GRAFIK Så mange flygtninge er ansat i praktik

Over dobbelt så mange flygtninge er blevet ansat i praktik af danske virksomheder på et år.

(© DR Nyheder)

Imens politikere og arbejdsmarkedets parter diskuterer, hvordan man kan få virksomheder til at ansætte flere flygtninge i praktik, viser tallene faktisk, at det går fremad med at få flygtninge aktiveret gennem virksomhedspraktik.

Over 6.800 flygtninge begyndte i virksomhedspraktik i årets første seks måneder, og det er mere end dobbelt så mange som samme periode sidste år.

Det viser tal fra myndighedernes database Jobindsats.dk. I grafikken ovenover kan du se udviklingen i antallet af flygtninge i virksomhedspraktik.

Systemskifte

Iben Bolvig, der er seniorforsker ved det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, kalder tallene for et systemskifte.

- Det overrasker mig, at det sker så hurtigt. Der har længe været tale om et systemskifte i kommunerne, hvor man er mere rettet mod virksomhederne. Men det er ofte sådan, at der kan være langt fra ord til handling, når man taler om systemskifter. Så det undrer mig ikke, at der sker noget - men at det kommer allerede, overrasker mig, siger hun.

Regeringen indgik i foråret en trepartsaftale med fagbevægelsen og arbejdsgiverne, der skal få flere flygtninge ud på det danske arbejdsmarked.

Parterne blev enige om følgende:

  • Virksomheder kan få en kontant bonus på op til to gange 20.000 kroner, hvis de ansætter og fastholder en nyankommen flygtning i ordinær beskæftigelse.

  • Kommunerne kan få et tilskud på 25.000 kroner for hver flygtning, de får bragt i arbejde i 2016 og 2017. Derudover vil staten refundere 50 procent af kommunernes udgifter til arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) for flygtninge under et integrationsprogram.

  • Der skal operettes en ny indslusningsordning for flygtninge – integrationsgrunduddannelsen (IGU). Her kan flygtninge ansættes i et to-årigt forløb, hvor de får en beskeden løn på mellem 49 og 120 kroner i timen alt efter overenskomst. Forløbet indeholder også 20 ugers opkvalificering og uddannelse.

  • Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Facebook
Twitter