GRAFIK Se, hvilke styrelser der flytter hvorhen

Flere tusind statslige arbejdspladser rykker fra hovedstaden og ud til 38 andre byer fordelt over hele landet.

395 ansatte i NaturErhvervsstyrelsen kan godt så småt begynde at pakke.

Store dele af styrelsen rykker nemlig hele vejen fra København til Sønderjylland. Også 375 ansatte fra Udlændingestyrelsen skal til at se sig om efter en ny adresse - eller et pendlerkort - hele styrelsen flytter således fra København til Næstved.

Det står klart, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen, finansminister Claus Hjort Frederiksen, erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og skatteminister Karsten Lauritzen kl. 12 løftede sløret for, hvilke statslige arbejdspladser, der skal flyttes ud i provinsen.

I alt 3.899 arbejdspladser bliver flyttet fra hovedstadsområdet og ud til 38 byer. Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde.

I grafikken i toppen af grafikken kan du se, hvilke styrelser der rykker hvortil.

Flest flytter til Region Sjælland

Dykker man lidt mere ned i tallene, er Region Sjælland den region, der får flest nye statslige arbejdspladser. Der flyttes således i alt 1.205 arbejdspladser til byer i Region Sjælland, mens Region Syddanmark kan se frem til 976 nye arbejdspladser.

I Region Midtjylland kommer der 659 arbejdspladser til regionens byer, og i Nordjylland kommer 500 arbejdspladser til.

Det fremgår af den rapport, som Regeringen har udarbejdet.

Størstedelen af de i alt 3.899 statslige arbejdspladser, der flyttes fra Hovedstaden, sker til andre regioner. Men også Helsingør og Hillerød kan se frem til nye arbejdspladser.

Se, hvem der flytter hvortil

Nedenfor kan du se, præcis hvilke styrelser der rykker hvorhen. I parentes står, hvor mange arbejdspladser, der er tale om:

Region Sjælland

Danida Fellowship Centre (15) flytter til Holbæk

Danmarks Evalueringsinstitut (62) flytter til Holbæk

Danmarks Akkrediteringsinstitution (42) flytter til Holbæk

Dele af Arbejdstilsynet (60) flytter til Slagelse

Dele af Banedanmark (270) flytter til Ringsted

Dele af Erhvervsstyrelsen (26) flytter til Nykøbing Falster

Dele af Miljøstyrelsen (61) flytter til Slagelse

Dele af Skat flytter til Næstved (20)

Dele af Slots- og Kulturstyrelsen (6) flytter til Nykøbing Falster

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (11) flytter til Ringsted

Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed ( 13) flytter til Sorø

Søfartstyrelsen (190) flytter til Korsør

Udlændingestyrelsen (375) flytter til Næstved

Region Syddanmark

Børnerådet (16) flytter til Billund

Dele af Banedanmark (40) flytter til Fredericia

Dele af Energinet.dk (7) flytter til Fredericia

Dele af Energinet.dk (49) flytter til Esbjerg

Dele af Energistyrelsen (51) flytter til Esbjerg

Dele af Erhvervsstyrelsen (5) flytter til Esbjerg

Dele af NaturErhvervstyrelsen (370) flytter til Sønderborg

Dele af NaturErhvervstyrelsen (20) flytter til Tønder

Dele af Skat (20) flytter til Odense

Dele af Skat (20) flytter til Ribe

Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation (39) flytter til Odense

Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (22) flytter til Sønderborg

Færdselsstyrelsen (65) flytter til Ribe

Naturstyrelsen (81) flytter til Randbøl

Socialstyrelsen (177) flytter til Odense

Spillemyndigheden (50) flytter til Odense

Region Midtjylland

Civilstyrelsen (84) flytter til Viborg

Dansk Institut for Internationale Studier(DIIS) (88) flytter til Aarhus

Dele af Bygningsstyrelsen (32) flytter til Skanderborg

Dele af GEUS (13) flytter til Aarhus

Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen (35) flytter til Ikast

Dele af Skat (40) flytter til Herning

Dele af Skat (40) flytter til Ringkøbing

Dele af Skatteankestyrelsen (25) flytter til Silkeborg

Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (100) flytter til Aarhus

Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (15) flytter til Lemvig

Diverse klagenævn (162) flytter til Viborg

Jagt- og Skovbrugsmuseet (13) flytter til Djursland

Taksationssekretariatet (2) flytter til Viborg

Region Nordjylland

Dele af Ankestyrelsen (50) flytter til Aalborg

Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse (31) flytter til Hjørring

Dele af Skat (60) flytter til Aalborg

Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (37) flytter til Brønderslev

Geodatastyrelsen (96) flytter til Aalborg

Statens Administration (226) flytter til Hjørring

Søopmåling fra Forsvarets skibe (13) flytter til Aalborg

Region Hovedstaden

Rådet for Socialt Udsatte (5) flytter til Rønne

Statens Værksteder for Kunst (8) flytter til Helsingør

Desuden placeres et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center i Hillerød.

Disse styrelser flytter helt

Nedenfor kan du se de 20 styrelser, som helt rives op med rod og flytter ud:

 • Udlændingestyrelsen (375)

 • Arbejdsskadestyrelsen (325)

 • Statens Administration (294)

 • Søfartsstyrelsen (190)

 • Geodatastyrelsen (96)

 • Dansk Institut for Internationale Studier (88)

 • Civilstyrelsen (84)

 • Naturstyrelsen (81)

 • Færdselsstyrelsen (65)

 • Danmarks Evalueringsinstitut (62)

 • Spillemyndigheden (50)

 • Danmarks Akkrediteringsinstitution (42)

 • Børnerådet (16)

 • Danida Fellowship Centre (15)

 • National Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (13)

 • Jagt- og Skovbrugsmuseet (13)

 • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (11)

 • Statens Værksteder for Kunst (8)

 • Rådet for Socialt Udsatte (5)

 • Taksationssekretariatet (2)

Dele af styrelser, der flytter

Her kan du se, hvilke styrelser der har dele, som flyttes ud:

 • NaturErhvervsstyrelsen (390)

 • Banedanmark (310)

 • Skat (200)

 • Socialstyrelsen (177)

 • Diverse klagenævn samles i 'Klagenævnenes Hus' (162)

 • Styrelsen for Patientsikkerhed (100)

 • Miljøstyrelsen (61)

 • Arbejdertilsynet (60)

 • Energinet.dk (56)

 • Energistyrelsen (51)

 • Ankestyrelsen (50)

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (37)

 • Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (37)

 • Patent- og Varemærkestyrelsen (35)

 • Bygningsstyrelsen (32)

 • Erhvervsstyrelsen (31)

 • Skatteankestyrelsen (25)

 • Øvrige flytninger (250)

Facebook
Twitter