Grafik: Her er aktørerne i skolekonflikten

Få et grafisk overblik over aktørerne i striden om lærernes arbejdstid.

Der er mange parter at holde styr på i den verserende strid mellem lærerne på den ene side og KL og staten på den anden.

Derfor har vi på dr.dk skabt et grafisk galleri over de vigtigste personer, grupper og myndigheder, der er involveret.

Striden handler kort fortalt om, hvad lærerne skal bruge deres arbejdstid på. KL og staten vil have lærerne til at undervise mere. Mere tid til undervisning er afgørende for, at regeringen kan gennemføre sin skolereform, som lægger op til flere undervisningstimer til landets skoleelever end i dag.

Lærerne er imidlertid bange for, at eleverne får discount-undervisning, hvis de får mindre tid til at forberede sig end i dag.

Forlig eller lockout?

Diskussionen om arbejdstid var en del af overenskomstforhandlingerne mellem KL og LC, men KL vurderede 28. februar, at forhandlingerne var kørt så meget i hårdknude, at man varslede en lockout af de kommunalt ansatte lærere.

Samme dag valgte Finansministeriet på vegne af staten at varsle lockout for nogle af de lærere, der er ansat i staten.

Det betyder, at parterne nu skal forsøge at finde frem til et forlig i den såkaldte Forligsinstitution. Hvis det ikke lykkes inden 1. april, kan en lockout træde i kraft. Forligsmanden kan dog udskyde en konflikt med op mod fire uger, hvis der er tegn på, at parterne kan finde en løsning.

Facebook
Twitter