GRAFIK Løkke vil skære i børnepengene

Regeringen vil skære i børnepengene, når folk får tre eller flere børn.

Regeringen lægger op til at finde penge ved at skære i børnepengene for store børnefamilier.

Hvis folk får tre eller flere børn, skal der således gradvist skæres i børne- og ungeydelsen, der lyder på 17.880 kroner om året i dag for 0-2-årige.

- Et gradueret loft over børne- og ungeydelsen afspejler et gradvist aftagende forbrugsbehov for hvert ekstra barn, idet større familier har en række stordriftsfordele. Regeringen foreslår, at det yngste og næstyngste barn får 100 procent af ydelsen, det tredje-yngste barn får 75 procent af ydelsen, mens der ikke modtages ydelser for yderligere børn, skriver regeringen i sin 2025-plan.

Som reglerne er i dag, får børnefamilier børnepenge uden skelen til, hvor mange børn der er født. Fra 2014 er børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig, således at den aftrappes med to procent af den del af indkomsten, der i 2016 overstiger 732.900 kr.

Sværere for EU-borgere at få danske børnepenge

Regeringen lægger desuden op til at stramme reglerne for, hvornår EU-borgere, der arbejder i Danmark, har ret til børnepenge.

- Regeringen foreslår også, at tilknytningskravet for udbetaling af ydelsen øges fra 2 til 5 år, således at mindst én af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, skal have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst 5 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, skriver regeringen i 2025-planen.

Rettelse: Det fremgik tidligere af denne artikel, at der var tale om, at børnepengene blev skåret for tredje og fjerde børn, men der er retteligt tale om, at der bliver skåret i ydelsen til de ældste børn, når barn tre og fire kommer til.

Facebook
Twitter