Grønt oprør fra medlemmer i pensionskasser

Syv pensionskasser stemmer om, hvorvidt pensionsmillionerne skal investeres i sort energi: Kul, olie og gas.

Syv pensionskasser stemmer om, hvorvidt pensionsmillionerne skal investeres i sort energi eller ej. (Foto: Christian Lindgren © Scanpix)

Der ulmer et oprør i pensionskasserne. Et grønt et af slagsen.

På flere selskabers generalforsamlinger har medlemmerne været ved stemmeurnerne for at afgøre, hvorvidt deres pension fortsat skal sættes i fossile brændsler - olie, gas og i særdeleshed den helt store CO2-synder; kul.

Konkret lyder forslaget, at pensionskasserne helt skal droppe kulinvesteringerne og samtidig gå i dialog med de olie- og gasselskaber, for at påvirke dem til at afvikle projekter, som ikke er bæredygtige.

Medlemmer i tre pensionskasser imod kul

Fire pensionsselskaber har indtil videre stemt, og i tre af dem blev der stemt imod investeringer i kul, mens den fjerde afstemning endte med stemmelighed.

Rasmus Foged Lauritzen er medlem af Juristerne og Økonomernes Pensionskasse, JØP, og han er en af de pensionsopsparere, der gerne så en mindre sort investeringsportefølje.

- Jeg mener, det er hensigtsmæssigt for vores verden, at vi begrænser brugen af fossile brændstoffer, siger han.

Derfor vil han sætte sit kryds i det grønne felt, når JØP tager emnet op på pensionskassens generalforsamling i næste uge.

Kan være god investering at droppe kul

Investeringsøkonom fra Nordnet, Per Hansen, vil ikke afvise, at det kan være rentabelt at droppe kulinvesteringerne. I hvert fald lige nu.

- Kul har været en dårlig investering i de seneste år. Og man må nok være ærlig at sige, at det ikke er kul, der står øverst på den energimæssige positive agenda. Der er en del, der tyder på, at kul også fremover vil være, om ikke en ringe investering, så i hvert fald en ringere investering, end den man kan gøre andre steder.

Til gengæld er han skeptisk, når det drejer sig om, hvor meget det rent faktisk vil betyde for miljøet.

- Hvis nogle danske pensionskasser trækker deres nogle af deres penge ud af industrien, så påvirker det ikke prissætningen eller kulbranchen særlig meget, siger han.

Rasmus Foged Lauritzen er ikke enig. Han mener godt, at de danske pensionsopsparinger kan være med til at gøre en forskel.

- Hvis der er mange der sælger deres aktier i kulselskaberne, så er der til sidst ikke nogen efterspørgsel efter dem. Og man kan da godt forestille sig, at et kulselskab vil få svært ved at hente ny kapital, hvis der ikke er så mange, der vil købe deres aktier. Så jeg tror på, det kan gøre en forskel, siger han.

Ikke alle bestyrelser er med på idéen

I de tre tilfælde, hvor pensionsmedlemmerne har stemt for en mindre sort portefølje, har bestyrelsen ikke umiddelbart efterkommet ønsket.

Hos MP Pension, hvor 761 stemte for at droppe kulinvesteringer og 569 stemte imod, har man sat gang i en analyse, der skal "kortlægge eventuelle konsekvenser af at droppe investeringer i kul".

Hos Ingeniørernes Pensionskasse (DIP), der stemte for at droppe kulinvesteringer med 250 stemmer mod 249 stemmer, er forslaget nu blevet sendt til urafstemning blandt samtlige medlemmer.

Og hos Arkitekternes Pensionskasse, hvor udfaldet var 44 for og 32 imod, mener bestyrelsen, at der var for få fremmødte til at udfaldet skal have umiddelbare konsekvenser.

Initiativtageren til afstemningerne er foreningen Ansvarlig Fremtid, der har ført kampagnen "Ansvarlig Pension" på deres hjemmeside.