen i Danmark og udkom i september 2013.

Siden har Finanstilsynet omsat anbefalingerne til lovgivning og indført i alt fem pejlemærker, som over to omgange vil blive implementeret og stille krav til blandt andet andelen af korte variable lån.

Det er pejlemærket 'Begrænsning af lån med kort funding', som Realkredit Danmark henviser til. Det pejlemærke indføres i 2020.

Her lyder kravet: Andelen af udlån, som refinansieres, skal hvert kvartal være mindre end 12,5 procent af den samlede udlånsportefølje og årligt mindre end 25 procent årligt af udlånsporteføljen.

Her er tilsynsdiamantens indhold - som også kan læses i grafikken ovenfor:

Udlånsvækst

Høj årlig udlånsvækst indebærer en risiko for, at væksten sker på bekostning af kreditkvalitet, og at et realkreditinstitut dermed får dårlige lån på bøgerne.

Krav: Udlånsvæksten på maksimalt stige med 15 procent om året inden for de fire områder: private boligejere, boligudlejningsejendomme, landbrugsejendomme og andet erhverv.

Låntagers renterisiko

Andelen af variabelt forrentede lån er steget betydeligt de senere år. Sidst i 2013 udgjorde andelen af variabelt forrentede lån 72 procent af det samlede realkreditlån svarende til en fordobling i forhold til 2003.

Pejlemærket for renterisiko sætter en grænse for, hvor stor en andel af udlånsporteføljen, der er variabelt forrentet med kort rentebinding.

Krav: Andelen af lån, som overstiger 60 procent af boligens værdi, og hvor renten kun er låst i op til to år, skal være under 25 procent.

Begrænsning af afdragsfrihed for lån til private

Realkreditlån med afdragsfrihed er i løbet af en 10-årig periode blevet det dominerende produkt til private. Således udgjorde andelen af lån til ejerboliger og fritidshuse, hvor afdragsfriheden er udnyttet, 56 procent af udlånet i 2013.

Afdragsfrihed øger kreditrisikoen i realkreditinstitutterne, hvis husholdningerne ikke benytter afdragsfriheden til at konsolidere sig på anden vis. Det gælder særligt ved høje belåningsgrader, hvor institutterne har den største risiko for tab ved faldende ejendomspriser

Krav: Andel af afdragsfrie lån, som udgør over 75 procent af lånegrænsen, altså 60 procent af boligens værdi i forhold til det samlede udlån, skal være mindre end 10 procent.

Begrænsning af lån med kort funding

Målet med en begrænsning af lån med kort funding er at begrænse refinansieringsrisikoen.

Krav: Andelen af udlån, som refinansieres, skal hvert kvartal være mindre end 12,5 procent af den samlede udlånsportefølje og årligt mindre end 25 procent årligt af udlånsporteføljen.

Store eksponeringer

Høj koncentrationsrisiko, hvor en stor del af et instituts eksponeringer er koncentreret på få store kunder, er erfaringsmæssigt en væsentlig risikofaktor.

Tilsynsdiamantens femte pejlemærke handler om den kundespecifikke koncentrationsrisiko.

Krav: Summen af de 20 største eksponeringer skal være mindre end realkreditinstituttets egenkapital.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk