GRAFIK PSO-afgiften barberer 10 procent af el-regningen

Politikerne vil flytte den tunge PSO-post over på finansloven. Til gengæld vil den forsvinde fra din el-regning.

Vindmøller er dyre at opsætte og kan derfor ikke konkurrere med el-prisen fra traditionelle energiformer som kulkraft.

Den kompensation betaler el-forbrugerne i dag i form af den såkaldte PSO-afgift, som hidtil har været et punkt på listen over afgifter på el-regningen.

Men fordi markedsprisen på el er faldet kraftigt de senere år, er forskellen, der skal betales af el-kunder, vokset til at udgøre næsten 10 procent af el-regningen.

PSO-afgiften forventes således at stige til over syv milliarder kroner om året de næste knap ti år - over dobbelt så meget som i 2012, hvor der blev omfordelt tre milliarder kroner via PSO-afgiften.

Afgift flyttes til finansloven

Samtidig har EU-Kommissionen erklæret PSO-afgiften for ulovlig, da udenlandske leverandører til Danmark bliver pålagt afgiften, men ikke får del i de tilskud til grøn omstilling, afgiften finansierer.

Derfor har et politisk flertal besluttet at flytte PSO-afgiften fra danskernes el-regning over på Finanslov. Finansiering skal blandt andet findes ved at hæve bundskatten.

Det betyder også, at el-regningen bliver ti procent lavere i 2017, når den ikke længere belastes med PSO-afgiften.

Danmark har de højeste el-afgifter i verden. Totredjedele af den danske el-pris udgøres af afgifter. 58 procent af el-prisen går til statskassen, mens PSO'en på omkring 10 procent omfordeles til grøn energiteknologi. Se grafikken ovenfor.

PSO på himmelflugt

  • PSO (Public Service Obligation)-afgiften opkræves via elregningen og går til at sikre miljøvenlig elproduktion. Pengene går blandt andet til opførsel af f.eks. vindmøller.

  • PSO-afgiften blev indført af Folketinget i 1998 og for at fremme grøn energi garanteres en fast høj pris på el fra vindmøller. Så når markedsprisen på el er lav - ligesom nu - og vindmølleindustrien derfor må sælge for en lav pris, stiger PSO-afgiften, fordi vindmølleindustrien skal kompenseres.

  • Afgiften afsættes fire gange om året af energinet.dk og er i andet kvartal af 2016 på 24,7 øre/kWh.

  • I den seneste fremskrivning fra Energistyrelsen fra maj forventes udgifterne til PSO-ordningen at koste cirka syv milliarder om året i perioden 2017-2025.

  • Venstre havde egentlig lagt op til at droppe opstillingen af kystnære havvindmøller. Men den politiske aftale om at flytte PSO-afgiften over på finansloven omfatter også de kystnære vindmøller, som alligevel vil blive opstillet. En investering, der ventes at koste otte milliarder kroner frem mod 2035.