GRAFIK Sådan rammer den nye pensionsaftale dig

Regeringen vil have dig til at blive længere i hamsterhjulet. Se hvordan.

Danskerne skal arbejde længere.

Sådan lyder regeringens ambition, og i går offentliggjorde den med Dansk Folkeparti en række initiativer, der med gulerod og pisk skal holde seniorer fast i jobbet og udskyde pensionen.

Den helt store udfordring er, at der i dag for mange ikke er et incitament til at blive hængende på arbejdsmarkedet, fordi de oplever at blive modregnet i offentlige ydelser, når de senere går pensionen i møde med penge på kontoen.

5.000 kroner og 2,4 milliarder

Et af initiativerne i aftalen er oprettelsen af en særskilt 'aldersopsparing', som er en konto, der hvert år giver mulighed for at spare 5.000 kroner op. Kontoen er fredet for modregning i offentlige ydelser.

Personer, der har fem år eller mindre til folkepensionsalderen kan indbetale op til 45.000 kroner efter skat i 2018. Og fra 2023 bliver det muligt hvert år at sætte 50.000 kroner efter skat ind på aldersopsparingen.

Selv om det ikke fremgår af aftalen, eksisterer aldersopsparing allerede. Den sænkes dog fra i dag knap 30.000 til 5.000 kroner om året - og øges så med op til 50.000 kroner om året de sidste fem år frem mod pensionen.

Et andet initiativ er en pulje på 2,4 milliarder kroner, der skal løse samspilsproblemerne. Hvordan puljen skal udmøntes, bliver besluttet til efteråret.

Men ifølge aktuar og pensionsspecialist hos konsulentfirmaet Fpension Søren Andersen er 2,4 milliarder slet ikke nok til at afbøde samspilsproblemerne.

En af knasterne under forhandlingerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti har været forslaget om at tvinge folk på overførselsindkomster og lønmodtagere med små pensionsopsparinger til at spare to procent op fra 2026.

Forslaget har dog ikke været populært, fordi den de facto vil blive en nedsættelse af de offentlige ydelser, fordi de senere vil blive modregnet.

Den knast kunne ikke løses og er blevet udskudt til efteråret.

I grafikken overfor har vi samlet de største elementer i aftalen - nedenfor kan du se de enkelte initiativer i detaljer. Du kan også læse hele aftalteksten.

Aftalen om pension

 • Målretning af aldersopsparing

 • Pulje til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes i JobReform fase II

 • Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen

 • Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner med 5 år til 30 år

 • Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018

 • Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension

 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld folkepension

 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld ældrecheck

 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld førtidspension

 • Harmonisering af regler for flygtninges optjening af førtidspension

 • Målrettet indsats for fastholdelse af ældre medarbejdere

 • Nedsættelse af integrationsydelsen med 3 pct.

 • Styrkelse af incitamentet til repatriering

 • Afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus

Facebook
Twitter