Greven på Hvidkilde: Derfor skal min søn arve godset - og ikke min datter

Generationsskifte har skabt drama på Hvidkilde Gods, hvor den ældste datter er blevet forbigået.

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn er den 13. største adelige godsejer i landet. Det dokumenterer en kortlægning af adelens godser, som DR’s databaseredaktion har foretaget. (© DR Nyheder)

På Hvidkilde Gods har greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn lagt en plan.

Så snart regeringen og Dansk Folkeparti vedtager den ny lov om at sænke arveafgiften for familieejede virksomheder, sætter han gang i overdragelsen af godset til den næste generation.

Men generationsskiftet på Hvidkilde er ikke uden gnidninger. For greven har flere børn. Og det er ikke den først-fødte, der skal arve.

(© DR Nyheder)

Uenighed

Men det er ikke den førstefødte, 38-årige Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, der om lidt skal arve godset. I stedet har greven på Hvidkilde valgt sin 20-årige søn, Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn som sin arving.

- Jeg ved, det er umoderne at sige, men det er en glæde at føre godset videre, som det står i det oprindelige patent - altså ældste søn subsidiært ældste datter, når nu Carl Johan er velegnet. Altså, det er klart, havde Carl Johan ikke været velegnet, så havde han ikke fået det, forklarer greven.

Og den beslutning har ført til uenighed i familien.

- Min ældste datter af første ægteskab er jo ikke enig. Det kan jeg kun respektere. Det ville være løgn at sige, at hun syntes det var en smart ide af far. Det synes hun ikke, fortæller Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Datteren på godset er 18 år ældre end sin halvlillebror. Så indtil han blev født, var hun den oplagte arving af godset. Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn arbejder i dag som tandlæge i Flensborg i Tyskland, og hun ønsker ikke at medvirke i et interview.

Men i en mail bekræfter hun, at hun ikke er enig i sin fars beslutning.

- Det er korrekt, at min holdning er, at der i vores moderne samfund burde være ligestilling - altså lige ret for mænd og kvinder. Jeg mener også, at tronfølgeloven i kongehuset blev ændret i 2009, således at der er indført ligestilling, skriver Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

"Sur nyhed"

Den udvalgte arving Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn medgiver, at det ikke har været let for hans storesøster.

- Hvis det var mig selv, der var i den situation, at jeg fik at vide, at det ikke var mig, der skulle arve, så ville jeg jo ærgre mig over det uendeligt meget. Så jeg forstår godt, at det har været en sur nyhed at få, siger Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Til sommer skal han efter planen studere på Copenhagen Business School. Efter uddannelsen skal han muligvis i praktik på et andet gods. Og derefter har han efter planen fået overdraget godset og er klar til at overtage ledelsen.

- Jeg kan kun sige tak og lovprise, at jeg har fået muligheden for at gøre det. Men det er klart, det har været en svær beslutning at tage fra min fars side. Og det har været en hård nyhed for hende at få, uddyber den kommende godsejer på Hvidkilde.

Hvad driver dig?

- Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo noget, der ligger i mit blod, plejer jeg at kalde det. Jeg er blevet opdraget til det. Og det giver mig en glædesfølelse, når det går godt for Hvidkilde, forklarer Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Gode råd fra far til søn. Den 20-årige Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn vil arve Hvidkilde Gods efter sin far, inden for et overskueligt tidsrum. (© DR Nyheder)

Har du nogen sinde været i tvivl, om du skulle sige ja eller nej til at overtage?

- Nej, det er et ret klart svar, det har jeg ikke. Jeg har haft scenarier om, hvordan mit liv ville se ud, hvis jeg sagde nej. Men det har aldrig været seriøse overvejelser, hvor jeg har overvejet, om jeg kunne finde på at sige nej. Det har været stærkt indgroet i mig, at det er noget, jeg enormt gerne vil.

Men han er ikke en én til én kopi af sin far. Modsat godsets nuværende overhoved, har Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn aldrig været værnepligtig. Han har fravalgt at gå på Herlufsholm. Og han har ikke jagttegn.

- Det er okay, han skal være greve på sin egen måde, bemærker Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Regeringen og DF gør det billigere at overdrage godset

Hvidkilde ved Svendborg har været i familiens eje siden 1725. Landbrugsjorden, skoven og ejendommene, som godset omfatter, er officielt vurderet til 281 millioner kroner.

Det gør Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn til den 13. største adelige godsejer i landet. Det dokumenterer en kortlægning af adelens godser, som DR’s databaseredaktion har foretaget.

Ny lov giver adelige godsejere skattelettelse for millioner

Det er snart 100 år siden, adelen mistede deres officielle privilegier. Men titlen er ikke uden betydning af den grund.

- Jeg får jo ikke rabat i Brugsen af at være greve, det gør jeg ikke. Men jeg er stolt og har aldrig været ked af at erkende og titulere mig greve. Så det er sådan en stolthed jeg har, forklarer Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Han overtog landbruget i 1973 fra sin far. Senere fik han skovene og til sidst godsets hovedbygning i 1995.

Nu er han 65 år. Så regeringens forslag om at sænke arveafgiften fra 15 til fem procent ved familieoverdragelser passer perfekt, forklarer Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

For så snart forslaget er vedtaget, kan arven gives videre til den lavere afgift. Det sparer familien op mod 30 millioner kroner.

I grafikken nedenunder kan du se en Top Ti overværdierne hos de største adelige godsejere.