Grøn strøm går til spilde: Men i landsbyen Sig laver de den om til varme

Danmarks CO2-udledning kan reduceres, hvis fjernvarmeanlæggene begynder at køre på strøm.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, ville ønske, at flere fjernvarmeanlæg kunne køre på strøm, ligesom anlægget i Sig gør.

I den vestjyske landsby Sig er langt størstedelen af den varme, som indbyggerne bruger, grøn. Varmen kommer fra landsbyens fjernvarmeanlæg. Og modsat mange andre fjernvarmeanlæg kører anlægget i Sig hverken på kul eller olie.

I Sig bliver fjernvarmen lavet af grøn strøm.

Det er varmepumper og solvarmere, som bruger strøm til at lave fjernvarme. Kort fortalt trækker varmepumpen luften udenfor ind i anlægget. Varmepumpen, der kører på strøm, trækker varmen ud af luften. Den varme bruges til at varme det vand op, der bliver sendt ud i radiatorerne hos borgerne i Sig.

- At bruge el i fjernvarme er noget af det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Gør vi ikke det, har det den konsekvens, at man ikke får værdien af vindmøllestrømmen hævet tilstrækkeligt, siger Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Stod det til brancheorganisationen Dansk Fjernvarme blev langt mere fjernvarme i Danmark produceret på samme måde som i Sig.

- Vi kan levere mellem 5 og 10 af de procentpoint, der skal til for at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme.

Elnettet er ikke tilstrækkeligt udbygget

Men der er et problem. Mange steder mangler strømforsyningen hen til fjernvarmeanlæggene. Elnettet er simpelthen ikke udbygget nok til at kunne forsyne fjernvarmeanlæggene med alt den strøm, der skal til for at lave varme.

85 procent af den fjernvarme indbyggerne i Sig bruger kommer fra strøm. 63 procent af varmen kommer fra varmepumpeanlægget her. (Foto: Jose Ramanamihantatsoarana DR)

Fordelen ved at lade fjernvarmeanlæggene køre på strøm er, at fjernvarmen er god til at lagre strømmen. Når først fjernvarmevandet er varmet op, kan anlæggene gemme varmen, til når der er brug for den. Fjernvarmeanlæggene giver dermed elnettet en fleksibilitet, som der er hårdt brug for.

Men som det er i dag, bliver fjernvarmeselskaberne ikke belønnet økonomisk for den fleksibilitet. Det betyder, at det ofte ikke kan betale sig for fjernvarmeselskaberne at investere i de miljøvenlige varmepumper.

- Tarifferne - det man betaler for at bruge strømmen - skal belønne det, der virker på den grønne omstilling. Det skal være billigt at bruge strømmen, når der er meget af den, og dyrt når der er lidt af den, siger Kim Mortensen.

Sigs 301 husstande får 85 procent deres fjernvarme fra strøm. (Foto: Rasmus Krieger Jensen - DR)

Fjernvarmeanlæggene kan for eksempel bruge den strøm, vindmøllerne producerer om natten, hvor private og virksomheder bruger meget lidt strøm. Som DR tidligere har fortalt, går der i dag grøn strøm til spilde. Der bliver ganske enkelt slukket for både vindmøller og solceller på blæsende og solrige dage. Det er den strøm, fjernvarmeselskaberne gerne vil bruge.

- Vi er i gang med at se på den betaling, der er for at bruge elnettet, så vi i større grad kan belønne fleksibilitet og dermed varmepumper. Derudover skal vi også have udbygget elnettet, siger Bjarne Brendstrup, der er områdeleder i Energinet, som ejer elnettet i Danmark.

Flere enige i kritik

Brian Vad Mathiesen undrer sig dog over, at det ikke allerede er på plads. Energinet har kendt til fordelene ved varmepumper siden 2009. Der lavede det statsejede selskab selv en rapport, der konkluderede, at varmepumper hos fjernvarmen giver meget høj grad af fleksibilitet i elsystemet.

- I øjeblikket er det politikerne, der ene og alene har ansvaret for at skabe de rammer, der gør, at vi kan bruge vindmøllestrøm i fjernvarmen, siger Brian Vad Mathiesen.

Klima-, energi-, forsyningsminister Dan Jørgensen er på sommerferie, og Socialdemokratiet ønsker derfor ikke at stille op til interview.

Flere af regeringens støttepartier er dog enige i kritikken, og ønsker handling i forhold til det haltende elnet.

- Vi er enige med Dansk Fjernvarme om, at det ville være godt at få brugt energien på den mest optimale måde, og det kan vi ikke i dag. Det handler om at få det prioriteret og få kigget på elnettet én gang for alle, for det kræver en voldsom udbygning, siger Lisbeth Bech Poulsen, fungerende politisk ordfører for SF.

Radikale Venstre ønsker også ændringer på området.

- Vi skal have mere grøn strøm i Danmark. Det er det, der skal til, hvis vi skal nå vores målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030. Så når der er begrænsninger på elnettet, så skal vi se på alle de muligheder, der er for at få grøn strøm, siger fungerende politisk ordfører, Kristian Hegaard (R).